Värden och uppgifter

FFC är den största centralorganisationen för löntagare i Finland och bygger ett arbetsliv där man erkänner den kunskap och det värde samt de påverkningsmöjligheter som de som arbetar har.
Foto: Patrik Lindström

FFC:s värden

Människovärde i arbetet

Fackföreningsrörelsen inom FFC agerar för att stärka mänskligheten i arbetslivet. Det innebär trygghet – särskilt under ständiga förändringar – anständiga jobb och anställningsförhållanden, en tillräcklig och rättvis utkomst samt ett mer meningsfullt arbetsliv och en bättre arbetshälsa.

Lika värde

Alla arbetstagare och medborgare ska vara likvärdiga och jämlika trots att alla människor är olika. Det är viktigt att främja likabehandling såväl i arbetslivet som i samhället och i fackföreningsrörelsens egen verksamhet.

På den svagares sida

Fackföreningsrörelsen inom FFC står speciellt upp för dem som har det svårast i arbetslivet. Vi betonar delaktighet och icke-diskriminering såväl i arbetslivet som i samhället och i vår egen verksamhet. Vi har förmåga, vilja och kraft att ingripa i de missförhållanden som arbetstagarna upplever.

FFC:s strategi

Strategin för fackföreningsrörelsen inom FFC åren 2020–2024 (sammandrag)