Basfakta om arbetslivet

I arbetslivet finns många spelregler. Bekanta dig med dina rättigheter på Arbetslivetsspelregler.fi!

Informationspaketet Arbetslivets ABC på Arbetslivetsspelregler.fi innehåller en omfattande guide om arbetslivet på svenska. Du får information om bland annat

  • reglerna i arbetslivet
  • olika anställningsförhållanden
  • hur anställningen avslutas och
  • hur du söker ett nytt jobb.

Om de ekonomiska förmånerna, såsom arbetslöshetsskyddet och föräldradagpenningen, kan du läsa på FFC:s webbplats under rubriken Samhälle.

Information om att gå med i ett fackförbund hittar du på FFC:s webbplats under rubriken Fackförbund.

Med spelreglerna i arbetslivet menar man de rättigheter och skyldigheter du har som arbetstagare. Det lönar sig för dig att hålla fast vid dina egna rättigheter, men du måste också komma ihåg dina skyldigheter. När du har lärt dig spelreglerna i arbetslivet kan du undvika många problem.

Frågor som gäller arbetslivet är ofta knepiga. Man behöver ändå inte klara sig på egen hand. Om det är någonting du inte förstår ska du modigt vända dig till din chef, den förtroendevalda på din arbetsplats eller ditt fackförbund. De hjälper dig också om du stöter på problem i arbetslivet.