Uusi direktiivi lisää palkkojen avoimuutta, mutta ei riitä poistamaan palkkaukseen liittyviä tasa-arvo-ongelmia

Euroopan unionin Eurooppa-neuvosto on maanantaina 24.4. hyväksynyt palkka-avoimuusdirektiivin. SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto näkee direktiivissä paljon hyvää, mutta sen toimeenpanon jälkeenkään työnantajan ei tarvitse saattaa kaikkia työpaikan palkkoja työntekijöiden tietoon.
25.04.2023 08:28
SAK
Kuva: Maskot / Folio (Kuvatoimisto Gorilla).

Palkka-avoimuusdirektiivi antaa työntekijälle oikeuden saada tietoa samaa työtä tekevien palkkatasosta. Työnhakijalle tulee oikeus saada tietoa haettavan työpaikan alkupalkkauksesta tai sen vaihteluvälistä.

Vähintään sata työntekijää työllistävien yritysten on direktiivin perusteella raportoitava sukupuolten välisestä palkkaerosta säännöllisesti. Jos raportti osoittaa perusteettoman palkkaeron olevan yli viisi prosenttia, työpaikalla on ryhdyttävä toimiin eron pienentämiseksi.

SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto.

Anu-Tuija Lehdon mukaan palkka-avoimuusdirektiivi on askel oikeaan suuntaan.

– Direktiivissä on paljon hyvää, kuten se, että työnantajan on edistettävä palkka-avoimuutta ja palkkatietämystä sekä kerrottava työnhakijalle työpaikan palkkatasosta.

Palkka-avoimuusdirektiivi ei kuitenkaan riitä poistamaan kaikkia palkkaukseen liittyviä tasa-arvo-ongelmia Suomesta. SAK on esittänyt perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamiseksi palkka-avoimuuden lisäämistä siten, että palkat ovat työpaikalla kaikkien työntekijöiden tiedossa.

– Valitettavasti EU:n direktiivi ei anna yksittäiselle työntekijälle tai henkilöstön edustajalle oikeutta saada sellaisia palkkatietoja, joiden perusteella hän voisi konkreettisesi selvittää, onko työpaikalla palkkasyrjintää. Siksi on tärkeää, että direktiivin ohella Suomessa valmistellaan kansallisia toimia, jotka lisäävät palkkauksen läpinäkyvyyttä työpaikoilla, Anu-Tuija Lehto painottaa.

SAK esittää kuluvan vaalikauden tavoitteissaan myös hallituksen samapalkkaisuusohjelman jatkamista valtion, työmarkkinakeskusjärjestöjen sekä työnantaja- ja ammattiliittojen yhteisesti sopimilla keinoilla. Lisäksi SAK haluaa, että samanarvoisen työn käsite määritellään laissa nykyistä täsmällisemmin.

EU-mailla on kolme vuotta aikaa saada palkka-avoimuusdirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Se tulee siten voimaan Suomessakin viimeistään keväällä 2026.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.