Vad heter "vastikevapaa" eller "tarvittaessa töihin kutsuttava" på svenska? Den finsk-svenska arbetsmarknadsordlistan har uppdaterats med drygt 200 nya termer

Nu finns en utvidgad och uppdaterad version av den finsk-svenska arbetsmarknadsordlistan fritt tillgänglig på webben. Ordlistan omfattar nu bokstäverna A till V och innehåller 1532 finskspråkiga termer som har översatts till svenska.
09.08.2021 12:24
LÖNTAGAREN
Fackterms finsk-svenska arbetsmarknadsordlista finns fritt tillgänglig på webben. Listan omfattar mer än 1500 finskspråkiga termer som börjar på bokstäverna A–V. Foto: FFC / Jonny Smeds

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm har under sommaren uppdaterat sin finsk-svenska arbetsmarknadsordlista på webben. Ordlistan kan vara till stor hjälp för alla som funderar på hur svåra finskspråkiga arbetsmarknadstermer ska översättas till svenska.

Listan består nu av 1532 finskspråkiga termer som börjar på bokstäverna A till V. I samband med den uppdatering som gjordes under sommaren infördes 168 termer som på finska börjar på bokstäverna U och V. Dessutom kompletterades bokstäverna A till S med 44 nya termer.

Bland de nya termerna i ordlistan finns till exempel "ulkoistaa", "vastikevapaa" och "tarvittaessa töihin kutsuttava". "Ulkoistaa" översätts med antingen lägga ut (på entreprenad) eller utkontraktera. "Vastikevapaa" heter kompensationsledighet eller kompledighet, eller inom sjöfarten vederlagsledighet. "Tarvittaessa töihin kutsuttava" kan översättas med person som kallas till arbete vid behov eller inhoppare.

Ordlistan fungerar som ett hjälpmedel för översättare, informatörer och journalister som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i Finland. Också arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter på arbetsplatserna kan ha nytta av ordlistan.

Fackterms arbetsmarknadsordlista har funnits på webben sedan år 2013 och har kompletterats efter hand. Den sista delen av ordlistan, som i praktiken består av finskspråkiga termer som börjar på Y och Ä, publiceras senast år 2022.

Ordlistan sammanställs av arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm. Fackterm består av personer som jobbar med arbetsmarknadsterminologi eller myndighetsspråk på svenska i Finland, till exempel som översättare och informatörer. I gruppen finns representanter för bland annat Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, andra arbetsmarknadsorganisationer, Kommunförbundet, svenska språkenheten vid statsrådets kansli och Institutet för de inhemska språken.

Ordlistan har publicerats på webben av Institutet för de inhemska språken. Här hittar du den uppdaterade ordlistan: http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/fackterm.html.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.