Politiska stridsåtgärder

FFC och dess medlemsförbund inledde politiska stridsåtgärder hösten 2023 och åtgärderna fortsätter i början av 2024. Genom åtgärderna motsätter sig facket de försämringar i arbetslivet och nedskärningar i den sociala tryggheten som regeringen håller på att genomföra.

På den här sidan publicerar vi de åtgärder som de FFC-anslutna fackförbunden har utlyst. Listan baserar sig på de åtgärder som fackförbunden har meddelat i offentligheten. Det kan förekomma åtgärder som inte finns med på den här listan.

FFC:s styrelse har konstaterat att fackförbunden avbryter sina politiska strejkåtgärder måndagen den 8 april 2024. FFC:s styrelse överväger situationen på nytt vid ett möte den 18 april.

Förteckningen har uppdaterats 8.4.

Tidigare åtgärder

Åtgärder som genomfördes den 15 mars

Industrifacket

Politiska strejker i ett dygn på 76 arbetsplatser på olika håll i Finland:
Ungefär 6 500 arbetstagare inom industrin omfattas av arbetsnedläggelsen. Strejkerna gäller inte nödarbete och arbeten som är nödvändiga för att skydda liv och hälsa.
Läs mer på Industrifackets webbplats.

Åtgärder som genomfördes den 11–14 februari

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Politisk strejk i tre dygn bland stuvarna:
Strejken genomförs 14–16.2 och leder i praktiken till att hamnarna stängs. Sammanlagt 45 företag omfattas av strejken. Strejken gäller inte arbete som är nödvändigt för att trygga människors liv, hälsa och egendom. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Politisk strejk i två dygn inom bussbranschen och vid serviceverkstäderna:
Strejken innebär att busschaufförerna och personalen vid serviceverkstäderna lägger ner sitt arbeet 14–15.2. Sammanlagt 44 företag omfattas av strejken, som har en stor inverkan på busstrafiken, både lokaltrafiken och fjärrtrafiken. Strejken gäller inte arbete som är nödvändigt för att trygga människors liv, hälsa och egendom. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Byggnadsförbundet

Politisk strejk i tre dygn inom alla förbundets avtalsbrancher i elva städer:
Strejken genomförs 14–16.2 och gäller allt arbete inom Byggnadsförbundets avtalsbranscher i Åbo, Vasa, Karleby, Tammerfors, Björneborg, Seinäjoki, Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi.
Strejken gäller inte nödarbete, VVS-service samt väg- och banunderhåll.
Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).

Politisk strejk i tre dygn på flera gruv- och fabriksområden:
Byggnadsförbundet deltar i den strejk som Industrifacket har utlyst 14–16.2 vid Agnico Eagle Finlands gruva i Kittilä, Boliden Kevitsa Minings gruva i Sodankylä, Outokumpu Chromes gruva i Kemi och fabrik i Torneå, Outokumpu Stainless Steels fabrik i Torneå,  SSAB Europes fabrik i Brahestad, Terrafames gruva i Sotkamo samt Yara Suomia gruva i Siilinjärvi.
Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).

Elektrikerförbundet

Politisk strejk i två till tre dygn inom livsmedelsindustrin:
Strejkerna genomförs etappvis, på samma sätt som SEL:s strejker, så att de inleds mellan 11.2 och 14.2 beroende på arbetsplats. De sista strejkerna avslutas natten till 16.2. Sammanlagt omfattas ungefär 30 arbetsplatser av strejken.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Politisk strejk i tre dygn på ett stort antal arbetsplatser inom flera industribranscher:
Strejken genomförs 14–16.2 på samma sätt som Industrifackets strejk.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Politisk strejk i ett dygn vid flera kärn- och vattenkraftverk:
Strejken genomförs etappvis vid olika kraftverk – Fortum Power and Heats kärnkraftverk i Lovisa, TVO:s kärnkraftverk i Olkiluoto, Kemijokis, Pohjolan Voimas, och Tornionlaakson Voimas alla vattenkraftverk samt Fortum Power and Heats vattenkraftverk i Ule älv.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Politisk strejk i tre dygn vid två logistikcentraler:
Strejken genomförs 14–16.2 och gäller Broman Logistics logistikcentral i Kervo och Inex Partners logistikcentral i Sibbo.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Politisk strejk i tre dygn vid tre företag inom pappersindustrin:
Strejken genomförs 13–14.2 och gäller företagen MM Kotkamills i Kotka, Nouryon Chemicals Finland i Äänekoski och Uleåborg samt UPM Raflatac i Tammerfors.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Politisk strejk i tre dygn vid Alholmens Kraft i Jakobstad:
Strejken genomförs 14–16.2 och gäller allt arbete som Elektrikerförbundets medlemmar utför.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL

Politisk strejk i två till tre dygn inom livsmedelsindustrin och vid Fazers bageributiker:
Strejkerna genomförs etappvis så att de inleds mellan 11.2 och 14.2 beroende på arbetsplats. De sista strejkerna avslutas natten till 16.2. Sammanlagt omfattas 92 arbetsplatser och 4000 arbetstagare av strejken. Strejken gäller allt arbete som utförs i enlighet med SEL:s kollektivavtal, förutom eventuellt nödarbete.
Läs mer på SEL:s webbplats (på finska).

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Politisk strejk i ett dygn inom järnvägstrafiken:
Strejken gäller VR Group (VR Fjärrtrafik, VR Stadstrafik, VR Transpoint, VR Fleetcare), North Rail och NRC Group.
Strejken stoppar i praktiken all järnvägstrafik i Finland 12.2. Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för människors liv, hälsa eller egendom.
Läs mer på JHL:s webbplats.

Politisk strejk i två dygn inom den offentliga och privata småbarnspedagogiken i 14 kommuner:
Strejken genomförs 13–14.2 och omfattar alla typer av småbarnspedagogik i Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Åbo, Vasa, Korsholm, Tammerfors, Björneborg, Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Rovaniemi och Uleåborg. I praktiken stänger strejken majoriteten av strejkstädernas daghem. Också familjedagvården och alla arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken som erbjuds av Seure är strejkbelagda.
I strejken deltar även företag och affärsverk som ansvarar för städernas kosthållstjänster och lokalservice: Palvelukeskus Helsinki, Vantti i Vanda, Espoo Catering, Teese Botnia i Österbotten, Lööki i Uleåborg, Kylänkattaus i Jyväskylä, Pirkanmaan Voimia, Tampereen infra, Tampereen tilapalvelut, Servica i Östra Finland, Kaarea i Egentliga Finland samt Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut.
Läs mer på JHL:s webbplats.

Politisk strejk i två dygn inom lokaltrafiken i Helsingfors, Åbo och Tammmerfors:
Strejken stoppar i praktiken helt spårvagns- och metrotrafiken och har en omfattande inverkan på busstrafiken 14.2. Strejken gäller VR Group (VR Stadstrafik, Tampereen ratikka), Huvudstadsregionens Stadstrafik, Koiviston auto Helsinki, Åbo stadstrafik och Tampereen kaupunkiliikenne.
Läs mer på JHL:s webbplats.

Politisk strejk i tre dygn inom energibranschen:
Strejken genomförs 14–16.2 och gäller företagen Helen, Enersense IN (Helens funktioner) och Kuopion Energia.
Läs mer på JHL:s webbplats.

Industrifacket

Politisk strejk i tre dygn på ett stort antal arbetsplatser inom flera industribranscher:
Strejken genomförs 14–16.2 och stoppar en stor del av den finländska industrin. Omkring 60 000 industrianställda berörs av strejken. Strejken gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa.
Läs mer på Industrifackets webbplats.

Järnvägsunionen RAU

Politisk strejk i ett dygn inom järnvägstrafiken:
Strejken gäller lokförarna vid VR Group, North Rail och Fenniarail (arbetspass som inleds 12.2 kl. 00.00–23.59) samt trafikledarna på Fintraffic Järnväg (arbetspass som inleds 12.2 kl. 18.59–13.2. kl. 18.59).
Läs mer på RAU:s webbplats (på finska).

Pappersförbundet

Politisk strejk i tre dygn vid tre företag inom pappersindustrin:
Strejken genomförs 14–16.2 och gäller företagen MM Kotkamills i Kotka, Nouryon Chemicals Finland i Äänekoski och Uleåborg samt UPM Raflatac i Tammerfors.
Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).

Servicefacket PAM

Politisk strejk i tre dygn inom handelns logistik:
Strejken genomförs 14–16.2 och gäller flera logistikcentraler på olika håll i Finland. Ungefär 10 000 arbetstagare omfattas av strejkerna.
Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats.

Sjömans-unionen

Politisk åsiktsyttring i tre dygn som gäller lasthanteringen inom utrikestrafiken:
Åsiktsyttringen genomförs 14–16.2 och innebär att Sjömans-unionens medlemmar som jobbar inom utrikestrafiken inte utför arbeten som hör till lasthantering i finska hamnar – med undantag av lasthantering som hör till proviantering av fartyg. Förbundet uppmanar sina medlemmar att avstå från att göra allt det arbete som omfattas av hamnarbetarnas åsiktsyttring.
Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.

Äldre åtgärder

STOP nu!-demonstration

Demonstration på Senatstorget i Helsingfors 1.2.2024 kl. 12–14:
FFC och STTK sammankallar en demonstration mot regeringens planer på försämringar i arbetslivet och nedskärningar i den sociala tryggheten.
Läs mer om demonstrationen.

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Politisk strejk i två dygn på flygplatserna 1–2.2.2024:
Strejken gäller alla stora flygplatser i Finland samt kabinpersonalen. I strejken deltar Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Luftfartsunionen IAU samt Servicefacket PAM. Också Finlands trafikflygarförbund SLL deltar i strejken som en självständig aktör. Strejken gäller inte flygplatserna i Halli och Utti. På Försvarsmaktens begäran finns det begränsningar i strejken vid flygplatserna i Rovaniemi, Tammerfors-Birkala, Jyväskylä och Kuopio. Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för människors liv, hälsa eller egendom.

Politisk strejk i två dygn vid ungefär 160 företag inom följande branscher 1–2.2.2024:
Lastbilsbranschen
Bussbranschen (strejk endast 2.2.)
Matkahuolto (strejk endast 2.2.)
Chaufförer inom handeln
Tankbils- och oljeproduktsbranschen 
Resebyråbranschen
Terminalverksamhet
Speditionsbranschen
Serviceverkstäder
Viking Lines arbetstagare 
Tjänstemän i stuveribranschen
Stuveribranschen
Strejken omfattar drygt 20 000 arbetstagare inom transportbranschen. 
Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för människors liv, hälsa eller egendom.
Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Byggnadsförbundet

Politisk strejk i två dygn i huvudstadsregionen och på andra håll i Finland 1–2.2.2024:
Strejken omfattar alla Byggnadsförbundets avtalsbranscher i Helsingfors, Esbo och Vanda. Nödarbete samt VVS-service och vägskötsel har lämnats utanför strejken. Dessutom deltar Byggnadsförbundets medlemmar vid fem gruvor och nio stora industrianläggningar i den strejk som Industrifacket har varslat om.
Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).

Deltagande i STOP nu!-demonstrationen:
Byggnadsförbundet uppmuntrar alla sina medlemmar att delta i demonstrationen som ordnas torsdagen den 1 februari kl. 12–14 i Helsingfors. De som deltar i demonstrationen strejkar den dagen och arbetsgivaren får inte bestraffa dem på något sätt.

Elektrikerförbundet

Politisk strejk i två dygn i huvudstadsregionen och på ungefär 700 arbetsplatser på olika håll i Finland 1–2.2.2024:
Strejken omfattar ungefär 4 500 medlemmar i Elektrikerförbundet: alla Elektrikerförbundets medlemmar som jobbar i Helsingfors, Esbo och Vanda samt därtill de medlemmar som jobbar på omkring 700 arbetsplatser vid ungefär 300 företag inom industrin. I Helsingfors, Esbo och Vanda gäller strejken alla arbeten utom produktion och distribution av el och värme, arbeten inom spårtrafiken samt Suomen Erillisverkot. Strejkerna gäller inte arbeten som är nödvändiga för att skydda liv, hälsa och egendom.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Övertidsblockad i fyra avtalsbranscher 10.1–4.2 och 12.1–4.2:
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Politisk strejk i två dygn inom pappers- och livsmedelsindustrin 1–2.2.2024:
Strejken genomförs på samma sätt som de strejker som Pappersförbundet och Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL har utlyst.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Deltagande i STOP nu!-demonstrationen:
Elektrikerförbundets styrelse har fattat ett organisationsbeslut om att förbundets medlemmar har rätt att delta i demonstrationen som ordnas torsdagen den 1 februari kl. 12–14. Organisationsbeslutet innebär att medlemmarna inte får drabbas av påföljder av sina arbetsgivare för att de deltar i demonstrationen.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL

Politisk strejk i två dygn på 21 arbetsplatser inom livsmedelsindustrin 1–2.2.2024:
Strejken gäller ungefär 4500 arbetstagare inom livsmedelsbranschen. Strejken gäller inte nödarbete.
Läs mer på SEL:s webbplats (på finska).

Deltagande i STOP nu!-demonstrationen:
SEL deltar i demonstrationen som ordnas torsdagen den 1 februari kl. 12–14 och uppmuntrar alla strejkande eller lediga medlemmar att delta i demonstrationen.

Finlands post- och logistikunion PAU

Politisk strejk i två dygn i postbranschen 1–2.2.2024:
Strejken gäller allt arbete inom koncernen Posti Group som utförs inom kollektivavtalet för kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen samt kollektivavtalet för paketsortering vid Posti Palvelut. Strejken gäller också sådant arbete som utförs som underleverans eller bemanningsarbete. Ungefär 10 000 arbetstagare och tjänstemän omfattas av strejken. Strejken gäller inte arbete som påverkar hälsa och säkerhet.
Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).

Deltagande i STOP nu!-demonstrationen:
PAU deltar i demonstrationen som ordnas torsdagen den 1 februari kl. 12–14 och uppmuntrar alla arbetstagare inom Posti att delta i demonstrationen.

Finlands trafikflygarförbund SLL

Politisk strejk i två dygn på flygplatserna 1–2.2.2024:
Förbundet deltar som självständig aktör i den strejk som Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Luftfartsunionen IAU samt Servicefacket PAM har utlyst på flygplatserna och inom flygtrafiken. SLL fattar separat beslut om strejkens omfattning.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Politisk strejk i två dygn vid daghemmen i huvudstadsregionen 31.1–1.2.2024:
Strejken gäller alla offentliga och privata daghem i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Medlemmar i andra fackförbund deltar också i strejken.
Läs mer på JHL:s webbplats.

Politisk strejk i två dygn på flygplatserna 1–2.2.2024:
Strejken gäller alla stora flygplatser i Finland samt kabinpersonalen. I strejken deltar Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Luftfartsunionen IAU samt Servicefacket PAM. Också Finlands trafikflygarförbund SLL deltar i strejken som en självständig aktör. Strejken gäller inte flygplatserna i Halli och Utti. På Försvarsmaktens begäran finns det begränsningar i strejken vid flygplatserna i Rovaniemi, Tammerfors-Birkala, Jyväskylä och Kuopio. Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för människors liv, hälsa eller egendom.
Läs mer på JHL:s webbplats.

Politisk strejk i två dygn inom energibranschen 1–2.2.2024: 
Suomen energiaurakointi SEU
KSS-rakennus 
Lahti Energia Sähköverkko
Tampereen Energia
Tampereen Energia sähköverkko
Tampereen Vera
Fjärrvärmearbete som omfattas av kollektivavtalet för Enersense IN, EIV (service och underhåll av Helens fjärrvärmenät)
Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för människors liv, hälsa eller egendom.
Läs mer på JHL:s webbplats.

Politisk strejk i ett dygn vid bangårdar och delar av hamnarna i Fredrikshamn och Kotka 1.2.2024:
Strejken ordnas av fackavdelningen Kaakon Satamat JHL och stoppar i praktiken all verksamhet vid bangårdarna. Kaakon Satamat JHL:s medlemmar deltar också i strejken som JHL har utlyst vid VR-Group den 2 februari.

Politisk strejk i ett dygn inom trafikbranschen 2.2.2024:
Arbete vid Helsingfors busstrafik
Tampereen kaupunkiliikenne (strejken gäller inte tjänsteinnehavare)
Åbo stadstrafik
VR Group (VR Fjärrtrafik, VR Stadstrafik, VR Transpoint, VR Fleetcare)
Huvudstadsregionens Stadstrafik
North Rail
NRC Group
Strejken stoppar all tågtrafik i Finland, exklusive nattågen. Strejken stoppar också metrotåg, spårvagnar och lokaltåg i huvudstadsregionen.
Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för människors liv, hälsa eller egendom.
Läs mer på JHL:s webbplats.

Industrifacket

Politisk strejk i två dygn på 715 arbetsplatser på olika håll i Finland 1–2.2.2024:
Strejken omfattar runt 60 000 anställda inom industrin. Strejken gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa.
Läs mer på Industrifackets webbplats.

Politisk strejk i två dygn på 24 arbetsplatser på följande industriområden (kemiindustrin, inklusive oljeraffinaderi) 1–2.2.2024:
Industriområdet i Sköldvik i Borgå
Industriområdet i Karleby
Läs mer på Industrifackets webbplats.

Övertidsblockad i 25 avtalsbranscher 10.1–4.2:
Läs mer på Industrifackets webbplats.

Deltagande i STOP nu!-demonstrationen:
Industrifacket uppmuntrar sina medlemmar att delta i demonstrationen som ordnas torsdagen den 1 februari kl. 12–14 i Helsingfors.

Järnvägsunionen RAU

Politisk strejk i ett dygn inom järnvägsbranschen 2.2.2024:
Lokförarna vid VR Group, North Rail och Fenniarail
Trafikledarna och skiftcheferna vid Fintraffic Järnväg
Kontors- och servicepersonal vid VR Group
Strejken gäller inte nattågstrafiken till norra Finland.
Läs mer på RAU:s webbplats (på finska).

Luftfartsunionen IAU

Politisk strejk i två dygn på flygplatserna 1–2.2.2024:
Strejken gäller alla stora flygplatser i Finland samt kabinpersonalen. I strejken deltar Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Luftfartsunionen IAU samt Servicefacket PAM. Också Finlands trafikflygarförbund SLL deltar i strejken som en självständig aktör. Strejken gäller inte flygplatserna i Halli och Utti. På Försvarsmaktens begäran finns det begränsningar i strejken vid flygplatserna i Rovaniemi, Tammerfors-Birkala, Jyväskylä och Kuopio. Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för människors liv, hälsa eller egendom.
Luftfartsunionen IAU:s politiska strejk pågår i två dygn vid följande företag:
Airpro
Insta ILS (strejken gäller inte arbeten med koppling till försvarsmakten)
Luftfartsunionen IAU:s politiska strejk innebär att arbetstagara lägger ner arbetet i fyra timmar vid följande företag:
Aviator Airport Services Finland
Finnair, Finnair Cargo, Finnair Kitchen, Finnair Technical Services
Nordic Regional Airlines
RTG Ground Handling
Swissport Finland
Lassila & Tikanoja (tjänster för passagerare som behöver assistans)

Pappersförbundet

Politisk strejk i två dygn vid följande fabriker 1–2.2.2024:
Stora Enso Enocell, Imatra (Kaukopää och Tainionkoski), Uleåborg och Varkaus
UPM Kaukas, Kymi, Jakobstad och Raumo
Huhtamäki
Strejken inleds med morgonskiftet den 1 februari och avslutas före morgonskiftet den 3 februari. Strejken berör ungefär 3000 arbetstagare. Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter som görs för att trygga människoliv, hälsa, miljö eller säkerheten för anläggningar och maskiner.
Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).

Servicefacket PAM

Politisk strejk i ett dygn på olika håll i Finland vid följande arbetsplatser 1–2.2.2024:
Alla S-gruppens butiker och trafikstationer
Alla andelslags bank- och frisörstjänster
Alla K-Citymarketar, K-Citymarket köpmän, K-Supermarketar och K-marketar
Alla Lidl-butiker
Alla Tokmanni-butiker
Alla S-gruppens hotell, restauranger och trafikstationer, alla Sokotel-hotell och deras restauranger
Alla Scandic-hotell och deras restauranger
Sammanlagt 16 företag inom fastighetsservicebranschen (städning och fastighetsskötsel)

Politiska strejker i ett till två dygn vid de strejkobjekt som har fastställts av PAM och andra fackförbund 1–2.2.2024:
Strejker gäller arbetsplatser där man jobbar i enlighet med PAM:s kollektivavtal för fastighetstjänster, turism-, restaurang- och fritidstjänster samt bevakningsbranschen.
Strejken berör inte nödarbete eller sådant arbete som skulle riskera för livsviktiga samhällsfunktioner. Strejkerna genomförs så att förhandsröstningen i presidentvalet vid kommersiella lokaler kan hållas normalt.

Politisk strejk i två dygn på flygplatserna 1–2.2.2024:
Strejken gäller alla stora flygplatser i Finland samt kabinpersonalen. I strejken deltar Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Luftfartsunionen IAU samt Servicefacket PAM. Också Finlands trafikflygarförbund SLL deltar i strejken som en självständig aktör. Strejken gäller inte flygplatserna i Halli och Utti. På Försvarsmaktens begäran finns det begränsningar i strejken vid flygplatserna i Rovaniemi, Tammerfors-Birkala, Jyväskylä och Kuopio. Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för människors liv, hälsa eller egendom.

Deltagande i STOP nu!-demonstrationen:
PAM deltar i demonstrationen som ordnas torsdagen den 1 februari kl. 12–14. Den politiska åsiktsyttringen omfattar alla PAM:s avtalsbranscher och PAM kan inte garantera arbetsfred inom sina branscher torsdagen den 1 februari.
Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats.

Sjömans-unionen

Politisk åsiktsyttring i två dygn som gäller lasthanteringen inom utrikestrafiken 1–2.2.2024:
Sjömans-unionens medlemmar som jobbar inom utrikestrafiken utför inte arbeten som hör till lasthantering i finska hamnar – med undantag av lasthantering som hör till proviantering av fartyg. Förbundet uppmanar sina medlemmar att avstå från att göra allt det arbete som omfattas av hamnarbetarnas åsiktsyttring.
Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.

Åtgärder som inleddes den 11 mars

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Politiska strejker i två veckor som berör stuvare inom AKT och övriga arbetstagargrupper vid hamnarna följande uppgifter:
Viking Line, frakthanteringsuppgifter vid hamnarna i Helsingfors och Åbo där arbetsnedläggelsen gäller terminaltraktorförare, trafikledare och långtradarklarerare
Neste, operatörer vid lagren 
Arbetsuppgifter vid 45 företag i stuveribranschen inklusive arbete vid underleverantörer
Strejkerna gäller inte arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för liv, hälsa eller egendom. Också Finlands försörjningsberedskap tryggas. 
Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Byggnadsförbundet

Förbundet deltar i den politiska strejk i två veckor som Industrifacket har utlyst på följande arbetsplatser:
Outokumpu Chrome, Torneå
Outokumpu Stainless, Torneå
SSAB Europe, Brahestad
Under strejken utförs nöd- och skyddsarbete samt arbetsuppgifter som är nödvändiga för att trygga verksamheten på arbetsplatsen.
Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).

Elektrikerförbundet

Politiska strejker i två veckor på följande arbetsplatser: 
Outokumpu Chrome, Torneå
Outokumpu Stainless, Torneå
SSAB Europe, Brahestad
Raahen Rautatehtaan ruokalaosuuskunta, Brahestad    
Okmetic, Vanda
Neste, distributionsterminalen i Borgå 
Neste, hamnen i Borgå
Neste, distributionsterminalen i Nådendal 
Neste, hamnen i Nådendal 
Neste, terminalen i Kemi 
Neste, terminalen i Karleby
Arbetsnedläggelsen gäller Elektrikerförbundets medlemmar som jobbar på de nämnda arbetsplatserna direkt eller genom underleverantörer.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Politiska strejker i två veckor inom godstrafiken på järnvägen och verksamheten vid ett flertal hamnar:
Strejken gäller arbetsuppgifter vid 20 företag. Ungefär 1000 medlemmar i JHL omfattas av strejkerna. Strejkerna gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för liv, hälsa eller egendom. Inte heller Finlands försörjningsberedskap hotas.
Läs mer på JHL:s webbplats.

Industrifacket

Politiska strejker i två veckor på följande arbetsplatser:
Neste, terminalen i Kemi 
Neste, terminalen i Karleby
Neste, hamnen i Nådendal 
Neste, distributionsterminalen i Nådendal 
Neste, hamnen i Borgå
Neste, distributionsterminalen i Borgå 
Okmetic, Vanda
Outokumpu Chrome, Torneå
Outokumpu Stainless, Torneå
SSAB Europe, Brahestad
SSAB Europe, Raahen Rautatehtaan ruokalaosuuskunta, Brahestad    
Ungefär 4 000 arbetstagare inom industrin omfattas av arbetsnedläggelsen. Strejkerna gäller inte nödarbete och arbeten som är nödvändiga för att skydda liv och hälsa.
Industrifacket är redo att samarbeta med myndigheterna för att trygga kritiska myndighetsfunktioner och försörjningssäkerheten under arbetsnedläggelsen. Förbundet tar alla meddelanden från myndighetshåll på allvar.
Läs mer på Industrifackets webbplats.

Servicefacket PAM

Arbetstagarna inom servicebranscherna deltar i de andra fackförbundens strejker enligt följande:
Arbetstagarna inom servicebranscherna deltar i de två veckor långa politiska strejkerna som de övriga förbunden har utlyst om det på de strejkbelagda arbetsplatserna utförs arbete inom kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen eller kollektivavtalen för förmän och arbetstagare inom turism-, restaurang- och fritidstjänster.
För PAM:s del gäller strejkbeslutet endast de arbetsplatser där andra fackförbund har utlyst strejker i två veckor. Beslutet gäller inte eventuella kortare strejker som andra förbund utlyser.
Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).

Sjömans-unionen

Politiska stridsåtgärder i två veckor som gäller hamnarbetare:
Sjömans-unionen deltar i strejken som gäller hamnarbetare tillsammans med AKT och JHL. Stridsåtgärderna omfattar inte Helsingfors passagerarterminaler i Skatuddshamnen, Olympiahamnen och Västra hamnen, eller passagerarhamnarna i Åbo, Nådendal, Mariehamn, Långnäs och Vasa. Stridsåtgärderna omfattar inte heller Sjömans-unionens medlemmar som arbetar på fartygen.
Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.

Åtgärder som inleds torsdagen den 21 mars

Servicefacket PAM

Politisk strejk i två dygn vid företag inom den optiska branschen:
Strejken gäller arbetstagare vid företag inom den optiska branschen, som jobbar inom kollektivavtalen för handeln eller förmän inom detaljhandeln. Arbetsnedläggelsen gäller inte nödarbete eller uppgifter där den skulle riskera livsviktiga samhällsfunktioner eller människoliv.
Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).

Åtgärder som fortsattes måndagen den 25 mars

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Politiska strejker i ytterligare en vecka som berör stuvare inom AKT och övriga arbetstagargrupper vid hamnarna följande uppgifter (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som inleddes 11.3):
Viking Line, frakthanteringsuppgifter vid hamnarna i Helsingfors och Åbo där arbetsnedläggelsen gäller terminaltraktorförare, trafikledare och långtradarklarerare
Neste, operatörer vid lagren 
Arbetsuppgifter vid 45 företag i stuveribranschen inklusive arbete vid underleverantörer
Strejkerna gäller inte arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för liv, hälsa eller egendom. Också Finlands försörjningsberedskap tryggas. 
Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Byggnadsförbundet

Förbundet deltar i den politiska strejk i två veckor som Industrifacket har utlyst på följande arbetsplatser (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som inleddes 11.3):
Outokumpu Chrome, Torneå
Outokumpu Stainless, Torneå
SSAB Europe, Brahestad
Under strejken utförs nöd- och skyddsarbete samt arbetsuppgifter som är nödvändiga för att trygga verksamheten på arbetsplatsen.
Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).

Elektrikerförbundet

Politiska strejker i ytterligare en vecka på följande arbetsplatser (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som inleddes 11.3): 
Outokumpu Chrome, Torneå
Outokumpu Stainless, Torneå
SSAB Europe, Brahestad
Raahen Rautatehtaan ruokalaosuuskunta, Brahestad    
Okmetic, Vanda
Neste, distributionsterminalen i Borgå 
Neste, hamnen i Borgå
Neste, distributionsterminalen i Nådendal 
Neste, hamnen i Nådendal 
Neste, terminalen i Kemi 
Neste, terminalen i Karleby
Arbetsnedläggelsen gäller Elektrikerförbundets medlemmar som jobbar på de nämnda arbetsplatserna direkt eller genom underleverantörer.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Politiska strejker i två veckor inom godstrafiken på järnvägen och verksamheten vid ett flertal hamnar (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som inleddes 11.3, frånsett North Rail:
Strejken gäller arbetsuppgifter vid 29 företag. Ungefär 1000 medlemmar i JHL omfattas av strejkerna. Strejkerna gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för liv, hälsa eller egendom. Inte heller Finlands försörjningsberedskap hotas.
Läs mer på JHL:s webbplats.

Industrifacket

Politiska strejker i ytterligare en vecka på följande arbetsplatser (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som inleddes 11.3, men strejkgränserna justeras så att flygtrafiken inte omfattas):
Neste, terminalen i Kemi 
Neste, terminalen i Karleby
Neste, hamnen i Nådendal 
Neste, distributionsterminalen i Nådendal 
Neste, hamnen i Borgå
Neste, distributionsterminalen i Borgå 
Okmetic, Vanda
Outokumpu Chrome, Torneå
Outokumpu Stainless, Torneå
SSAB Europe, Brahestad
SSAB Europe, Raahen Rautatehtaan ruokalaosuuskunta, Brahestad    
Ungefär 4 000 arbetstagare inom industrin omfattas av arbetsnedläggelsen. Flygtrafiken omfattas inte av strejken. Strejkerna gäller inte nödarbete och arbeten som är nödvändiga för att skydda liv och hälsa.
Industrifacket är redo att samarbeta med myndigheterna för att trygga kritiska myndighetsfunktioner och försörjningssäkerheten under arbetsnedläggelsen. Förbundet tar alla meddelanden från myndighetshåll på allvar.
Läs mer på Industrifackets webbplats.

Servicefacket PAM

Arbetstagarna inom servicebranscherna deltar i de andra fackförbundens strejker enligt följande:
Arbetstagarna inom servicebranscherna deltar i de politiska strejkerna som de övriga förbunden har utlyst i ytterligare en vecka om det på de strejkbelagda arbetsplatserna utförs arbete inom kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen eller kollektivavtalen för förmän och arbetstagare inom turism-, restaurang- och fritidstjänster.
För PAM:s del gäller strejkbeslutet endast de arbetsplatser där andra fackförbund har förlängt strejken med en vecka. Beslutet gäller inte eventuella kortare strejker som andra förbund utlyser.
Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).

Sjömans-unionen

Politiska stridsåtgärder i ytterligare en vecka som gäller hamnarbetare (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som inleddes 11.3):
Sjömans-unionen deltar i strejken som gäller hamnarbetare tillsammans med AKT och JHL. Stridsåtgärderna omfattar inte Helsingfors passagerarterminaler i Skatuddshamnen, Olympiahamnen och Västra hamnen, eller passagerarhamnarna i Åbo, Nådendal, Mariehamn, Långnäs och Vasa. Stridsåtgärderna omfattar inte heller Sjömans-unionens medlemmar som arbetar på fartygen.
Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.

Åtgärder som fortsattes måndagen den 1 april

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Politiska strejker i ytterligare en vecka som berör stuvare inom AKT och övriga arbetstagargrupper vid hamnarna följande uppgifter (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som fortsattes 25.3):
Viking Line, frakthanteringsuppgifter vid hamnarna i Helsingfors och Åbo där arbetsnedläggelsen gäller terminaltraktorförare, trafikledare och långtradarklarerare
Neste, operatörer vid lagren 
Arbetsuppgifter vid 45 företag i stuveribranschen inklusive arbete vid underleverantörer
Strejkerna gäller inte arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för liv, hälsa eller egendom. Också Finlands försörjningsberedskap tryggas. 
Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Byggnadsförbundet

Förbundet deltar i den politiska strejk i två veckor som Industrifacket har utlyst på följande arbetsplatser (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som fortsattes 25.3):
Outokumpu Chrome, Torneå
Outokumpu Stainless, Torneå
SSAB Europe, Brahestad
Under strejken utförs nöd- och skyddsarbete samt arbetsuppgifter som är nödvändiga för att trygga verksamheten på arbetsplatsen.
Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).

Elektrikerförbundet

Politiska strejker i ytterligare en vecka på följande arbetsplatser (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som fortsattes 25.3): 
Outokumpu Chrome, Torneå
Outokumpu Stainless, Torneå
SSAB Europe, Brahestad
Raahen Rautatehtaan ruokalaosuuskunta, Brahestad    
Okmetic, Vanda
Neste, distributionsterminalen i Borgå 
Neste, hamnen i Borgå
Neste, distributionsterminalen i Nådendal 
Neste, hamnen i Nådendal 
Neste, terminalen i Kemi 
Neste, terminalen i Karleby
Arbetsnedläggelsen gäller Elektrikerförbundets medlemmar som jobbar på de nämnda arbetsplatserna direkt eller genom underleverantörer.
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Politiska strejker i två veckor inom godstrafiken på järnvägen och verksamheten vid ett flertal hamnar (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som fortsattes 25.3):
Strejken gäller arbetsuppgifter vid 29 företag. Ungefär 1000 medlemmar i JHL omfattas av strejkerna. Strejkerna gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för liv, hälsa eller egendom. Inte heller Finlands försörjningsberedskap hotas.
Läs mer på JHL:s webbplats.

Industrifacket

Politiska strejker i ytterligare en vecka på följande arbetsplatser (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som fortsattes 25.3):
Neste, terminalen i Kemi 
Neste, terminalen i Karleby
Neste, hamnen i Nådendal 
Neste, distributionsterminalen i Nådendal 
Neste, hamnen i Borgå
Neste, distributionsterminalen i Borgå 
Okmetic, Vanda
Outokumpu Chrome, Torneå
Outokumpu Stainless, Torneå
SSAB Europe, Brahestad
SSAB Europe, Raahen Rautatehtaan ruokalaosuuskunta, Brahestad    
Strejkerna gäller inte nödarbete och arbeten som är nödvändiga för att skydda liv och hälsa. Industrifacket är redo att samarbeta med myndigheterna för att trygga kritiska myndighetsfunktioner och försörjningssäkerheten under arbetsnedläggelsen. Förbundet tar alla meddelanden från myndighetshåll på allvar.
Läs mer på Industrifackets webbplats.

Servicefacket PAM

Arbetstagarna inom servicebranscherna deltar i de andra fackförbundens strejker enligt följande:
Arbetstagarna inom servicebranscherna deltar i de politiska strejkerna som de övriga förbunden har utlyst i ytterligare en vecka om det på de strejkbelagda arbetsplatserna utförs arbete inom kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen eller kollektivavtalen för förmän och arbetstagare inom turism-, restaurang- och fritidstjänster.
För PAM:s del gäller strejkbeslutet endast de arbetsplatser där andra fackförbund har förlängt strejken med en vecka. Beslutet gäller inte eventuella kortare strejker som andra förbund utlyser.
Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).

Sjömans-unionen

Politiska stridsåtgärder i ytterligare en vecka som gäller hamnarbetare (samma strejkbelagda arbetsplatser som i samband med åtgärderna som som fortsattes 25.3):
Sjömans-unionen deltar i strejken som gäller hamnarbetare tillsammans med AKT och JHL. Stridsåtgärderna omfattar inte Helsingfors passagerarterminaler i Skatuddshamnen, Olympiahamnen och Västra hamnen, eller passagerarhamnarna i Åbo, Nådendal, Mariehamn, Långnäs och Vasa. Stridsåtgärderna omfattar inte heller Sjömans-unionens medlemmar som arbetar på fartygen.
Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.

Åtgärder som genomfördes fredagen den 5 april

Elektrikerförbundet

Politiska strejker i ett dygn på följande arbetsplatser:
BRP Finland Oy
Fiskars Finland Oy (inte Sorsakoski)
Barona Logistiikka Oy/Fiskars Oy distributionscentral, Tavastehus
Kiilto Oy
Kiiltoclean Oy
Kuusakoski Oy
Linde Gas Oy Ab
Mantsinen Group Ltd Oy/Ovako, Imatra
Meyer Turku Oy
Nestor Cables Oy
Ovako Imatra Oy Ab
Valmet Flow Control Oy
Valmet Technologies Oy (inte Lapua)
Viafin GAS Oy
Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Industrifacket

Politiska strejker i ett dygn på 56 arbetsplatser i flera olika industribranscher:
Ungefär 4 300 arbetstagare inom industrin omfattas av arbetsnedläggelsen. Strejkerna gäller inte nödarbete eller sådant arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa.
Läs mer på Industrifackets webbplats.

Här hittar du de åtgärder som FFC-förbunden genomförde på #VägandeSkäl-aktionsdagen den 14 december.

Här hittar du alla de åtgärder som FFC-förbunden har genomfört sedan september 2023 (på finska).