Aktuellt material

Publikationer

Medlemskap i ett fackförbund ger dig en möjlighet att påverka din framtid, din lön, dina arbetsförhållanden och din arbetssäkerhet. De flesta finländare hör till ett fackförbund. Bli medlem du också!

Fackförbundet förhandlar med arbetsgivarsidan för din räkning. Fackförbunden och deras förtroendemän ger hjälp och råd åt medlemmarna. De vet för hur många sjukdagar du har rätt till lön och vet också vad man ska göra när arbetsgivaren plötsligt meddelar att ditt anställningsförhållande avslutas redan i dag. Om det inte går att lösa ett problem genom förhandlingar kan förbundet i sista hand föra din talan i domstol.