Det här är FFC: Carita Ojala från Sjömans-Unionen uppmanar arbetsgivarna att utveckla förhandlingskulturen – "Arbetsgemenskapen fungerar inte om arbetet leds genom diktat från landbacken"

Vardagen till sjöss fungerar inte om alla direktiv kommer från landbacken. Personalen måste sinsemellan kunna fatta sådana beslut som berör arbetsgemenskapen, säger Carita Ojala som driver sjömännens intressen.
07.05.2019 17:28
LÖNTAGAREN
Carita Ojala önskar att rederiernas ledning ska ta hänsyn till sjöfartsbranschens särdrag och sätta sig vid förhandlingsbordet med ett öppet sinne. Foto: Patrik Lindström

Genom att avtala, inte genom att diktera. Det är ledstjärnan vid förhandlingsbordet för Carita Ojala, som är ombudsman på Finlands Sjömans-Union.

Ojala har jobbat med avtalsfrågor och tvister inom sjöfarten i nitton år. Under den tiden har hon sett hur arbetsgivarnas vilja att förhandla har minskat. Det beror dels på att en ny generation har tagit över som ledare, dels på att rederierna har blivit mer multinationella.

Förr fick kaptenen på fartyget självständigt leda sin arbetsgemenskap, men under de senaste åren har makten att fatta beslut glidit över till rederierna. Enligt Ojala leder det här till problem.

Personalen på ett fraktfartyg stannar till exempel till sjöss fyra till sex veckor i följd. För att folk ska komma överens med varandra dygnet runt, måste de sinsemellan kunna lösa de frågor som gäller arbetsgemenskapen.

– Arbetsgemenskapen fungerar inte om arbetet leds genom diktat från landbacken, konstaterar Ojala.

Hon hoppas att rederiernas ledning ska identifiera och erkänna sjöfartsbranschens särdrag och sätta sig vid förhandlingsbordet med ett öppet sinne.

Förtroende genom öppenhet

I samband med vårens kollektivavtalsförhandlingar fick Sjömans-Unionen igenom sitt mål om en arbetsgrupp som ska skissa upp ett eget samarbetsförfarande för sjöfarten. Carita Ojala förväntar sig att uppgörelsen ska göra det lättare att återuppbygga förtroendekulturen.

Den erfarna förhandlaren anser att lyckade förhandlingar bygger på att det finns förtroende och att man verkligen lyssnar på motparten.

– Förtroende uppnås genom att man förbereder sig för förhandlingarna och berättar fakta. Om man förhandlar öppet tror jag att det finns både vilja och förmåga att nå ett avtal.

Ojala påpekar att arbetstagarna har större respekt för arbetsgivaren om man har nått en uppgörelse genom att diskutera med varandra. Det här är något som i slutändan också gynnar företaget.

– En arbetsgivare som beger sig till arbetsplatsen för att förhandla har betydligt lättare att få sina förslag godkända, än en som hänger upp en lapp med direktiv om hur man ska göra.

Minna Hotokka
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.