Det här är FFC: Jarkko Korhola från Elektrikerförbundet vill använda den förlängda arbetstiden till att främja arbetshälsan

Om konkurrenskraften måste förbättras, så måste man samtidigt hjälpa arbetstagarna att orka i arbetslivet. Det betonar Jarkko Korhola som känner till arbetsförhållandena inom elbranscherna.
26.03.2019 08:53
LÖNTAGAREN
Jarkko Korhola säger att det finns ett direkt samband mellan arbetshälsan och företagens konkurrenskraft. Foto: Laura Vesa

Investeringar i arbetshälsan betalar sig alltid tillbaka med ränta. Den här tanken vill Jarkko Korhola, arbetsmiljöexpert på Elektrikerförbundet, pränta in i arbetsgivarnas medvetande.

Han anser att företagen borde inse att det inte går att förbättra konkurrenskraften om personalen är trött.

– I synnerhet i de tunga industri- och byggbranscherna lever man i för stor utsträckning på ekonomins villkor och glömmer de åtgärder som verkligen skulle hjälpa personalen att orka.

Korhola anser att den arbetstidsförlängning som ingick i konkurrenskraftsavtalet inte borde användas till arbete utan till verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan. Han påpekar att motion eller annan rekreation inte bara är bra för hälsan, utan också stärker samhörigheten på arbetsplatsen.

Det är också viktigt att komma ihåg att det finns ett direkt samband mellan arbetshälsan och arbetssäkerheten.

– En god fysisk kondition och ett utvilat sinne leder till färre olycksfall i arbetet, för olycksfallen är ofta förknippade med något slags mänskligt fel eller tankeavbrott.

Exakta stödåtgärder

Som arbetsmiljöexpert samarbetar Korhola tätt med de organisationer som främjar säkerheten inom elbranscherna, samt med arbetarskyddsfullmäktige ute på fältet. Han har märkt att det går bäst att utveckla arbetshälsan och arbetssäkerheten när arbetsplatserna börjar vidta åtgärder av egen vilja.

– Genom att beordra eller tvinga får man ingen att göra någonting. Vi förbund måste lyfta fram olika frågor, tala om dem och utbilda folk.

Korhola hoppas att arbetsgivarna ska förstå att arbetshälsan numera kan utvecklas planmässigt. Man behöver alltså inte vidta åtgärder på måfå.

– Det finns mängder av tjänster och verktyg för att utvärdera arbetshälsan, och det finns forskningsdata som man kan utnyttja för att kunna rikta stödåtgärderna mot dem som behöver det mest.

Korhola påminner om att vem som helst som har idéer på hur man kan förbättra arbetshälsan, kan tipsa arbetarskyddskommittén på den egna arbetsplatsen. I arbetarskyddskommittén ingår också arbetsgivarens representant. Om man inte har en arbetarskyddskommitté på arbetsplatsen kan man be arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen föra idén vidare.

Minna Hotokka
(översättning: Jonny Smeds)

    Beställ de senaste nyheterna till din e-post

    Beställ de senaste nyheterna till din e-post

    Språk

    Så här används uppgifterna om dig

    Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.