FFC-medlemsförbundens politiska strejker avbryts måndagen den 8.4. – utlysta strejker verkställs planenligt

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:s styrelse konstaterade vid sitt möte på torsdag att fackförbunden avbryter sina politiska strejkåtgärder nästa måndag. FFC:s styrelse överväger situationen på nytt vid ett möte den 18 april.
04.04. 13:00
FFC
Foto FFC.

– Regeringen har meddelat att den inte letar efter lösningar med löntagarsidan medan strejkerna pågår. Inga nya beslut har tagits om fortsatta strejker. Nu ger vi regeringen Orpo-Purra spelrum att agera. Strejkerna avbryts måndagen den 8.4. Vi är redo att överlägga redan före det, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Med strejkerna som inleddes måndagen den 11.3. och som ny avbryts, har fackförbunden motsatt sig regeringens många försämringar i arbetslivet och nedskärningar i socialskyddet. Sammanlagt strejkar cirka 7 000 arbetstagare i Industrifacket, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT, Servicefacket PAM, Byggnadsförbundet, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt i Elektrikerförbundet.

Rättvisa och skälighet

Eloranta föreslår att statsminister Petteri Orpo, som ett första steg för att återställa förtroendet, entydigt ställer sig avvisande till ryktena om en tidigarelagd begränsning av strejkrätten.

–  Vi vill att löntagarna också i framtiden har en konkret möjlighet att försvara sig och att ta vara på sina egna intressen. Därför har vi krävt att inskränkningarna i rätten att strejka ska vara skäliga och att utvidgningen av lokala avtal ska ske på ett vettigt sätt. Regeringsprogrammet innehåller uteslutande arbetsgivarnas önskemål. Nu har vi en möjlighet att leta efter en balans. Statsministern har bollen.

Ordförande Jarkko Eloranta oroar sig över följderna av den politik regeringen har valt och över bristen på utvärdering av åtgärdernas följder. De senaste försvagningarna av socialskyddet trädde i kraft den första april.

–  Regeringen verkar kallhjärtad. Många familjer är oroliga inför budgetförhandlingarna. Debatten om nedskärningar blir hårdare varje dag. De redan vidtagna och de framtida åtgärderna drabbar ett betydande antal finländare. FFC kräver att regeringen förbereder en konsekvensbedömning av åtgärderna för sin egen halvtidsöversyn under våren 2025. Regeringen måste förbinda sig att avhjälpa försämringar i arbetslivet och socialskyddet som har visat sig vara oskäliga.
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.