Fackterms arbetsmarknadsordlista har kompletterats – Vet du vad "työn tuunaaminen" eller "muutosneuvottelu" heter på svenska?

Kämpar du med att översätta knepiga arbetsmarknadstermer som "työn tuunaaminen" och "muutosneuvottelu"? Då ska du bekanta dig med Fackterms finsk-svenska arbetsmarknadsordlista som finns fritt tillgänglig på webben. Ordlistan har nyligen kompletterats med nya termer och omfattar nu hela alfabetet.
03.11.2022 12:42
LÖNTAGAREN
Fackterms arbetsmarknadsordlista innehåller nu 1647 finskspråkiga arbetsmarknadstermer och deras motsvarigheter på svenska.

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm har uppdaterat sin finsk-svenska arbetsmarknadsordlista på webben. Ordlistan innehåller nu 1647 finskspråkiga arbetsmarknadstermer och deras motsvarigheter på svenska.

I samband med den senaste uppdateringen publicerades 68 nya termer som på finska börjar på bokstäverna Y och Ä. Dessutom har bokstäverna A–V kompletterats med nästan 50 termer.

Fackterms arbetsmarknadsordlista publiceras på webben av Institutet för de inhemska språken.

Ordlistan fungerar som ett hjälpmedel för bland annat journalister, översättare och kommunikatörer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i Finland, men också arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter på arbetsplatserna kan ha nytta av den.

Av ordlistan framgår bland annat att "työn tuunaaminen" kan översättas med jobbdesign eller anpassning av arbetet och att "muutosneuvottelu" på svenska heter omställningsförhandling

Andra exempel på termer som nu har införts i listan är "erityisraskausraha" som heter särskild graviditetspenning samt "ylityökielto" som kan översättas med övertidsblockad eller i finländska sammanhang övertidsförbud.

På webben sedan år 2013

Den första delen av Fackterms arbetsmarknadsordlista publicerades på webben år 2013 och då omfattade ordlistan bokstäverna A–N. Därefter har ordlistan kompletterats med nya termer i flera repriser. 

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm består av personer som jobbar med arbetsmarknadsterminologi eller myndighetsspråk på svenska i Finland, bland annat som översättare och kommunikatörer. I gruppen finns representanter för fackcentralen FFC, olika fackförbund, Kommunförbundet, svenska språkenheten vid statsrådets kansli och Institutet för de inhemska språken. Ordförande för Fackterm är Jonny Smeds från FFC.

Fackterms arbetsmarknadsordlista: https://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/fackterm.html

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.