Det här är FFC: Anu-Hanna Anttila från Industrifacket vill utveckla avtalskulturen på arbetsplatserna – receptet är förtroende, regelbunden kontakt, informationsutväxling och saklighet

Kommer du att tänka på något negativt när du hör talas om lokala avtal? Den här typen av uppfattningar vill Industrifackets forskningschef Anu-Hanna Anttila vädra ut.
08.10.2018 15:42
LÖNTAGAREN
Anu-Hanna Anttila är forskningschef på Industrifacket. Foto: Patrik Lindström

– Lokala förhandlingar handlar om mycket mer än permitteringar och uppsägningar. Jag vill lyfta fram de goda sidorna med lokala förhandlingar som bygger på rättvisa och förtroende, säger Anu-Hanna Anttila.

Anttila har räknat ut att till exempel kollektivavtalet för teknologiindustrin gör det möjligt att ingå lokala avtal om mer än 80 frågor. Dessutom kan man avtala lokalt om andra frågor än de som finns i kollektivavtalet.

– Oftast avtalar man lokalt om lönefrågor och arbetstider. Vid Industrifackets forskningsenhet producerar vi material som förtroendemännen kan använda som stöd i förhandlingarna. Det handlar bland annat om material kring företagens lönestruktur och betalningsförmåga, samt hur man räknar kostnadseffekter.

Anttila påminner om att arbetsgivaren inte kan använda sig av lokala avtal för att betala en lön som ligger under kollektivavtalens miniminivå. Mer kan man förstås alltid betala.

Förtroende i centrum

Industrifacket deltar tillsammans med Teknologiindustrin, Pellervo ekonomiska forskning PTT och Arbetshälsoinstitutet i ett projekt där man utreder hur det lokala avtalandet fungerar. Avsikten är att lyfta fram både goda erfarenheter och problem.

Anttila uppmanar arbetsplatserna att skapa en tydlig praxis för det lokala avtalandet. Så här beskriver hon receptet för en god förhandlingskultur:

– Förtroende, regelbunden kontakt, informationsutväxling och saklighet. Det är också viktigt att skriva ner de saker man har kommit överens om, så att ett fungerande samarbete inte avbryts bara för att personerna byts ut.

Anttila tror att både arbetstagarna och arbetsgivarna har mycket att vinna på att man förtydligar spelreglerna om lokala avtal.

– När alla drar åt samma håll syns det i arbetstagarnas motivation och i slutändan också i hur framgångsrikt företaget är.

Hon betonar att hon inte föreslår att man ska göra det möjligt att avtala lokalt om fler frågor. Det hon önskar är att man ska bli bättre på att utnyttja de möjligheter som redan finns.

– I praktiken kan lokalt avtalande betyda att man kommer överens om vilka tidningar man prenumererar på till pausrummet. Samarbetslagen gör det möjligt att avtala om många olika slags frågor.

Minna Hotokka, frilansjournalist
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.