Det här är FFC: Toni Nokkala från Järnvägsunionen RAU är bekymrad över det högt uppskruvade arbetstempot – "Olycksrisken ökar när man är tvungen att jobba under tidspress"

Inom järnvägen finns uppdrag där brådska kan leda till en allvarlig olycka. Därför får inte tidtabellerna vara för tajta, påpekar Toni Nokkala som känner till lokförarnas vardag.
23.04.2019 15:00
LÖNTAGAREN
Toni Nokkala betonar att det är viktigt att personalen inom järnvägsbranschen kan jobba noggrant och tryggt. Foto: Patrik Lindström

Effektiveringstrenden som har pågått i flera år oroar Toni Nokkala som är arbetarskyddsfullmäktig på heltid vid Järnvägsunionen RAU.

– Olycksrisken ökar när man är tvungen att jobba under tidspress. När man hanterar stora massor kan skadorna bli omfattande och dyra.

Toni Nokkala har jobbat för VR sedan år 1992. Han inledde sin arbetskarriär vid järnvägen som kontaktledningsmontör och utbildade sig senare till lokförare. De senaste åtta åren har han varit arbetarskyddsfullmäktig på heltid och har fått värna om kollegornas säkerhet och arbetshälsa.

Det finns en sak han alltid betonar när han rör sig på fältet för att träffa arbetstagarna han representerar.

– Jobbet måste alltid utföras i lugn och ro och på ett säkert sätt. Det tar den tid det tar. Under inga omständigheter får man pruta på säkerheten och försöka ta igen förseningar genom att bryta mot instruktionerna.

Genom att agera ansvarsfullt hjälper personalen också arbetsgivaren att förstå att tidtabellerna måste korrigeras, påpekar Nokkala.

För tajt tidtabell leder till kedjereaktion

Inom järnvägsbranschen kan det numera rentav hända att man inte kan slutföra ett uppdrag om man värnar om säkerheten.

En godstågsförare som åker för att hämta en last hos en kund, måste först ta med sig tomma vagnar för att lastas. Om man har reserverat för lite tid för vagnbytet, kanske inte lokföraren hinner ta med sig ett fullastat tågsätt innan nästa tåg kommer.

När tidtabellen inte håller leder det till en kedjereaktion, för en last som har lämnats någonstans längs banan hinner inte i tid till fabriken eller till sin vidaretransport.

Nokkala tror att de orealistiska tidtabellerna beror på att arbetsgivaren är alltför optimistisk. Planen kan se bra ut på papper, men i praktiken är det inte lika enkelt.

Arbetarskyddsfullmäktige påpekar att för tajta tidtabeller också sliter på arbetstagarnas hälsa. Han uppmanar arbetsgivarna att tänka på allt det goda man kunde uppnå genom att luckra upp tidtabellerna.

– Det skulle genast ge bättre arbetshälsa och trivsel. När arbetstagarna är engagerade och beredda att flexa när det behövs, så är det också mycket lättare att uppfylla effektivitets- och produktionskraven, påpekar Toni Nokkala.

Minna Hotokka
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.