Näringspolitik

Det huvudsakliga målet för FFC:s näringspolitik är att säkerställa att de som utför arbetet har skäliga anställningsvillkor och att företagen kan konkurrera på lika villkor.

Innehållet på den här sidan har tyvärr inte översatts till svenska ännu.

Läs mer om FFC:s näringspolitik på finska.