FFC:s Eloranta i sitt tal på första maj: Vi blir inte ett nordiskt land genom att skära ner och demoralisera

Företagen har fått allt de önskat av regeringen. Nu gäller det att satsa på att stärka löntagarnas kompetens och deras möjligheter att vara kreativa och utveckla sitt eget arbete. Jarkko Eloranta höll årets första maj-tal i Kotka och Kouvola.
01.05. 11:14
FFC
FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. Foto: Jaakko Lukumaa.

Eloranta påminde oss om att han, i sitt första maj-tal för ett år sedan, hoppades kunna lita på Orpos ord om att ingen skulle krävas på orimligheter, när Finlands ekonomi och sysselsättningen förbättras.

– Idag vet vi att vi inte har kunnat lita på statsministerns ord. Många har krävts på orimligheter. De arbetslösa och de som hankar sig fram med socialbidrag samt studerande har utsatts för synnerligen orimliga krav. De högavlönade och ägarna har inte krävts på något orimligt. Tvärtom har de fått orimliga skattelättnader, menar en förebrående FFC:s ordförande, Jarkko Eloranta.

Landets regering har förklarat att de lockar investeringar och ökar produktiviteten med sina åtgärder. I sitt tal påminde Eloranta om att en lyckad investering inte endast kräver kapital, utan också löntagarnas förmåga att vara innovativa och utnyttja det.

– Nya kompetenta människor behövs, både hemifrån och från andra länder. Nu försvårar regeringen vardera kanalen till kompetenstillförsel. Den stramar åt och försvårar. Det är den nuvarande regeringen bra på. Att uppmuntra, främja och utveckla verkar vara okända begrepp för regeringen Orpo-Purra. Innovation uppmuntras inte genom fördystring, världen erövras inte med modstulenhet.

Eloranta kastar bollen till företagen, som har fått nästan allt de någonsin önskat sig av regeringen. Nu gäller det att visa, att allt hårt prat kan förvandlas till handling, sysselsättning och välfärd.

- Om det nu är så, att statsmakten inte verkar bry sig om kompetens, är det kanske befogat att arbetsgivarna ställer upp för saken. Emellertid verkar Finland ha släpat efter också i detta fall. Den utbildning på arbetsplatserna som arbetsgivarna i Finland erbjuder, är den snålast tilltagna i Norden. Också det som finns till buds, erbjuds åt alltför få löntagare.

Enligt Eloranta blir Finland inte ett nordiskt land genom att försvaga löntagarnas skydd och möjligheter att påverka, utan genom att satsa på kompetens, teknologi, samverkan och gemensamt utvecklingsarbete.

Det vore bra att visa vägen under höstens kollektivavtalsförhandlingar och införa årliga, avlönade utbildningsdagar åt medarbetarna.

- Denna modell tillämpas i Danmark. Det gäller alltså att vidta bara en åtgärd som verkligen för oss mot den nordiska arbetsmarknaden. Regeringens arbetsmarknadskompass visar mot Östeuropa, men vi hoppas att arbetsgivarnas visar mot väst.

Jarkko Elorantas tal i sin helhet (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.