Medlemsförbund

Till FFC hör 18 fackförbund som organiserar löntagare inom industri, offentlig sektor, transport, privat service, kultur och idrott.

Allmänna journalistförbundet

Förbundet är en vänsterinriktad förbindelselänk för personer som arbetar på tidningar och elektroniska medier samt med information och kommunikation som huvudsyssla.

PB 256
00531 Helsingfors
Tfn 050 550 6172
yll@welho.com
www.yleinenlehtimiesliitto.fi

 

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Förbundet organiserar alla arbetstagare, yrkesutövare och yrkesstuderande inom bilbranschen, stuveribranschen, speditionsbranschen, transportbranschen, oljebranschen, trafikundervisningsbranschen och resebyråbranschen, samt därmed jämförbara branscher. Också kabinpersonalen inom flygtrafiken hör till AKT.

John Stenbergs strand 6
PB 313
00531 Helsingfors
Tfn (09) 613 110
www.akt.fi

 

Byggnadsförbundet

Till förbundet hör arbetstagare inom asfaltbranschen, golvbeläggningsbranschen, infrastrukturbranschen, måleribranschen, byggproduktindustrin, husbyggnadsbranschen, hustekniksbranschen och vattenisoleringsbranschen.

Broholmsgatan 4
PB 307
00531 Helsingfors
Tfn 020 774 003
www.rakennusliitto.fi

 

Elbranschernas fackförbund

Förbundets största branscher är elektrifierings- och elinstallationsbranschen, energi-, ICT och nätverksbranschen samt industribranscherna. Förbundets medlemmar är verksamma inom elbranscherna och i yrken med nära anknytning till elbranscherna.

Alexandersgatan 15
PB 747
33101 Tammerfors
Tfn (03) 252 0111
www.sahkoliitto.fi

 

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Förbundet samlar sju fackförbund inom teater, dans, cirkus, film och tv-produktion. Medlemmarna i de här förbunden är bl.a. filmarbetare, teaterregissörer, teatertekniker, produktionsarbetare inom tv, dansare, koreografer, teatertjänstemän, scenografer samt ljus- och ljuddesigners.

John Stenbergs strand 6, 4:e vån.
00530 Helsingfors
teme@teme.fi
www.teme.fi

 

Finlands Elitidrottares Union SHU

SHU består av fyra spelar- och idrottarföreningar som organiserar idrottare inom bl.a. fotboll och ishockey.

c/o SJRY
Östergatan 1-5, PL D207
00930 Helsingfors
Tfn 0400 529029
risto.kauppinen@sjry.fi

 

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

Förbundet organiserar alla arbetare inom livsmedelsbranscherna, med avsikt att förbättra anställnings- och lönevillkoren samt för att förbättra arbetarklassens samhälleliga ställning och höja bildningsnivån.

Stationskarlsgatan 2, 8:e vån.
00520 Helsingfors
Tfn 09 4246​ 1200
www.selry.fi

 

Finlands Musikers Förbund

Förbundet organiserar i Finland bosatta konstnärer och artister inom sång, musik och motsvarande branscher. Till Finlands Musikers Förbund hör orkestermusiker, teatermusiker, studiomusiker, restaurangmusiker och andra uppträdande musiker samt balettdansare.

Lilla Robertsgatan 16, 5:e vån.
00120 Helsingfors
Tfn (09) 6803 4070
sml@muusikkojenliitto.fi
www.muusikkojenliitto.fi

 

Finlands post- och logistikunion PAU

Förbundets medlemmar jobbar inom post- och kommunikationsförmedlingsbranschen, med transport-, logistik- och penninghanteringsuppdrag samt med andra uppdrag i anknytning till de här branscherna.

John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors
Tfn (09) 613 116
www.pau.fi

 

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Förbundet är en kontaktlänk mellan personer som arbetar med kommunikation och som godkänner socialdemokratiska principer.

PB 373
00531 Helsingfors
ssslliitto@gmail.com
www.sssl.fi

 

Finlands trafikflygarförbund SLL

SLL ansvarar för intressebevakningen för Finnairs piloter.

Dickursbytorget 1 LT 4
01300 Vanda
Tfn 09 753 7220
toimisto@sllpilots.fi
www.sllpilots.fi

 

Fängelsetjänstemännens förbund

Förbundets medlemmar arbetar vid Brottspåföljdsmyndigheten som tjänsteinnehavare och arbetstagare, framför allt med övervakning.

Fängelsetjänstemännens förbund är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Grönnäsgatan 5 A 6, 4:e vån.
00530 Helsingfors
Tfn (09) 25 223 400
www.vankilavirkailija.fi

 

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Förbundet organiserar arbetstagare inom stat, kommuner, samkommuner, församlingar, deras affärsverk eller bolag, allmännyttiga samfund, bolag eller samfund som producerar tjänster för den offentliga sektorn, samt inom jämförbara branscher. Till förbundet hör också studerande vid de läroinrättningar som utbildar personer för de här branscherna.

Sörnäs strandväg 23
PB 101
00531 Helsingfors
Tfn 010 77 031
JHL-kirjaamo@jhl.fi
www.jhl.fi

 

Gränssäkerhetsunionen

Till förbundet hör gräns- och sjöbevakare, officerare, institut- och specialofficerare samt civila arbetstagare.

Gränssäkerhetsunionen är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Banmästargatan 11, 7:e vån.
00520  Helsingfors
Tfn (09) 148 5824
toimisto@rtu.fi
www.rtu.fi

 

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

Förbundet representerar löntagare som arbetar med förmansuppdrag inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen.

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY är medlem i FFC genom Servicebranschens union.

Harjulankatu 4 A 1
PB 30
15101 Lahtis
Tfn (03) 875 800
www.esimiesliitto.com

 

Industrifacket

Förbundet är verksamt inom fyra sektorer: kemisektorn, teknologisektorn, trävarusektorn och specialbranschernas sektor. Medlemmarna jobbar inom bland annat metall- och teknologiindustrin, service- och underhållsbranschen, bil- och maskinbranschen, mekaniska skogsindustrin, snickeriindustrin, skogs-, plantskole- och skogsmaskinsbranschen, kemiska bas- och produktindustrin, plastproduktsindustrin och grafiska industrin.

Industrifacket förenar tre tidigare fackförbund: Metallförbundet, TEAM och Träfacket.

Hagnäskajen 1
PB 107
00531 Helsingfors
Tfn 020 774 001
palaute@teollisuusliitto.fi
www.teollisuusliitto.fi

 

Järnvägsunionen RAU

Förbundets medlemmar arbetar som lokförare samt jobbar med trafikledning, kundservice, förvaltning och kontorsuppdrag vid järnvägen.

Järnvägsunionen förenar två tidigare fackförbund: Järnvägstjänstemannaförbundet och Lokmannaförbundet.

John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors
Tfn 09 5760 3700
www.raury.fi

 

Luftfartsunionen IAU

Förbundet organiserar arbetstagare och tjänstemän som arbetar med olika uppdrag inom flygtrafik och luftfart.

John Stenbergs strand 6
PB 337
00531 Helsingfors
Tfn (09) 478 571
www.iau.fi

 

Pappersförbundet

Förbundet organiserar arbetstagare som jobbar inom pappers- och trämassaindustrin, samt med sidoyrken, halvfabrikat, pappersförädling, tapettillverkning och vid andra motsvara fabriker.

Hagnäskajen 1
PB 326
00531 Helsingfors
Tfn 0102 897 700
www.paperiliitto.fi

 

Servicefacket PAM

Servicefacket PAM är intresseorganisationen för dem som jobbar inom de privata servicebranscherna. Medlemmarna jobbar i bland annat hotell- och restaurangbranschen, affärer, frisersalonger, apotek, lager, servicestationer, tekniska branscher och specialbranscher samt inom fastighetsservice- och städbranscherna.

Broholmsgatan 18 A, 8:e vån.
PB 54
00531 Helsingfors
Tfn 020 774 002
pam@pam.fi
www.pam.fi

 

Sjömans-Unionen

Sjömans-Unionen är en landsomfattande organisation som samlar de registrerade föreningar som består av arbetstagare inom Finlands handelsflotta, inom kust- och insjötrafiken, på bogserbåtar och med andra uppgifter i nära anknytning till sjöfarten.

John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors
Tfn (09) 615 2020
www.smu.fi

 

Tullförbundet

Förbundet organiserar arbetstagare och tjänstemän vid Tullen.

Tullförbundet är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Långbrokajen 3 B
00530 Helsingfors
Tfn (09) 701 8115
www.tulliliitto.fi

 

Underofficersförbundet

Underofficersförbundet representerar underofficerare, flygplansmekaniker, mekaniker och avtalssoldater i försvarsmaktens tjänst.

Underofficersförbundets är medlemsförening i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Banmästargatan 11, 7:e vån.
00520 Helsingfors
Tfn 050 336 4550
toimisto@aliupseeriliitto.fi
www.aliupseeriliitto.fi