Antalet uppsagda hölls på en låg nivå också i fjol – "Effekterna av den ekonomiska tillväxten syns nu"

År 2018 blev ett lugnt år när man ser till antalet samarbetsförhandlingar och uppsägningar. Sammanlagt sades knappt 3 400 personer upp i samband med samarbetsförhandlingar.
11.01.2019 12:44
FFC
Industrin är den bransch där flest personer sades upp i fjol. Foto: Marjaana Malkamäki/FFC

Enligt den statistik som fackcentralen FFC sammanställer utgående från börsmeddelanden och andra offentliga källor blev 3 362 personer uppsagda i samband med samarbetsförhandlingar under år 2018. Det är i stort sett lika många som året innan (3 276). Antalet personer som sägs upp är nu ungefär en femtedel av vad det var för ett årtionde sedan, då den ekonomiska krisen ledde till att väldigt många arbetstagare blev uppsagda.

Det uppsägningsbehov som företagen meddelade när de inledde sina samarbetsförhandlingar var i fjol rekordlågt, 4 080 personer. Det är den lägsta siffran sedan FFC började sammanställa statistiken år 2007.

Industrin och handeln är de branscher där flest anställda sades upp under fjolåret, men också där höll sig siffrorna på en relativt låg nivå.

De företag som sa upp flest anställda under fjolåret var Nokia (353 uppsagda), Venator (253) och Restamax (200).

FFC efterlyser satsningar på produktutveckling och forskning

Ismo Kokko är expert på anställningsvillkor på FFC.

Ismo Kokko, som är expert på anställningsvillkor på FFC, säger att statistiken avspeglar den positiva utveckling som har skett inom sysselsättningen i Finland.

– Effekterna av den ekonomiska tillväxten syns nu också på arbetsmarknaden. Utmaningen är hur vi ska få den positiva situationen att hålla i också under de kommande åren.

– Nu när tiderna är goda, skulle det vara viktigt att satsa på förutsättningarna för tillväxt. Det viktigaste är att företagen investerar och att de utvecklar personalens kunnande, betonar Ismo Kokko.

Av företagen efterlyser FFC framför allt satsningar på produktutveckling och forskning. Enligt Statistikcentralen har satsningarna minskat under praktiskt taget hela 2010-talet, och investeringarna i forskning och produktutveckling är nu mindre än tre procent av bruttonationalprodukten.

– När den ekonomiska tillväxten nådde sin kulmen under det förra årtiondet var investeringarnas andel över fyra procent och Finlands ekonomi utvecklade sig i rekordtakt, påpekar Kokko.

FFC publicerar statistiken över samarbetsförhandlingar och uppsägningar ungefär fyra gånger per år. FFC samlar in uppgifterna från börsmeddelanden och andra offentliga källor. Uppgifter från kommunerna ingår inte i statistiken.

Mer detaljerade siffror över antalet uppsagda (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.