Det här är FFC: Joni Kallio från Luftfartsunionen IAU uppmanar förbunden att samarbeta bättre

Om fackförbunden grälar sinsemellan, så glömmer de bort vad som är bäst för medlemmarna. Det påpekar Joni Kallio som jobbar med att reda ut konflikter inom luftfartsbranschen.
12.03.2019 08:45
LÖNTAGAREN
Det är viktigt att alla inom fackföreningsrörelsen drar åt samma håll, betonar Joni Kallio som är jurist på Luftfartsunionen IAU. Foto: Patrik Lindström

Arbetstagaren hör till fackförbundet i sin egen bransch, men arbetsgivaren vill tillämpa ett kollektivavtal som ett annat fackförbund har ingått. Det här är fullt möjligt, även om det låter märkligt.

Joni Kallio är jurist på Luftfartsunionen IAU och han har sett hur arbetstagarna delas upp i två läger när ett kollektivavtal byts ut mot ett annat.

– På samma arbetsplats finns medlemmar från både vår organisation och en annan, och alla håller fast vid sina egna förmåner. I vissa situationer uppstår motsättningar, där man är lite på den andras revir.

Kallio hoppas att folk kan bredda sitt sätt att tänka, för att på det sättet uppnå saker som alla gynnas av. Kan det andra förbundet ha rätt i sina synpunkter? Kan man uppnå bättre anställningsvillkor för alla genom att samarbeta?

Juristen påpekar att en dragkamp mellan två fackförbund försvagar arbetstagarsidans tyngd i förhandlingarna med arbetsgivarna.

Hitta gemensamma tongångar över en lunch

Kallio uppmanar alla som är verksamma inom fackföreningsrörelsen att bidra till att förbättra samarbetet – inte bara den högsta ledningen och de som är anställda av fackförbunden, utan också förtroendemännen och de vanliga medlemmarna.

–  Om arbetstagare som hör till olika förbund kan hitta gemensamma intressen, så skapar det förtroende och dialog. Den vägen kan man hitta de gemensamma tongångarna också i frågor som gäller anställningsvillkoren, säger Kallio.

Han anser att det inte räcker med officiella möten, utan folk måste träffas också under mer informella former vid till exempel lunch- eller kaffeborden.

När han har följt med utvecklingen inom facket, har Kallio lagt märke till att arbetstagarnas röst inte alltid når ända fram till förbundsledningens öron. Därför betonar han att förbunden noggrant måste lyssna på åsikterna från fältet.

– Förbundet är till för sina medlemmar.

Kallio tror att man med tiden kan slippa den splittrade situationen på kollektivavtalsfronten, när arbetsagarsidan fördjupar sitt samarbete. Han anser att också arbetsgivarsidan skulle gynnas av gemensamma avtal, för det skulle garantera freden på arbetsmarknaden.

Minna Hotokka
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.