Medlemsförbund

FFC:s medlemmar är 18 fackförbund som organiserar löntagare inom industri, offentlig sektor, transport, privat service och kulturbranschen.

Allmänna journalistförbundet

Allmänna journalistförbundet YLL är en vänsterinriktad förbindelselänk för personer som arbetar på tidningar och elektroniska medier samt med information och kommunikation som huvudsyssla. Förbundet ingår inte kollektivavtal och har ingen arbetslöshetskassa.

Hagnäsgatan 5 A 8
00530 Helsingfors
Tfn 0440 773 004
yll@welho.com
www.yleinenlehtimiesliitto.fi

 

Bil- och transportbranschens arbetarförbund, AKT

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT är det största förbundet för yrkesfolk inom transportbranschen i Finland.

John Stenbergs strand 6
PB 313
00531 Helsingfors
Tfn (09) 613 110
www.akt.fi

 

Byggnadsförbundet

Byggnadsförbundets medlemmar arbetar på ny- och reparationsbyggen (yrken inom husbyggnads-, måleri- och golvbeläggningsbranscherna), inom byggproduktindustrin, husteknikbranschen, jord- och vattenbyggnadsbranschen, asfaltbranschen och vattenisoleringsbranschen.

Broholmsgatan 4
PB 307
00531 Helsingfors
Tfn 020 774 003
www.rakennusliitto.fi

 

Elbranschernas fackförbund

Medlemmarna i Elbranschernas fackförbund arbetar inom elbranscherna och i därmed nära förknippade yrken eller studerar till yrken inom branschen. Förbundets tre huvudsektorer är energi-ict-nätverksteknik, elektrifieringsbranschen (elinstallationsbranschen inom husteknikbranschen) samt industri- och specialbranscher.

Alexandersgatan 15
PB 747
33101 Tammerfors
Tfn (03) 252 0111
www.sahkoliitto.fi

 

Finlands Elitidrottares Union SHU

SHU består av fem medlemsförbund som organiserar idrottare inom fotbollishockey, basket, boboll och individuell idrott.

Nyhetsgatan 2
00240 Helsingfors
Tfn 040 546 5017
jarmo.saarela@sjry.fi

 

Finlands Livsmedelsarbetareförbund FLF

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL är fackförbundet för dem som arbetar inom livsmedelsbranschen och tillverkar inhemska livsmedel och drycker.

Stationskarlsgatan 2, 8 vån.
00520 Helsingfors
Tfn 09 4246​ 1200
www.selry.fi

 

Finlands Musikers Förbund

Orkestermusiker och frilansande musiker inom olika sektorer är medlemmar i Finlands Musikers Förbund.

Lilla Robertsgatan 16, 5 vån.
00120 Helsingfors
Tfn (09) 6803 4070
sml@muusikkojenliitto.fi
www.muusikkojenliitto.fi

 

Finlands post- och logistikunion, PAU

Finlands post- och logistikunion PAU är fackförbundet för tjänstemän och arbetstagare inom post-, kommunikationsförmedlings- och logistikbranscherna. PAU är det största fackförbundet inom Postkoncernen.

John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors
Tfn (09) 613 116
www.pau.fi

 

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund är en kontaktlänk mellan personer som godkänner socialdemokratiska principer och arbetar i redaktionella uppgifter vid tidningar och elektroniska medier samt med information och kommunikation. Förbundet ingår inte kollektivavtal och har ingen arbetslöshetskassa.

PB 373
00531 Helsingfors
ssslliitto@gmail.com
www.sssl.fi

 

Fängelsefunktionärers förbund, Ftf

Medlemmarna i Fängelsefunktionärers förbund arbetar vid Brottspåföljdsmyndigheten. Förbundet är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Grönnäsgatan 5 A 6, 4 vån.
00530 Helsingfors
Tfn (09) 25 223 400
www.vankilavirkailija.fi

 

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, JHL

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL organiserar arbetstagare, och studerande, inom välfärdstjänster i kommunerna, hos staten och inom den privata välfärdssektorn.

Sörnäs strandväg 23
PB 101
00531 Helsingfors
Tfn 010 77 031
JHL-kirjaamo@jhl.fi
www.jhl.fi

 

Gränssäkerhetsunionen

Gränssäkerhetsunionen är den största personalorganisationen inom gränsbevakningsväsendet. Förbundet är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Banmästargatan 11, 7 vån.
00520  Helsingfors
Tfn (09) 148 5824
toimisto@rtu.fi
www.rtu.fi

 

Handelsbranschens föreståndarförbund

Handelsbranschens föreståndarförbund är en från handelns grupperingar fristående intresseorganisation för föreståndare.

Harjulankatu 4 A 1
15101 Lahtis
Tfn (03) 875 800
www.esimiesliitto.com

 

Industrifacket

lndustrifacket är landets största industrifackförbund. Det bildades när Metallförbundet, Industrifacket TEAM och Träfacket fusionerades i början av året 2018.

Hagnäskajen 1
PB 107
00531 Helsingfors
Tfn 020 774 001
metalli.posti@metalliliitto.fi
www.teollisuusliitto.fi

 

Järnvägstjänstemannaförbundet

Järnvägstjänstemannaförbundet är fackförbundet för tjänstemän vid järnvägen.

John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors
Tfn (09) 5422 1500
rautatievirkamiesliitto@rvlry.fi
www.rautatievirkamiesliitto.fi

 

Lokmannaförbundet

Lokmannaförbundets medlemmar arbetar som lokförare på järnvägen och med andra uppgifter som lokmän.

John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors
Tfn (09) 5760 3700
www.vml.fi

 

Luftfartsunionen

Luftfartsunionen IAU är fackförbundet för proffs inom luftfartsbranschens teknik och service.

John Stenbergs strand 6
PB 337
00531 Helsingfors
Tfn (09) 478 571
www.iau.fi

 

Pappersförbundet

Pappersförbundet är fackförbundet för arbetstagare på pappers-, kartong- och cellulosafabriker samt inom pappersförädlingen.

Hagnäskajen 1
PB 326
00531 Helsingfors
Tfn 0102 897 700
www.paperiliitto.fi

 

Servicefacket PAM

Servicefacket PAM är landets största fackförbund för arbetstagare och förmän inom de privata servicebranscherna.

Broholmsgatan 18 A, 8 vån.
PB 54
00531 Helsingfors
Tfn 020 774 002
pam@pam.fi
www.pam.fi

 

Sjömans-Unionen

Sjömans-Unionen representerar löntagare som huvudsakligen arbetar inom sjö- och insjötrafiken.

John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors
Tfn (09) 615 2020
www.smu.fi

 

Teater- och Mediearbetarna i Finland, Teme

Teater- och Mediearbetarna i Finland Teme har åtta medlemsföreningar inom kulturbranschen. Teme är landets största fackförbund för konst- och kulturbranscherna.

Sjötullsgatan 33 A 31
00170 Helsingfors
Tfn (09) 2511 2140
teme@teme.fi
www.teme.fi

 

Tullförbundet

Tullförbundets medlemmar är arbetstagare och tjänstemän vid tullverket.

Förbundet är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Långbrokajen 3 B
00530 Helsingfors
Tfn (09) 701 8115
tulliliitto@tulliliitto.fi
www.tulliliitto.fi

 

Underofficersförbundet

Underofficersförbundets huvuduppgift är att bevaka yrkesmilitärernas intressen.

Förbundet är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Banmästargatan 11, 7. vån.
00520 Helsingfors
Tfn (09) 148 6915
palaute@aliupseeriliitto.fi
www.aliupseeriliitto.fi