Ledningsgrupp

FFC leds av en ledningsgrupp, vars sammansättning samt interna uppgifts- och ansvarsfördelning fastställs av styrelsen.

Ledningsgruppens medlemmar

Jarkko Eloranta, ordförande
Katja Syvärinen, direktör vid organisationsavdelningen 
Jyrki Konola, direktör vid avdelningen för tillväxt och påverkan
Marko Piirainen, direktör vid administrationsavdelningen 
Heli Puura, direktör vid avdelningen för anställningsvillkor
Saana Siekkinen, direktör vid avdelningen för arbete och trygghet

Till ledningsgruppens möten kallas också personalens förtroendemän då personal- och ekonomifrågor behandlas.

Verksamhetsställen

FFC:s centralbyrå finns i Hagnäs i Helsingfors. Dessutom har FFC sex regionkontor.

Green Office

FFC:s centralbyrå är ett Green Office-kontor.

Green Office är ett miljöprogram för kontor som upprätthålls av Världsnaturfonden WWF. Med hjälp av programmet kan arbetsplatserna skära ner sina utsläpp av växthusgaser och minska sitt ekologiska fotavtryck.

I enlighet med miljöprogrammet Green Office ska FFC

  • utveckla och förverkliga sitt miljöprogram
  • utbilda personalen i miljöfrågor
  • fastslå årliga målsättningar och följa upp hur de uppfylls, samt rapportera detta till WWF.

Det praktiska arbetet görs av den som ansvarar för Green Office-programmet på FFC samt byråns miljöarbetsgrupp. WWF granskar regelbundet att de deltagande kontoren uppfyller kriterierna för Green Office-märket (på finska).