Fackföreningarna världen över stöder FFC och kritiserar Finlands regerings agerande

FFC:s chef för internationella ärenden, Pekka Ristelä, säger att det som mest upprör fackföreningarna är hur grova förändringar Finlands regering planerar.
30.04. 10:22
FFC
Foto FFC.

Flera tiotal fackföreningar och -förbund samt olika branschers sekretariat världen över har visat FFC sitt stöd. Stödet har kommit från länderna i Europa samt från Afrika, Asien, Syd- och Nordamerika.

Det är fråga om så kallade solidaritetsbrev, som det internationella samfundet använder i konfliktsituationer för att visa sitt stöd.

FFC:s chef för internationella ärenden, Pekka Ristelä, säger att han inte förvånas över stödet med tanke på situationens allvar, men att mängden skrivelser och den brokiga avsändarskaran har varit över förväntan.
Kontakterna har oftast tagit formen av brev, men därtill har många fackföreningars och internationella fackorganisationers chefer i medietjänsten X tagit ställning till kränkningen av löntagarnas rättigheter. 

Pekka Ristelä. Foto Jaakko Lukumaa.

– Kritiken riktar sig främst mot att regeringen åstadkommer förändringar utan uppriktiga förhandlingar med fackföreningarna. Det är raka motsatsen till den uppfattning som man haft om Finland.

Kritiken har bland annat kommit från sådana fackföreningar som har svåra verksamhetsbetingelser i hemlandet och där löntagarnas ställning är svag. Bland annat den offentliga sektorns fackförening i Filippinerna, PIPSEA, och livsmedelssektorns fackförening i Malawi har skickat stödbrev och protesterat mot förändringarna. TDS, som representerar turkiska skeppsbesättningar, riktade sitt brev till Finlands ambassadör i Turkiet. 

– Förändringarna är upprörande drastiska. Pekka Ristelä säger att många fackföreningsmedlemmar tänker att om något av det här slaget kan hända i Finland, så kan väl löntagarnas uppnådda resultat hotas var som helst.

Kommunikationen från arbetsorganisationen ILO är exceptionell

Både den europeiska fackliga samorganisationen, ETUC, och Internationella fackliga samorganisationen ITUC har kritiserat Finlands regerings agerande avseende begränsandet av löntagarnas rättigheter. FFC är medlem i båda organisationerna.

ITUC anser att det är en allvarlig kränkning av löntagarnas rättigheter att begränsa strejkrätten i den form regeringen föreslår. ITUC har också begärt att Internationella arbetsorganisationen ILO, en del av FN, tar ställning till Finlands regerings agerande (länk till sida på finska)

ILO fungerar enligt trepartsprincipen, dvs. organisationen representerar såväl staterna som arbetsgivarna och arbetstagarna.

Pekka Ristelä anser att det är mycket ovanligt att ILO tar kontakt när det gäller ett land som Finland. 

– I regel ingriper ILO i länder där arbetsmarknadssystemet ännu byggs upp. 

Hittills har protesterna fallit för döva öron och regeringen Orpo-Purra verkar inte bry sig om ett eventuellt skadat anseende.

FFC:s jurist Paula Ilveskivi konstaterar i sitt färska blogginlägg, att regeringen Orpo-Purra fullkomligt nonchalerar Finlands internationella förpliktelser.

Regeringens likgiltighet riktar sig nu rentav mot Internationella arbetsorganisationen ILO, påpekar Ilveskivi, och hänvisar till det faktum att regeringspartiernas majoritet i riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott, utan att bry sig om arbetsorganisationens intervention, har tvingat igenom ett lagpaket som gäller strejkrätten – som tryggas av arbetarnas grund- och människorättigheter.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.