Myös epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien on päästävä työterveyshuollon piiriin

SAK:n asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi korostaa, että kaikkien työtä tekevien pitäisi päästä työterveyshuollon palveluiden piiriin. Työläjärvi vastaa kolmeen aihetta koskevaan kysymykseen.
28.02.2023 08:00
SAK
Kuva iStock

Eikö työterveyshuolto koskekaan kaikkia työntekijöitä? 

–  Työterveyshuollon ulkopuolelle jää epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä työntekijöitä.  Näin voi käydä, jos työ on esimerkiksi keikkaluonteista tai työtä tehdään yrittäjyyden ja työntekijästatuksen välimaastossa. Myös tässä ryhmässä on työn tekijöitä, joiden työ voi aiheuttaa erityistä sairastumisen vaaraa, joten olisi tärkeää, että työterveyshuolto tavoittaisi heidät. 

Asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi.

Miten tilannetta voidaan korjata?

– SAK on esittänyt, että myös pätkätyöntekijöiden pitää päästä säännöllisesti terveystarkastuksiin. Kanta-arkistoon (sähköinen potilastietojärjestelmä) voitaisiin perustaa oma paikka, josta löytyvät tiedot työntekijälle tehdyistä terveystarkastuksista ja esimerkiksi erilaisista työssä tapahtuneista altistumisista.  Työntekijä löytäisi omat tiedot helposti ja voisi saada tekstiviestillä muistutuksen terveystarkastuksen varaamisesta.

Mitä lisäksi kannattaa huomata työterveyshuollon roolista?

– Työterveyshuolto on kumppani, joka kannattaa ottaa mukaan työpaikan kehittämiseen. Kun työntekijöiden hyvinvointiin panostetaan, sairastamisesta ja työkyvyttömyydestä johtuvat kustannukset vähenevät. 

– Erityisesti huomiota pitää tänä päivänä kiinnittää työntekijöiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen, sillä mielenterveyssyistä johtuvat sairauslomat ja työkyvyttömyys ovat kasvussa. Tämä kasvu pitää saada taittumaan.  

Lue ensi vaalikauden tavoitteistamme lisää siitä, miten SAK kehittäisi työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa. 
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.