Det här är FFC: Jarmo Saarela från Finlands Elitidrottares Union vill förnya pensionssystemet för proffsidrottare – "Det är orättvist"

Det är inte rätt att idrottare får mycket mindre i pension än andra löntagare, säger Jarmo Saarela som bevakar elitidrottarnas intressen.
06.04.2019 10:42
LÖNTAGAREN
Jarmo Saarela anser att idrottarnas socialskydd måste bli mer rättvist. Saarela har lång erfarenhet av olika administrations- och förtroendeuppdrag inom idrotten. Foto: Patrik Lindström

I Finland är socialskyddet för proffsidrottare fortfarande i barnskorna. Det anser Jarmo Saarela som är ordförande för Finlands Elitidrottares Union SHU. Saarela arbetar för att utveckla idrottarnas social- och försäkringsskydd.

SHU är proffsidrottarnas fackförbund och hör till centralorganisationen FFC. Under den senaste tiden har SHU vädjat till beslutsfattarna i speciellt en fråga – för att få till stånd en ändring av pensionssystemet för idrottare. I dagsläget omfattas proffsidrottarna varken av arbetspensionen eller företagarpensionen, utan det finns ett separat system som har tagits fram för idrottarna på 1990-talet.

Enligt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare måste arbetsgivaren ordna ålderdomstrygghet för de lagidrottare som arbetar i Finland och som tjänar minst 11 410 euro i året. Saarela anser att systemet inte fungerar, eftersom pensionsavgifterna är för små och det i lagen finns för strikta begränsningar för hur pensionskapitalet får placeras.

Individuella idrottare behandlas ännu sämre av lagen. Största delen av dem blir helt utan pensionsskydd, eftersom det för dem är frivilligt att ta en försäkring.

Idrottarna borde omfattas av arbetspensionssystemet

Jarmo Saarela anser att beslutsfattarna borde komma ihåg att idrottarna gör sin egen betydande insats för samhället.

– De bästa lagidrottarna kan tjäna mer under 10–15 år än vad en genomsnittlig löntagare tjänar under 40 år. Då är det orättvist att den pension som de här idrottarna tjänar in endast är ungefär en tredjedel av vad vanliga arbetstagare får i pension.

Om Saarela fick bestämma, skulle han flytta över proffsidrottarna till det vanliga arbetspensionssystemet. Arbetsgivaravgifterna skulle öka, vilket åtminstone tillfälligt skulle leda till sänkta löner för idrottarna, men Saarela anser att det viktigaste är att blicka framåt.

– Själv anser jag att socialskyddsavgifterna helt klart är en del av lönen. Om en idrottares karriär tar slut vid till exempel 26 års ålder på grund av en allvarlig skada, så är det viktigaste att hens liv är tryggat genom försäkringar också efter det.

Saarela tror inte att lönesvackan skulle bli bestående, eftersom arbetsgivarföreningarna skulle bli tvungna att utveckla sina verksamhetssätt.

Eftersom det är ett tidskrävande projekt att förnya pensionssystemet i sin helhet, så vill Finlands Elitidrottares Union SHU allra först att den nuvarande lagen ändras. Till exempel genom att justera bestämmelserna om hur pensionskapitalet får placeras kunde man få kapitalet att växa till sig.

Minna Hotokka
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.