Vanliga frågor om STOP nu!-demonstrationen

FFC och STTK bjuder in enskilda personer och organisationer till en demonstration torsdagen den 1 februari kl. 12–14 på Senatstorget i Helsingfors. Genom demonstrationen STOP nu! motsätter man sig regeringens åtgärder som försvagar tryggheten och utkomsten för folk.

Mer information om demonstrationen hittar du i vår evenemangskalender!

Varför ordnas STOP nu!-demonstrationen?

Genom den politiska demonstrationen vill vi betona att vi inte kan acceptera regeringens politik, som kraftigt ökar ojämlikheten i samhället. Regeringen vill i exceptionellt stor utsträckning försämra till exempel arbetstagarnas rättigheter i arbetslivet, de arbetslösas möjligheter att försörja sig själva och sin familj samt fackförbundens möjligheter att försvara sina medlemmar.

Regeringen har inte gått med på att lyssna på de organisationer som representerar medborgarna och den har inte tagit hänsyn till oron för hur det ska gå för dem som drabbas av flera försämringar samtidigt.

Vad är målet med demonstrationen?

Vi vill sända ett kraftigt budskap till regeringen om att deras åtgärder inte har allmänhetens stöd.

Vårt krav är STOP nu! Det innebär att regeringen måste avbryta beredningen av sina förslag som leder till försämringar och nedskärningar, och föra Finland i en annan riktning än vad den just nu gör. Vi motsätter oss inte att arbetslivet utvecklas, utan vi motsätter oss omotiverade försämringar. När man ändrar de lagar som påverkar arbetstagarnas ställning, måste man göra det på ett mer balanserat sätt och genom att lyssna på arbetstagarna.

Här kan du läsa om de försämringar som regeringen redan har fattat beslutat om, och som har trätt i kraft vid årsskiftet.

Varför hålls demonstrationen just nu?

Nu är det sista tillfället att påverka den helhet av försämringar som regeringen planerar i arbetslivet innan riksdagen fattar beslut om en stor del av paketet. Regeringens proposition som begränsar strejkrätten överlämnas till riksdagen under våren och arbetsgruppen som granskar helheten kring lokala avtal lämnar sitt betänkande den 1 februari. Regeringens planer på att gradvis sänka det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa och införa andra försämringar av den sociala tryggheten framskrider hela tiden. Du kan läsa mer om de försämringar som regeringen driver på www.sak.fi/vagandeskal.

Under hela hösten har vi försökt påverka genom att diskutera, förhandla, vädja och avge utlåtanden. Vi har gjort vårt budskap effektivare genom regionala och riksomfattande åsiktsyttringar. Vi har ändå märkt att regeringen har slagit fast slutresultatet i förväg och att möjligheterna att påverka bara har varit skenbara.

Hålls det strejker i samband med demonstrationen?

Centralorganisationerna FFC och STTK sammankallar en politisk demonstration. Fackförbundet fattar självständigt beslut om huruvida de deltar i demonstrationen och om de utlyser eventuella stridsåtgärder. Förbunden informerar om eventuella strejker samt deras omfattning och varaktighet inom de tidsfrister som anges i förbundens egna avtal.

Här kan du läsa vilka politiska stridsåtgärder de FFC-anslutna fackförbunden har utlyst.

Varför strejkar facket?

Fackförbunden har utlyst strejker som pågår i ett eller flera dygn i slutet av januari och början av februari, alltså samtidigt som FFC och STTK ordnar demonstrationen i Helsingfors. De som strejkar kan delta i demonstrationen för att på det sättet göra strejkerna mer effektiva. Strejkerna är politiska, vilket betyder att de är lagliga och riktar sig mot regeringens agerande.

Genom strejkerna motsätter sig fackförbunden regeringens planer på att inom kort stifta flera lagar som påverkar arbetstagarnas ställning. Regeringen har redan fattat beslut som gör det svårare för vanligt folk att klara sig i de livssituationer då de behöver stöd.

Vem kan delta i demonstrationen?

Alla som är bekymrade över regeringens politik är välkomna att delta i demonstrationen. Vi accepterar inga diskriminerande, hatfyllda eller våldsamma budskap eller symboler, och vi förbehåller oss rätten att avlägsna dem från demonstrationen. Vi önskar att deltagarna inte bär partisymboler under demonstrationen.

Flera fackförbund har utlyst strejk under demonstrationsdagen (här hittar du listan). Om du omfattas av strejken, kan du göra dagen betydelsefull genom att delta i demonstrationen. En del förbund har fattat organisationsbeslut som ger de medlemmar som inte omfattas av strejken rätt att delta i demonstrationen under sitt arbetspass. Fråga mer av förtroendemannen eller ditt eget fackförbund.

Kan jag ta med mig barn till demonstrationen?

Det finns ingen åldersgräns vid demonstrationen. Barn är välkomna på föräldrarnas ansvar. Vid demonstrationen följer vi principerna för ett tryggare rum. Demonstrationen tryggas av ordningsvakter och polisen.

Hur kan man ta sig till demonstrationen?

Vi hoppas att i synnerhet de som bor i huvudstadsregionen tar sig till platsen med kollektivtrafik. Fackförbunden inom transportsektorn har avgränsat sina politiska strejker så att de inte omfattar kollektivtrafiken torsdagen den 1 februari. Kollektivtrafiken fungerar alltså som normalt under torsdagen, så du kan smidigt ta dig till platsen med kollektivtrafik.

Buss- och tågtransporterna är avgiftsfria och man måste anmäla sig i förväg. Anmäl dig via den här länken (på finska). Länken stängs onsdag 31.1 kl. 15.00. Välj först det fackförbund eller den organisation du hör till, så får du se alla rutter. När du har valt rutt får du se alla hållplatser och tidtabellen. Din anmälan bekräftas först när du har godkänt dataskyddsbeskrivningen och klickar på "Ilmoittaudu". Alla som anmäler sig får automatiskt en plats på returresan från Helsingfors efter demonstrationen.

Vad händer på torget?

På Senatstorget utlovas tal och musik samt varma drycker, bullar, ärtsoppa, korv och annat att äta. Ett mer detaljerat program hittar du på demonstrationens sida i vår evenemangskalender.

På torget delas det också ut lämplig rekvisita som man kan använda under demonstrationen. Egna skyltar är tillåtna, men vi accepterar inga diskriminerande, hatfyllda eller våldsamma budskap eller symboler och vi förbehåller oss rätten att avlägsna dem från demonstrationen. Vi önskar att deltagarna inte bär partisymboler under demonstrationen.

Det kommer att finnas toaletter på Senatstorget under demonstrationen och på plats finns också första hjälpen-personal.