Nu är det dags att anmäla sig till vårens fackliga kurser – här hittar du FFC:s och förbundens svenskspråkiga kurser

Under våren ordnas flera kostnadsfria svenskspråkiga kurser för dig som är medlem i ett FFC-anslutet fackförbund. FFC:s tvärfackliga kurser är öppna för alla medlemmar, och dessutom ordnas flera kurser för förtroendemän och personer med uppdrag inom arbetarskyddet på arbetsplatsen.
14.01.2020 10:22
LÖNTAGAREN
FFC:s tvärfackliga är öppna för medlemmar från alla FFC-anslutna fackförbund. Foto: Patrik Lindström

FFC:s tvärfackliga kurser ordnas i mars i Åbo och Vasa. Kursen i Åbo hålls den 7–8 mars och är öppen för de medlemmar i FFC-förbunden som bor i södra Finland och på Åland. Kursen i Vasa hålls den 28–29 mars och är öppen för de medlemmar i FFC-förbunden som bor i Österbotten.

Rubriken för vårens tvärfackliga kurser är "Ett rättvist arbetsliv för alla". På kursen diskuterar vi hur vi kan trygga skäliga och rättvisa villkor för alla i arbetslivet – både på nationell nivå och globalt.

Det kommer bland annat att handla om plattformsekonomin som innebär nya sätt att arbeta men samtidigt för med sig utmaningar för utkomsten. Dessutom kommer du att få lära dig mer om diskrimineringsskyddet och främjande av likabehandling i arbetslivet, och du får därtill bekanta dig med den verksamhet som det finländska fackets solidaritetscentral SASK har på olika håll i världen.

På kursen kommer du också att få lära dig mer om aktuella arbetsmarknadsfrågor, bland annat de pågående kollektivavtalsförhandlingarna.

Den tvärfackliga kursen är helt kostnadsfri för deltagaren när du anmäler dig via ditt eget fackförbund. Anmälningstiden till kursen i Åbo har förlängts och löper ut den 15 februari. Anmälningstiden till kursen i Vasa löper ut den 24 februari. Den tvärfackliga kursen är avsedd för alla medlemmar i arbetsför ålder.

Grundkurser i arbetarskydd under våren

Är du nyvald arbetarskyddsfullmäktig eller har du andra uppdrag inom arbetarskyddet på din arbetsplats? Då ska du delta i grundkursen i arbetarskydd.

Fackförbundet JHL ordnar en svenskspråkig grundkurs i arbetarskydd den 9–13 mars. Kursen är öppen också för deltagare från andra fackförbund. JHL:s arbetarskyddskurs hålls på JHL-institutet i Helsingfors. Anmäl dig via ditt eget fackförbund senast den 3 februari.

Industrifacket ordnar en egen svenskspråkig grundkurs i arbetarskydd den 20–24 april. Kursen är öppen också för deltagare från SEL och Pappersförbundet. Industrifackets arbetarskyddskurs hålls på Murikka-institutets utbildningslokal i Helsingfors. Anmäl dig via ditt eget fackförbund senast den 23 mars.

Grundkursen i arbetarskydd ger dig färdigheter att hantera arbetarskyddsfrågor på ett ändamålsenligt sätt och i samarbete med andra aktörer. Du får bekanta sig med lagstiftningen och förordningarna samt övriga krav gällande arbetarskyddet.

Grundkursen är avsedd för arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud samt medlemmar och suppleanter i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen. För personer med uppgifter inom arbetarskyddet är kursen avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal.

Industrifacket ordnar dessutom en svenskspråkig startkurs för nyvalda förtroendemän. Startkursen hålls i Vasa den 1 februari och anmälningstiden löper ut den 16 januari.

Fortsättningskurser i arbetarskydd ordnas under hösten.

Flera kurser för förtroendemän

Industrifacket ordnar en svenskspråkig grundkurs för förtroendemän den 4–8 maj. Kursen är öppen också för deltagare från SEL och Pappersförbundet. Industrifackets förtroendemannakurs hålls på Murikka-institutets utbildningslokal i Helsingfors. Anmäl dig via ditt eget fackförbund senast den 6 april.

Också JHL ordnar en svenskspråkig grundkurs för förtroendemän den 10–12 februari, men anmälningstiden till den kursen har redan löpt ut. JHL:s förtroendemannakurs är öppen också för deltagare från andra fackförbund än JHL. Om du har förtroendemannauppdrag och inte har gått grundkursen – ta kontakt med den som ansvarar för den svenskspråkiga utbildningen vid ditt förbund så fort som möjligt så kan förbundets personal hjälpa dig att hitta en lämplig kurs.

Både JHL och Industrifacket ordnar dessutom olika kompletteringskurser för förtroendemän under våren.

Därtill ordnar JHL och Industrifacket ett stort antal andra svenskspråkiga kurser för sina medlemmar. Här hittar du evenemangskalendern med alla de svenskspråkiga kurser som FFC och medlemsförbunden ordnar. Kalendern kompletteras inom kort med de kurser som hålls under hösten.

Skriv också in FFC:s svenska seminarium i kalendern redan nu! Det populära seminariet ordnas den 14–15 november i Helsingfors.

Uppdatering 31.1.2020: Anmälningstiden till den tvärfackliga kursen i Åbo har förlängts från 3.2 till 15.2.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.