Grundkurs för förtroendemän (3 dagar)

Kursen är avsedd för nyvalda förtroendemän i de olika FFC-förbunden, och för dem som vill repetera intressebevakningens grunder.
Tid: 10.2. - 12.2.2020 Plats:
JHL-institutet
Adress:
Sörnäs strandväg 23, Helsingfors
Arrangör:
JHL

Under kursen går vi igenom förtroendemannens uppgifter och hur man konkret arbetar som förtroendeman. Du får en inblick i avtalssystemet och fackets historia.

Anmälningstiden har förlängts till 13.1.2020.

Obs! Kursen arrangeras av JHL men är öppen också för medlemmar i andra förbund. Kontakta ditt eget fackförbund för att anmäla dig till kursen. Kursen är inte avsedd för medlemmar i Industrifacket, eftersom de kan delta i den grundkurs för förtroendemän som Industrifacket ordnar.

Mer information om kursen hittar du på JHL:s webbplats.