Vanliga frågor och svar om #VägandeSkäl

Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar

Regeringen bereder redan de åtgärder som har märkts ut med fet stil. Du kan läsa mer om dem genom att klicka på länkarna nedan.

Försämrade anställningsvillkor

 • Ingen lön för den första sjukdagen
 • Det räcker med "sakligt skäl" för att säga upp arbetstagare
 • Möjlighet att avvika från arbetslagstiftningen på arbetsplatserna genom att avtala om sämre villkor utan förtroendeman
 • Tidsbundna anställningar på ett år kräver ingen särskild motivering
 • Det blir svårare att lösa arbetskonflikter när riksförlikningsmannens möjligheter begränsas
 • Tidsfristen för varsel om permittering förkortas
 • Skyldigheten att återanställa gäller inte längre företag med under 50 anställda

Läs mer om de försämrade anställningsvillkoren.

Begränsningar av strejkrätten

 • Rätten till sympatistrejker och politiska strejker begränsas
 • Arbetstagare som deltar i en strejk kan få 200 euro i böter om strejken konstateras vara olovlig
 • Strejkböterna höjs kraftigt

Läs mer om begränsningarna av strejkrätten.

  Nedskärningar av den sociala tryggheten

  • Barnförhöjningarna inom utkomstskyddet för arbetslösa avskaffas
  • Det skyddade beloppet vid den jämkade arbetslöshetsdagpenningen avskaffas
  • Den inkomstrelaterade dagpenningen minskar redan efter två månader
  • Självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa förlängs
  • Arbetsvillkoret som måste uppfyllas för att man ska få inkomstrelaterad dagpenning förlängs
  • Arbetsvillkoret kopplas till den intjänade lönen
  • Arbete med lönesubvention räknas inte in i arbetsvillkoret
  • Semesterersättning som betalas när anställningen tar slut hindrar utbetalning av arbetslöshetsförmån under periodiseringstiden
  • Alterneringsledigheten avskaffas
  • Vuxenutbildningsstödet avskaffas
  • Tryggheten för äldre arbetslösa försvagas
  • Det arbetsrelaterade skyddade beloppet inom bostadsbidraget avskaffas och bostadsbidraget skärs ner
  • Utkomststödet skärs ner och det blir svårare att få utkomststöd
  • Den förhöjda föräldrapenningen som betalas för de 16 första vardagarna slopas

  Läs mer om nedskärningar av den sociala tryggheten.

  Ladda ner och skriv ut listan över nedskärningar på svenska, finska och engelska


  Ladda ner #VägandeSkäl-logotyper på svenska, finska och engelska

  Ladda ner logotyperna på Flickr

   

  Här hittar du alla våra nyheter om regeringens planer 

  Beställ vårt svenskspråkiga nyhetsbrev så vet du vad som händer

  Delta i de evenemang som FFC ordnar

  FFC:s svenska seminarium

  Vi kommer att diskutera regeringens åtgärder på FFC:s svenska seminarium den 18–19 november i Åbo. Det svenska seminariet är kostnadsfritt för deltagarna och öppet för fackförbundens medlemmar från hela Svenskfinland.

  Läs mer och anmäl dig till FFC:s svenska seminarium!