INHIBERAD: Ett rättvist arbetsliv för alla – Tvärfacklig kurs, Österbotten (2 dagar)

Kursen är avsedd för alla medlemmar i FFC-förbunden i Österbotten.
Tid: 28.3. - 29.3.2020 Plats:
Original Sokos Hotel Royal Vaasa
Adress:
Hovrättsesplanaden 18, Vasa
Arrangör:
FFC

Obs! Tvärfackliga kursen i Vasa har inhiberats p.g.a. coronaviruset! Deltagarna får information per e-post. Mer ger Kristiina Linna, region- och organisationsexpert på FFC (044 430 9766, kristiina.linna@sak.fi).

Hur kan vi trygga skäliga och rättvisa villkor för alla i arbetslivet? På FFC:s tvärfackliga kurs belyser vi frågan ur flera perspektiv – både på nationell nivå och globalt.

Kom med på FFC:s svenskspråkiga kurs så får du lära dig mer om aktuella arbetslivsfrågor och samtidigt träffa det trevliga gänget från olika fackförbund! Kursen är öppen för de medlemmar i FFC-förbunden som bor i Österbotten. Personer som bor i södra Finland och på Åland kan delta i den tvärfackliga kursen i Åbo. Eftersom vi behandlar arbetslivsfrågor är kursen i första hand avsedd för medlemmar som är i arbetslivet.

Anmäl dig till senast den 24 februari till den utbildningsansvariga på ditt eget fackförbund. Kursen är kostnadsfri för deltagaren. Kolla med ditt eget fackförbund att de står för kostnaderna. Om du inte vet vem som tar emot kursanmälningarna kan du kontakta den som är ansvarig för svenskspråkiga frågor vid ditt förbund.

Mer information om kursen ger Kristiina Linna, region- och organisationsexpert på FFC (044 430 9766, kristiina.linna@sak.fi).