Ett rättvist arbetsliv för alla – Tvärfacklig kurs, södra Finland (2 dagar)

Kursen är avsedd för alla medlemmar i FFC-förbunden i södra Finland.
Tid: 7.3. - 8.3.2020 Plats:
Scandic Julia
Adress:
Eriksgatan 4, Åbo
Arrangör:
FFC

Hur kan vi trygga skäliga och rättvisa villkor för alla i arbetslivet? På FFC:s tvärfackliga kurs belyser vi frågan ur flera perspektiv – både på nationell nivå och globalt.

Kom med på FFC:s svenskspråkiga kurs så får du lära dig mer om aktuella arbetslivsfrågor och samtidigt träffa det trevliga gänget från olika fackförbund! Kursen är öppen för de medlemmar i FFC-förbunden som bor i södra Finland och på Åland. Personer som bor i Österbotten kan delta i den tvärfackliga kursen i Vasa. Eftersom vi behandlar arbetslivsfrågor är kursen i första hand avsedd för medlemmar som är i arbetslivet.

Anmäl dig till senast den 15 februari till den utbildningsansvariga på ditt eget fackförbund. Kursen är kostnadsfri för deltagaren. Kolla med ditt eget fackförbund att de står för kostnaderna. Om du inte vet vem som tar emot kursanmälningarna kan du kontakta den som är ansvarig för svenskspråkiga frågor vid ditt förbund.

Mer information om kursen ger Kristiina Linna, region- och organisationsexpert på FFC (044 430 9766, kristiina.linna@sak.fi).

Preliminärt kursprogram

Lördagen den 7 mars
8.00 Frukost
10.00 Kursöppning, presentation av deltagare och program
11.00 Vad är fackets solidaritetscentral SASK och hur arbetar den finländska fackföreningsrörelsen med att
skapa ett rättvist arbetsliv med skäliga villkor runt om i världen?
12.00 Lunch
13.00 Diskrimineringsskyddet och främjande av likabehandling i arbetslivet: Katri Linna, överinspektör, Diskrimineringsombudsmannens byrå
14.30 Kaffe och inkvartering
15.00 Plattformsarbete i Finland: Vad är plattformsarbete och vad innebär det för arbetstagaren?
16.00 Fritid
19.00 Middag

Söndagen den 8 mars
8.00 Frukost
10.00 Aktuellt om kollektivavtalsförhandlingarna: Marie Sandberg-Chibani, informatör, Servicefacket PAM
11.00 Aktuellt om kollektivavtalsförhandlingarna: Henri Lindholm, förbundssekreterare, SEL
12.00 Utcheckning
12.30 Lunch
13.30 Aktuellt från FFC och allmän diskussion
14.30 Kaffe och hemfärd

Det slutliga programmet skickas före kursen till dem som har anmält sig.