FFC: Inga beslut om politiska strejker

FFC:s styrelse diskuterade på torsdag förmiddag det aktuella läget på arbetsmarknaden samt budgetförhandlingarnas rambeslut. Den fattade inga beslut om stridsåtgärder.
19.04. 09:02
FFC
Jarkko Eloranta. Foto Jaakko Lukumaa.

– Vi avbröt strejkerna för tio dagar sedan så att vi kunde ha en diskussion med regeringen Orpo-Purra om arbetslivets försämringar som den har planerat. Diskussionen pågår och är inte avslutad. Idag fattades inga beslut för eller emot politiska strejker, berättar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Enligt Eloranta har samtalen med arbetsminister Arto Satonen i synnerhet handlat om lokala förhandlingar samt förutsättningarna att förhandla om den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen.

– Åsikterna står ännu mycket långt isär, men samtalen har förts i god anda. FFC:s styrelse gick idag igenom nuläget. Den fattade inga nya beslut om arbetsmarknadsmodellen.

Enligt FFC:s styrelses bedömning försvårar både oroligheterna under vintern och våren och de ensidiga lagändringarna förhandlingarna kring arbetsvillkor som inleds på hösten. Enligt Eloranta samlas en hård press på kollektivavtalens förhandlingsrunda.

Budgetramarna planeras fortfarande iskallt

Jarkko Eloranta påpekar att det är kortsiktig politik att kringskära de vuxnas utbildningsmöjligheter. Både för medarbetarna och för företagen är det i synnerhet viktigt inom FFC:s branscher att löntagarna har en möjlighet att komplettera sin kompetens och uppdatera den så att den motsvarar nya krav i arbetslivet.

– När yrkesutbildningens nedskärningar drabbar vuxenutbildningen och stödet för vuxenutbildningen avskaffas, blir det betydligt svårare för arbetarna att vidareutbilda sig på eget initiativ och att byta yrke. Detta samtidigt som det i hela landet råder brist på kompetent arbetskraft.

Före rambudgetförhandlingarna inleddes, påminde FFC parterna om att en stor grupp finska låginkomsttagare redan har deltagit med att bära bördan, mer än skäligt är.

– Spar- och anpassningsåtgärderna marknadsfördes som rättvisa, men trots det drabbar beskattningen inte kapitalet eller beskattningen av olistade bolags utdelning. Vi krävde att rambesluten och andra sparåtgärder för halvtidsöversynen skulle underkastas en konsekvensbedömning av åtgärderna. Så blev det dessvärre inte.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.