Työpaikat

Julkaisemme tällä sivulla tietoja SAK:ssa, sen jäsenliitoissa ja yhteistyötahoissa avoinna olevista työpaikoista. Tiedot uusista työpaikoista voi lähettää osoitteeseen webmaster@sak.fi.

JHL hakee toimittajaa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä on noin 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät kuntien, kuntayhtymien, valtion, yksityisten hyvinvointipalvelujen, seurakuntien sekä näillä aloilla toimivien yhtiöiden ja liikelaitosten palveluksessa. JHL huolehtii jäsentensä eduista työelämän muuttuvissa haasteissa aktiivisella otteella. Lisätietoja: www.jhl.fi.

Haemme ruotsin- ja suomenkielentaitoista

toimittajaa

Motiivi-lehden toimitukseen perhevapaan sijaiseksi ajalle 6.8.2018–13.4.2019.

Motiivi-lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja verkkolehteen motiivilehti.fi tuotetaan sisältöjä viikoittain. Motiivilehti.fi-sivustolla on oma ruotsinkielinen kieliversionsa.

Toimittajan päävastuulla on tuottaa sekä printti- että verkkolehden ruotsinkieliset sisällöt, mutta hän osallistuu myös suomenkielisten juttujen kirjoittamiseen. Lisäksi tehtävään kuuluu yhteydenpito ja verkostoituminen liiton ruotsinkielisen jäsenistön ja hallinnon edustajien kanssa sekä pohjoismaisten sisarliittojen seuraaminen.

Edellytämme toimittajalta vahvaa journalistista osaamista ja kielellisesti sujuvaa kirjoitustaitoa sekä suomeksi että ruotsiksi. Osaat valokuvata, pursuat ideoita ja tunnet kiinnostusta työelämän sisältöjä kohtaan. Hyvä yleiskäsitys ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta sekä järjestötoiminnasta ovat hyödyksi tehtävän hoitamisessa. Lähimpänä työyhteisönäsi on Motiivin kuusihenkinen toimitus.

Paikka täytetään 6.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työehdot ovat työehtosopimuksemme mukaiset. Suomenkieliset hakemukset pyydetään lähettämään 1.5.2018 mennessä osoitteeseen henkilostohallinto@jhl.fi. Sähköpostin aihekenttään merkintä haettavasta tehtävästä.

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa päätoimittaja Heidi Hänninen, p. 040 126 2748, ja viestintäpäällikkö Kristiina Ahonen, p. 040 530 1774.

PAM hakee projektityöntekijöitä jäsenhankintaan

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on Suomen suurin yksityisten alojen ammattiliitto. PAMilla on noin 230 000 jäsentä, jotka työskentelevät mm. myyjinä, tarjoilijoina, siivoojina, varastotyöntekijöinä, vartijoina, toimistotyöntekijöinä, parturi-kampaajina, esimiehinä, kiinteistönhoitajina, vastaanottovirkailijoina ja kokkeina.

Haemme määräaikaisia asiakaspalveluhenkisiä

projektityöntekijöitä jäsenhankintaan

toimipisteisiimme Helsinkiin, Vaasaan, Ouluun, Kuopioon, Lahteen, Tampereelle sekä Turkuun.

Työsuhteet ovat eripituisia määräaikaisia ajalla 1.6.2018–30.6.2019.

Työtehtävässä olet yhteydessä potentiaalisiin jäseniin eri kanavien kautta. Tehtävässä annat oman panoksesi jäsenhankintaprojektin onnistumiseen yhdessä valittavan tiimin kanssa. Projektityöntekijänä työskentelet itsenäisesti, mutta kuitenkin osana tiimiä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa koulutusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä joustavaa työtapaa. Mahdollinen aikaisempi työkokemus myyntityöstä tai kokemus luottamusmiesten toiminnasta sekä ay-liikkeen tuntemus voivat auttaa tehtävässä onnistumisessa. Tuemme tehtävään oppimisessa ja perehdytämme siihen. Tehtävä edellyttää matkustamista.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan.

Jätä hakemuksesi viimeistään 29.4.2018 tämän linkin kautta. Mainitse hakemuksessasi, mille alueelle haet.

Lisätietoa antaa 20.4 ja 23–24.4.2018 välisellä ajalla projektipäällikkö Raimo Hoikkala, p. 050 360 5927.

Toimitsijan sijaisuus IAU:ssa

Ilmailualan Unioni IAU ry on ammattiliitto, jolla noin 3 000 ilmailualan yritysten palveluksessa olevaa jäsentä. Liiton toimistossa työskentelee kuusi henkilöä ja se sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Haemme IAU:n toimistoon

toimitsijan sijaista

Työn keskeisiä vastuualueita ovat jäsenrekisterin ja tietoliikennejärjestelmien ylläpito ja käyttäjätuki sekä jäsenneuvontaan liittyvät tehtävät. Lisäksi työhön sisältyy osallistumista liiton muihin tehtäviin. 

Määräaikaisuus alkaa heinäkuun 2018 alussa ja päättyy syyskuun 2019 loppuun mennessä sopimuksen mukaan.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Juhani Haapasaari, p. 050 505 8865

Vapaamuotoiset hakemukset 15.5.2018 mennessä: juhani.haapasaari@iau.fi.

Palvelupäällikkö PAMin keskustoimistoon

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on Suomen suurin yksityisten alojen ammattiliitto. PAMilla on noin 230 000 jäsentä, jotka työskentelevät mm. myyjinä, tarjoilijoina, siivoojina, varastotyöntekijöinä, vartijoina, toimistotyöntekijöinä, parturi-kampaajina, esimiehinä, kiinteistönhoitajina, vastaanottovirkailijoina ja kokkeina. 

Haemme PAMin keskustoimistoon Helsinkiin järjestö- ja aluetoiminnan osastolle

palvelupäällikköä

Palvelupäällikkö johtaa liiton palveluyksikköä ja vastaa jäsenpalvelun koordinoinnista sekä niihin liittyvien prosessien kehittämisestä. Hän myös osallistuu jäsentietojärjestelmien kehittämiseen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä esimies- ja yhteistyötaitoja, jäsentietojärjestelmien ja jäsenyysprosessien tuntemusta sekä tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. AMK- tai opistotaso).

Eduksi katsotaan tietojärjestelmien pääkäyttäjäkokemus sekä kokemus Lyyti-jäsentietojärjestelmästä ja muista tietokantaohjelmista myös sähköisten jäsenpalvelujen kehittämiskokemus ja englannin sekä ruotsin kielen taito edistävät tehtävässä menestymistä.

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkentän ja itsenäisen mahdollisuuden liiton palveluprosessien kehittämiseen muiden toimijoiden kanssa mukavassa työyhteisössä.

Tehtävä on vakinainen ja alkaa 2.5.2018 tai sopimuksen mukaan.  Jätä hakemus ja mahdollinen palkkatoivomus 25.4.2018 mennessä. Hakulomakkeeseen pääset tästä inkistä

Lisätietoja tehtävästä antavat palvelupäällikkö Erja Uosukainen p. 050 548 1526 ja järjestöjohtaja Niina Koivuniemi p. 050 5922 493.

Järjestöneuvoja PAMin Helsinki-Uusimaan toimistoon

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on Suomen suurin yksityisten alojen ammattiliitto. PAMissa on noin 230 000 jäsentä, joista naisia on 80 %. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. Jäsenet puhuvat ainakin 50 eri äidinkieltä. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla. 

Haemme Helsinki-Uusimaan toimistoon

järjestöneuvojaa

Tehtäviin kuuluu asiakaspalvelu ja neuvontatehtävät erilaisissa työelämän kysymyksissä sekä toimisto- ja järjestötehtäviä sovittavan työnjaon mukaisesti.  
 
Tehtävässä menestyminen edellyttää halua oppia työelämän pelisääntöjä, ay-liikkeen järjestötoimintaa, kirjallista ja suullista esitystaitoa, englannin kielen taitoa, joustavaa työtapaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tietotekniikan hyvää hallintaa. Tuemme tehtävässä kehittymistä. Tehtävä on vakinainen ja alkaa 1.7.2018 tai sopimuksen mukaan. 

Lähetä hakemuksesi 24.huhtikuuta.2018 mennessä, hakemuslomakkeeseen pääset tästä linkistä

Lisätietoja tehtävästä antaa aluepäällikkö Johanna Sparf, p. 040 356 3346.

Avoimet työpaikat kansainvälisissä palkansaajajärjestöissä

Katso päivittyvä lista FinUnionsin sivuilta.