Anmäl dig till vårens fackliga kurser – Här hittar du FFC:s och förbundens svenska kursutbud

Fackcentralen FFC och dess medlemsförbund erbjuder igen i år många svenskspråkiga kurser som är gratis för medlemmarna. I FFC:s kurskalender har vi samlat de kurser som FFC, Industrifacket och JHL ordnar.
05.01.2023 10:43 Uppdaterad 27.01.2023 15:24
LÖNTAGAREN
Den här våren hålls bland annat svenskspråkiga grundkurser för både förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Foto: Patrik Lindström

FFC:s tvärfackliga kurser Samhället och jag hålls den 11–12 mars i Vasa och den 25–26 mars i Åbo. Kurserna är avsedda för alla medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden. Medlemmar från Österbotten kan anmäla sig till kursen som hålls i Vasa, medan medlemmar från södra Finland och Åland kan anmäla sig till kursen som hålls i Åbo.

På FFC:s tvärfackliga kurser får du lära dig mer om aktuella arbetslivsfrågor och träffa medlemmar från olika fackförbund. Ett tema för årets kurser är riksdagsvalet som hålls i april. På de tvärfackliga kurserna ordnar vi en valdebatt mellan kandidater från olika partier. Dessutom diskuterar vi det aktuella arbetsmarknadsläget och hur man organiserar en strejk. Läs mer om kursprogrammet och anmäl dig genom att klicka på länkarna ovan.

Grundkurser för förtroendemän ...

Också i år hålls svenskspråkiga grundkurser för både förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC. Kurserna ordnas av Industrifacket och JHL, men är öppna också för deltagare från andra förbund. Medlemmar i Byggnadsförbundet, Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL och Pappersförbundet kan delta i de kurser som Industrifacket ordnar, medan medlemmar i övriga FFC-anslutna fackförbund kan delta i de kurser som JHL ordnar.

Den här vintern har det hållits förtroendemannaval på många arbetsplatser. Om du är förtroendeman och inte redan har gått grundkursen, lönar det sig att göra det nu. På kursen får du lära dig om förtroendemannens rättigheter och skyldigheter och hur man konkret sköter uppdraget som förtroendeman. Du får en inblick i avtalssystemet samt de lagar och förordningar som gäller arbetslivet.

JHL:s svenskspråkiga grundkurs för förtroendemän hålls den 13–15 februari. Anmälningstiden till kursen har redan löpt ut.

Industrifackets svenskspråkiga grundkurs för förtroendemän hålls den 13–17 mars. Kursen är öppen också för deltagare från Byggnadsförbundet, SEL och Pappersförbundet. Anmäl dig via ditt eget fackförbund senast den 8 mars.

Industrifacket ordnar också en kortare startkurs för nyvalda förtroendemän, som hålls i Vasa den 18 februari. Den kursen är endast avsedd för medlemmar i Industrifacket.

... och arbetarskyddsfullmäktige

Är du arbetarskyddsfullmäktig eller har du andra uppdrag inom arbetarskyddet på din arbetsplats? Då ska du delta i grundkursen i arbetarskydd om du inte redan har gjort det. Kursen ger dig färdigheter att hantera arbetarskyddsfrågor på ett ändamålsenligt sätt och i samarbete med andra aktörer inom arbetarskyddet. Du får bekanta dig med lagstiftningen och förordningarna samt övriga krav som gäller arbetarskyddet.

Industrifackets svenskspråkiga grundkurs i arbetarskydd hålls den 30 januari–3 februari. Anmälningstiden till kursen har redan löpt ut.

JHL:s svenskspråkiga grundkurs i arbetarskydd hålls den 24–28 april. Om du hör till ett annat förbund än JHL kan du anmäla dig genom att kontakta ditt eget fackförbund. Anmälningstiden löper ut den 20 mars.

Också många andra kurser

JHL och Industrifacket ordnar också flera andra svenskspråkiga kurser för sina medlemmar. Här hittar du evenemangskalendern med alla de svenskspråkiga kurser som FFC, JHL och Industrifacket ordnar. Kalendern kompletteras senare med de kurser som hålls under hösten.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.