Basfakta om arbetslivet

På de här sidorna berättar vi om grundläggande frågor i arbetslivet. Här finns också viktig information för dig som börjar på ett nytt jobb.
Foto: Petri Jauhiainen / Lehtikuva

Du får information om bland annat

  • reglerna i arbetslivet
  • olika anställningsförhållanden
  • hur anställningen avslutas och
  • hur du söker ett nytt jobb.

Om de ekonomiska förmånerna, såsom arbetslöshetsskyddet och föräldradagpenningen, kan du läsa på FFC:s webbplats under rubriken Samhälle.

Information om att gå med i ett fackförbund hittar du på FFC:s webbplats under rubriken Fackförbund.

På de här sidorna hittar du också en checklista för den som börjar på ett nytt jobb. Listan innehåller de viktigaste sakerna som det lönar sig att komma ihåg när du börjar på ett nytt jobb.

Spelreglerna i arbetslivet

Med spelreglerna i arbetslivet menar man de rättigheter och skyldigheter du har som arbetstagare. Det lönar sig för dig att hålla fast vid dina egna rättigheter, men du måste också komma ihåg dina skyldigheter. När du har lärt dig spelreglerna i arbetslivet kan du undvika många problem.

Frågor som gäller arbetslivet är ofta knepiga. Man behöver ändå inte klara sig på egen hand. Om det är någonting du inte förstår ska du modigt vända dig till din chef, den förtroendevalda på din arbetsplats eller ditt fackförbund. De hjälper dig också om du stöter på problem i arbetslivet.