Nu kan du anmäla dig till FFC:s svenskspråkiga kurser – Kom med och diskutera aktuella arbetslivsfrågor!

De svenskspråkiga kurser som FFC ordnar den här våren hålls den 9–10 mars i Åbo och den 23–24 mars i Vasa. Nu kan du anmäla dig till kurserna, där vi bland annat kommer att diskutera arbetarskydd och EU.
23.01. 14:28
LÖNTAGAREN
Foto: Maskot/Gorilla

Vill du lära dig mer om aktuella arbetslivsfrågor och samtidigt träffa svenskspråkiga medlemmar från olika fackförbund? I så fall ska du anmäla dig till FFC:s tvärfackliga kurs, som hålls i mars. Personer som bor i södra Finland och på Åland kan delta i den kurs som hålls den 9–10 mars i Åbo, medan personer som bor i Österbotten kan delta i den kurs som hålls den 23–24 mars i Vasa.

Tema för vårens kurs är arbetarskydd och EU. Vi kommer bland annat att diskutera arbetarskyddet på arbetsplatserna ur arbetstagarnas och arbetarskyddsfullmäktiges perspektiv.

Dessutom kommer vi att tala om EU – ett ämne som kan kännas avlägset, tråkigt och byråkratiskt, men som i hög grad påverkar oss finländare och vår vardag på jobbet. Visste du till exempel att många beslut i EU har lett till konkreta förbättringar i det finländska arbetslivet? I juni är det dags för val till Europaparlamentet och då kan vi alla vara med och bestämma vem som ska bevaka våra intressen i EU de kommande fem åren. På kursen diskuterar vi varför EU-valet är viktigt och hur de finländska löntagarnas intressen konkret bevakas i Bryssel. En av föreläsarna är Marie Sandberg-Chibani som är informatör på FinUnions, som är FFC:s och STTK:s EU-representation i Bryssel.

Du behöver inte ha några förkunskaper om de här frågorna för att delta i kursen.

Kursen är avgiftsfri för deltagaren. Fackförbunden betalar deltagaravgiften för sina medlemmar. Om du vill veta vilka regler som gäller just ditt förbund kan du kontakta den som är ansvarig för svenskspråkiga frågor vid ditt förbund. Eftersom vi behandlar arbetslivsfrågor är kursen i första hand avsedd för medlemmar som är i arbetslivet.

Kom också ihåg att flera FFC-förbund också ordnar egna svenskspråkiga kurser. De kurser som JHL och Industrifacket ordnar hittar du i FFC:s svenskspråkiga evenemangskalender.

 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.