Basfakta om arbetslivet

När du känner till spelreglerna i arbetslivet kan du undvika många problem. I det finländska arbetslivet har arbetstagarna många rättigheter. Bekanta dig med dina rättigheter på webbplatsen Arbetslivetsspelregler.fi!

Informationspaketet Arbetslivets ABC på webbplatsen Arbetslivetsspelregler.fi innehåller en omfattande guide om arbetslivet på svenska. Där hittar du svaren på bland annat följande frågor:

  • Jobbsökning: Var kan du hitta lediga jobb? Hur kan arbetstiden och längden på anställningen variera? Vad ska du veta om du är en utländsk arbetstagare som kommer till Finland för att jobba?
  • Att börja ett jobb: Vilka saker ska ingå i arbetsavtalet? Hur bestäms anställningsvillkoren? Vem kan du vända dig till på arbetsplatsen om du behöver hjälp?
  • Under anställningen: Hur stor lön ska du få? Hurdana ledigheter och pauser har du rätt till? Vilka tjänster kan du få via företagshälsovården?
  • När en anställning upphör: När kan arbetsgivaren säga upp dig? Kan en tidsbunden anställning sägas upp? Vad ska du göra om du blir arbetslös?

Webbtjänsten Arbetslivetsspelregler.fi upprätthåll av FFC.

Om de ekonomiska förmånerna, såsom utkomstskyddet för arbetslösa och föräldradagpenningen, kan du läsa på FFC:s webbplats under rubriken Samhälle.

Information om att gå med i ett fackförbund hittar du på FFC:s webbplats under rubriken Fackförbund.

Med spelreglerna i arbetslivet menar man de rättigheter och skyldigheter du har som arbetstagare. Det lönar sig för dig att hålla fast vid dina egna rättigheter, men du måste också komma ihåg dina skyldigheter. När du har lärt dig spelreglerna i arbetslivet kan du undvika många problem.

Frågor som gäller arbetslivet är ofta knepiga. Man behöver ändå inte klara sig på egen hand. Om det är någonting du inte förstår ska du modigt vända dig till din chef, den förtroendevalda på din arbetsplats eller ditt fackförbund. De hjälper dig också om du stöter på problem i arbetslivet.