Frågor och svar om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter under coronavirusepidemin

Uppdaterad 10.2.2021 kl. 12.25.

Får arbetsgivaren inhibera en utlovad visstidsanställning på grund av coronavirusepidemin?

Om du och din arbetsgivare har ingått ett arbetsavtal kan arbetsgivaren säga upp dig bara av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, eller på grund av personrelaterade skäl. Då måste arbetsgivaren följa uppsägningstiderna. Det spelar ingen roll om du inte har hunnit börja jobba. Coronavirusepidemin ändrar inte på den här principen.

Ett arbetsavtal kan anses vara ingånget även om man inte ännu har gjort upp ett skriftligt avtal. Också ett muntligt arbetsavtal eller ett e-postmeddelande där arbetsgivaren förbinder sig att anställa dig är bindande för arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren inte har något jobb att erbjuda under sommaren kan hen säga upp eller permittera arbetstagarna. En förutsättning är att det som uppges som uppsägnings- eller permitteringsgrund, till exempel att företagets ekonomiska situation har försämrats på grund av coronavirusepidemin, har uppkommit efter att ni har ingått arbetsavtalet. Dessutom måste arbetsgivaren utreda om hen kan erbjuda arbetstagarna något annat jobb eller utbilda arbetstagarna till andra arbetsuppgifter.

På grund av den tillfälliga lagändring som trädde i kraft i april kan också visstidsanställda arbetstagare (såsom sommarjobbare) permitteras. Lagen ändrades också så att arbetsgivaren får häva visstidsanställningar under prövotiden på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Lagändringarna och de motsvarande bestämmelserna i kollektivavtalen är i kraft till slutet av juni och de gäller inte arbetsplatser inom staten, kommunerna och kyrkan. Läs mer på sidan Tillfälliga undantag gällande permittering och andra anställningsvillkor.

Om ditt anställningsförhållande sägs upp eller hävs eller om du permitteras, ska du senast den första dagen du är arbetslös anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Därtill ska du ansöka om arbetslöshetsförmån från din arbetslöshetskassa eller från FPA. Läs mer på sidan Arbetslöshetsskydd.

Om du och din arbetsgivare inte har hunnit ingå ett arbetsavtal kan arbetsgivaren ställa in sommarjobbet utan uppsägnings- eller permitteringsförfarande. Då finns det tyvärr bara ett alternativ för dig som har sökt jobbet – att försöka hitta ett nytt sommarjobb.

På fackets Sommarjobbarinfos webbplats hittar du mer information om anställningsfrågor som rör sommarjobbare. Tjänsten upprätthålls av de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava ja STTK.

Kan arbetsgivaren förbjuda mig att komma till arbetsplatsen om jag är frisk?

Du har rätt att arbeta på det sätt som ni har avtalat om i arbetsavtalet. Arbetsgivaren kan förbjuda arbetstagarna att komma till arbetsplatsen, men det befriar inte arbetsgivaren från skyldigheten att betala lön. Arbetsgivaren ska alltså betala normal lön för den tid då arbetstagarna stannar hemma.

Det lönar sig att komma överens om att arbetstagarna får distansarbeta, om det bara är möjligt.

Arbetsgivaren kan inte beordra arbetstagarna att låta testa sig för coronaviruset.

Får jag vara borta från jobbet för att förebygga att smittas av coronaviruset?

Rädsla för att insjukna ger dig inte rätt till frånvaro från jobbet. Du får vara borta från jobbet endast om du har kommit överens om det med din arbetsgivare. Om arbetstagaren blir borta från jobbet på eget initiativ måste arbetstagaren och arbetsgivaren avtala om lönebetalningen. Utgångspunkten är att arbetsgivaren inte behöver betala lön.

Kan jag fortsätta jobba eller återvända till arbetsplatsen från till exempel distansarbete om jag hör till en riskgrupp?

Om du hör till en riskgrupp ska du be den behandlande läkaren om ett intyg där det konstateras att du löper risk att drabbas av en allvarlig coronainfektion. Visa upp intyget för din arbetsgivare och be om en bedömning av om du tryggt kan fortsätta med dina ordinarie arbetsuppgifter. Om riskbedömningen på arbetsplatsen visar att det är tryggt för dig att jobba, kan du återvända till jobbet genom att följa de allmänna sätten att motverka coronavirussmitta. När riskbedömningen görs tar man hänsyn till möjligheten att använda skyddsutrustning och motverka smitta på andra sätt.

Om risken för en coronavirusinfektion är betydande måste arbetsgivaren flytta dig till ett sådant jobb där du inte exponeras för viruset. Om det här inte är möjligt kan arbetsgivaren permittera dig. Permittering förutsätter ändå att arbetsgivaren inte kan erbjuda dig annat arbete. Om det finns annat arbete kan ni avtala om permittering, men då har du inte rätt till arbetslöshetsersättning.

Vad ska jag göra om jag själv är frisk, men mitt barn, min partner eller en äldre släkting insjuknar?

Du har rätt till oavlönad frånvaro av tvingande familjeskäl. För att sköta ett yngre barn som är sjukt kan du använda tillfällig vårdledighet, som i de flesta kollektivavtal är avlönad tid.

Du kan ansöka om FPA:s temporära stöd vid epidemi, om du sköter ditt barn hemma och därför har varit tvungen att ta ledigt från jobbet utan lön. Läs mer längre ner under rubriken "Vem kan ansöka om FPA:s temporära stöd för oavlönad frånvaro från jobbet?".

Om du måste ta hand om din partner eller en äldre släkting kan du också avtala med arbetsgivaren om möjligheten att distansarbeta eller ta ut semester.

Kan jag bli tvungen att resa i arbetet?

Arbetsgivaren fattar beslut om tjänsteresor. Regeringen rekommenderar att man undviker icke nödvändigt resande till andra länder än de som man kan resa till utan inreserestriktioner. De här länderna är gröna på kartan som har publicerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Om du anländer till Finland från länder som är röda eller grå på kartan, rekommenderar THL frivillig karantän i 14 dygn.

I stället för att resa i arbetet går det att ordna möten per videokonferens eller på andra sätt genom fjärruppkoppling.

FPA betalar dagpenning vid smittsam sjukdom också inom EU-området, om arbetstagaren har försatts i karantän eller isolering av de lokala myndigheterna.

Får arbetsgivaren låta utföra nödarbete?

Arbetsgivaren har rätt att låta utföra nödarbete om förutsättningarna för nödarbete uppfylls. Förtroendemannen ska höras om man börjar utföra nödarbete.

Får arbetsgivaren begränsa mitt resande på fritiden på grund av coronaviruset?

Arbetsgivaren kan inte begränsa arbetstagarnas rätt att resa inom Finland på fritiden. Det är myndigheterna som fattar beslut om att begränsa rörligheten inom landet.

Varifrån får jag pengar under den tid då coronaviruset orsakar förändringar i arbetet? 

FPA betalar dagpenning vid smittsam sjukdom åt dem som uppfyller villkoren för dagpenningen. Läs mer på sidan Frågor och svar om sjukdomen som orsakas av coronaviruset och hur man kan förebygga att smittas.

Om arbetstagarna distansarbetar betalar arbetsgivaren normal lön för de arbetade timmarna. Det samma gäller om arbetsgivaren har förhindrat arbetstagarna att arbeta.

Om arbetstagarna är permitterade eller på annat sätt förhindrade att arbeta på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, har arbetstagarna rätt till arbetslöshetsdagpenning. Då ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande och uppfylla de övriga förutsättningarna för att få arbetslöshetsdagpenning.

I andra sjukdomsfall, alltså när sjukdomen inte är orsakad av coronaviruset, har du rätt till de normala löne- eller sjukdagpenningsförmånerna som slås fast i lagen eller kollektivavtalet.

Får arbetsgivaren beordra mig att ta ut semester, eller får arbetsgivaren inhibera en semester som vi har kommit överens om?

Coronaviruset ger inte arbetsgivaren rätt att avvika från bestämmelserna i semesterlagen eller kollektivavtalet. Arbetsgivaren kan inte heller inhibera din semester på grund av coronavirussituationen. Du måste ge ditt medgivande för att semestern ska kunna inhiberas.

Information från myndigheterna

TE-tjänsternas frågor och svar om coronasituationen

Utrikesministeriet: Frågor och svar om coronaviruset och resande

Migrationsverket: Effekterna av coronaviruset på kunder

Anvisningar från fackförbunden och andra arbetsmarknadsorganisationer

Byggnadsförbundet: Information om coronaviruset för byggare

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena: Coronaviruset sprids – Så påverkar det arbetet

Industrifacket: Coronavirusepidemin och utförande av arbete

Servicefacket PAM: Svar till serviceanställda på hur spridningen av coronaviruset kan påverka anställningen

Sjömans-unionen: Corona-meddelanden till sjöfararen

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT: Instruktioner angående coronaviruset (på finska)

Elbranschernas fackförbund: Hur ska man motverka coronaviruspandemin på arbetsplatsen (på finska)

Fackförbundet för teater och media Finland Teme: Hur påverkar coronaviruset arbetslivet? (på finska)

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL: Svar på frågor om hur coronaviruset påverkar arbetstagare inom livsmedelsbranschen (på finska)

Finlands Musikers Förbund: Coronaviruspandemin (på finska)

Fotbollsspelarnas spelarförening Jalkapallon Pelaajayhdistys:
Coronaviruset och dess följder för spelarnas kontrakt (på finska)
- Uppdaterade anvisningar gällande träning från 1.6 (på finska)

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY: Corona och permittering (på finska)

Ishockeyspelarnas spelarförening Suomen jääkiekkoilijat: Viktig information om coronaviruset (på finska)

Luftfartsunionen IAU: Coronavirusets inverkan på arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter (på finska)

Finlands Näringsliv EK: EK rekommenderar att företagen förbereder sig på att coronaviruset sprider sig (på finska)

Bekanta dig också med de övriga delarna av vårt informationspaket om coronaviruset

Frågor och svar om sjukdomen som orsakas av coronaviruset och hur man kan förebygga att smittas

Tillfälliga undantag gällande permittering och andra anställningsvillkor

Tillfälliga undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa

Checklista för arbetarskyddsfullmäktige