Grundkurs i arbetarskydd (5 dagar)

Kursen är avsedd för medlemmar i de olika FFC-förbunden som har arbetarskyddsuppdrag på arbetsplatsen.
Tid: 9.3. - 13.3.2020 Plats:
JHL-institutet
Adress:
Sörnäs strandväg 23, Helsingfors
Arrangör:
JHL

Utbildningen ger deltagarna färdigheter att hantera arbetarskyddsfrågor i samarbete på arbetsplatsen på ett ändamålsenligt sätt. Efter utbildningen är du förtrogen med arbetarskyddslagstiftningen och -förordningarna samt övriga krav gällande arbetarskyddet. Du kan fungera som sakkunnig i arbetarskyddssamarbetet för att främja och utveckla säkerheten och hälsan i arbetet tillsammans med de övriga aktörerna inom arbetarskyddet på arbetsplatsen.

Roller, ansvar, skyldigheter, rättigheter och uppgifter inom arbetarskyddet och -samarbetet på arbetsplatsen klargörs för deltagarna under utbildningen. Inlärningen utvärderas genom att hålla studiedagbok, genom repetition av behandlade ämnen och genom arbete i grupp.

Grundkursen är avsedd för arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, vice arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud samt medlemmar och suppleanter i arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen. Kursen lämpar sig också för övriga som är intresserade av arbetarskydd eller som jobbar i uppgifter där det krävs färdigheter i arbetarskydd. Kursen är avlönad enligt den egna branschens utbildningsavtal för personer som innehar uppgifter inom arbetarskyddet. Innehållet lämpar sig väl för personer från olika branscher.

Sista anmälningsdag är 3.2.2020.

Obs! Kursen arrangeras av JHL men är öppen också för medlemmar i andra förbund. Kontakta ditt eget fackförbund för att anmäla dig till kursen. Kursen är inte avsedd för medlemmar i Industrifacket, eftersom de kan delta i den grundkurs i arbetarskydd som Industrifacket ordnar.

Mer information om kursen hittar du på JHL:s webbplats.

60.1845031, 24.9648963