Suomi tarvitsee ihmisoikeuksia vahvistavan yritysvastuulain

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut tänään oikeudellisen selvityksen Suomen kansallisesta yritysvastuulaista. Samaan aikaan yli 60:n eri järjestön tai yrityksen yhteinen kannanotto kannustaa Sanna Marinin hallitusta etenemään kansallisen ihmisoikeuksia vahvistavan yritysvastuulain valmistelussa: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on yksi tänään julkistetun kannanoton allekirjoittajista.
30.06.2020 16:03
SAK

Suomi on sitoutunut YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin, jotka luovat hyvän pohjan kansalliselle yritysvastuulaille.

- Nykyinen kuluttamisen ja kaupanteonmalli nojaa edullisimpien kustannusten markkinoihin ja globaaleihin hankintaketjuihin, mikä tarkoittaa aivan liian usein sitä, että monikansallisissa yhtiöissä tai niiden alihankintaketjuyrityksissä ei ole tarjolla kunnon työtä työntekijöille. Räikeiden lapsi- ja orjatyötapausten lisäksi työntekijöiden oikeuksien loukkaukset ovat edelleen yleisiä, SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka summaa nykytilannetta. 

Ihmisoikeusrikkomusten yleisyyden vuoksi monet ihmisoikeusperiaatteita noudattavat yritykset eivät saa vastuullisuudesta ja hankintojensa läpinäkyvyydestä ansaitsemaansa kilpailuetua. Kansainvälinen ja kansallinen normisto antaa edelleen liian hyvät mahdollisuudet ihmisoikeus- ja ympäristörikkomuksia tekeville yrityksille pärjätä hyvin globaalissa kilpailussa.

Jotta EU-tasoinen yritysvastuulaki etenisi, tarvitaan sen jäsenvaltioissa edelläkävijöitä. SAK haluaa Suomen olevan yksi näistä ihmisoikeusvastuukysymysten edelläkävijämaista.

Yritykset ja järjestöt: Kansalliselle yritysvastuulaille on laaja tuki ja sen valmistelua tulee jatkaa


Lisätietoa: Työ- ja elikeinoministeriön oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.