Liittokierros 2019–2020

SAK:laiset ammattiliitot neuvottelevat uusista työehtosopimuksista talvella ja keväällä 2020. Seuraamme tällä sivulla neuvottelujen etenemistä.
STTK:laisen Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja SAK:laisen JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kunta-alan työehtosopimusneuvotteluiden alkaessa tammikuussa 2020. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Päivitetty 27.2.2020.

Yhteenveto neuvottelutilanteesta

Listaukset tähän mennessä syntyneistä neuvottelutuloksista ja alakohtaisista neuvottelutilanteista löytyvät yhteenvedon jälkeen.

Paperiliitto pääsi torstaina 27.2. neuvottelutuloksen pahvin- ja paperinjalostusalan työehdoista. Kaksivuotinen sopimus menee vielä neuvotteluosapuolten hallintojen hyväksyttäväksi.

Liitto hyväksyi 10.2. valtakunnansovittelijan esityksen paperiteollisuuden uudeksi työehtosopimukseksi.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on aloittanut neuvottelut kunta-alan ja valtion maaliskuun lopussa päättyvistä työehtosopimuksista. Liitto neuvottelee parhaillaan myös muun muassa kirkon, rautatiealan, yksityisen opetusalan, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten, terveyspalvelualan, yksityisen sosiaalipalvelualan, Avaintan ja lossien sopimuksista.

Neuvonta-alaa koskevat neuvottelut ovat edistyneet hitaasti ja JHL:n mukaan työnantajia edustava Palta on vaatinut kohtuutonta kompensaatiota kiky-tuntien poistamisesta. Liitto on ilmoittanut aloittavansa neuvonta-alalla 28.2. ylityö-, vuoronvaihto- ja vapaa-aikana matkustamisen kiellon yhdessä Agronomiliiton, Pron ja Jytyn kanssa.

JHL:n mukaan Palta on osoittanut selkeää haluttomuutta myös rautatiealan neuvotteluiden edistämisessä. Liitto on siksi aloittanut rautatiealalla toistaiseksi voimassa olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 24.2.

JHL on päässyt neuvottelutulokseen henkilökohtaisten avustajien sekä energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksista.

Sähköliitto hyväksyi 27.2. mekaaniseen metsäteollisuuteen syntyneen neuvottelutuloksen. Neuvottelutulos vastaa Teollisuusliiton ja Metsäteollisuuden hyväksymää keskinäistä sovintoesitystä. Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä Metsäteollisuuden hyväksyntää.

Liitto hyväksyi 11.2. sovintoesityksen paperi- ja puumassateollisuuden työehtosopimukseksi. Sovintoesitys on samansisältöinen kuin Paperiliiton ja Metsäteollisuuden välinen pääalan sopimus.

Sähköliitto ja PAM ovat neuvotelleet Veikkauksen työehdoista työnantajaliitto Paltan kanssa. Sähköliitto ja PAM katkaisivat neuvottelut helmikuun alussa, mutta niitä on määrä jatkaa kuun lopussa. Lisäksi liitto neuvottelee parhaillaan energia-, ICT- ja verkostoalan työehtosopimuksesta yhdessä JHL:n kanssa.

Sähköliitto kävi syksystä 2019 lähtien neuvotteluja sen jäsenten oikeudesta valita työnantajaliiton jäsenyrityksissä oma luottamusmies tai vastaava. Asiasta on solmittu paikalliset sopimukset, joiden myötä lakot sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellot Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä ovat päättyneet.

Teollisuusliitto hyväksyi 23.2. sovintoesityksen mekaanisen metsäteollisuuden ja puusepänteollisuuden uusiksi työehtosopimuksiksi. Samalla mekaanisen metsäteollisuuden lakko ja tukilakot päättyivät, puusepänteollisuuden ja biotuoteteollisuuden lakonuhka peruuntui ja alojen ylityökiellot päättyivät. Biotuoteteollisuuden neuvotteluja jatketaan vielä osapuolten kesken.

Teollisuusliitto hyväksyi teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 4.1. Sopimus korottaa palkkoja kahdessa vuodessa 3,3 prosenttia ja poistaa kiky-tunnit. Liitto on sopinut vastaavantasoiset sopimukset ilman kiky-tunteja jo yli 20 muullekin alalle. Lisäksi liitto on saanut neuvottelutulokset lasikeraamiseen teollisuuteen, Fiskarsin työntekijöille, puolustusministeriön työpaikoille, tekstiilihuoltoalalle, tekstiili- ja muotialalle sekä kumiteollisuuteen. Nämä tulokset menevät vielä Teollisuusliiton hallinnon käsittelyyn.

Palvelualojen ammattiliitto PAM hyväksyi maanantaina 17.2. neuvottelutuloksen kiinteistöpalvelualan uudesta työehtosopimuksesta. Samalla alan lakonuhka peruuntui. Liitto on päässyt sopimukseen  myös kaupan, hiihtokeskusalan ja ohjelmapalvelualan uusista työehtosopimuksista.

PAM neuvottelee parhaillaan muun muassa Alkon myyjien, elokuvateattereiden, muuttopalvelualan ja Suomen kansallisoopperan työehtosopimuksista. Neuvottelut Veikkauksen ja golf-alan työehtosopimuksista keskeyttiin helmikuun alussa, mutta Veikkauksen osalta neuvotteluja on määrä jatkaa helmikuun lopussa.

PAM sopi 25.2. Teollisuusliiton kanssa, että PAM ei enää neuvottele tulostusalan työehtosopimusta, vaan alan työntekijöiden työehdot määritellään jatkossa kattavamman media- ja painoalan työehtosopimuksen perusteella.

Rautatiealan Unioni RAU aloitti tammikuussa neuvottelut rautatieliikenteen veturimiestehtäviä ja toimistotehtäviä koskevista työehtosopimuksista. RAU:n mukaan neuvottelut ovat pitkittyneet, koska työnantaja pyrkii hinnoittelemaan kilpailukykysopimuksen 24 tunnin poistamisen hinnan kohtuuttoman korkeaksi. Liitto aloitti neuvotteluja vauhdittaakseen 17.2. ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on irtisanonut autoliikenteen työehtosopimusten optiovuodet, joten sopimukset päättyivät 31.1. Moni muukin liiton sopimuksista päättyy tammi- tai helmikuun lopussa ja neuvottelut uusista työehtosopimuksista ovat alkaneet.

AKT hyväksyi 9.2. viiden työehtosopimuksen kolmivuotiset ratkaisut: kuorma-autoalan, linja-autoalan, terminaalien, huoltokorjaamojen ja linja-autoasemien sopimukset. Aikaisemmin liitto oli hyväksynyt säiliö- ja öljytuotealalle kolmivuotisen neuvottelutuloksen. Lisäksi AKT on sopinut matkailualan työehtosopimuksen 15 kuukauden mittaisesta optiokaudesta ja siihen sisältyvästä 1,3 prosentin palkankorotuksesta.

Kaupanalan esimiesliitto KEY on päässyt yhdessä PAMin kanssa neuvottelutulokseen kaupan alan työehtosopimuksesta.

Rakennusliitto aloitti 3.2. neuvottelut kaikista liiton kahdeksasta yleissitovasta työehtosopimuksesta. Sopimukset umpeutuvat huhtikuun lopussa.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme on neuvotellut elokuva- ja tv-tuotannon työehtosopimuksesta yhdessä Journalistiliiton kanssa. Liitot keskeyttivät neuvottelut 3.1., koska työnantajapuoli ei antanut tyydyttävää vastausta liittojen esitykseen vuorokautisen työajan rajaamisesta ja lainmukaisesta vuorokausilevosta. Lisäksi Teme on aloittanut neuvottelut tanssinopettajien ja oopperan päivätekniikan työehtosopimuksista.

Suomen Muusikkojen Liitto on aloittanut neuvottelut Kansallisoopperan ja äänilevytuottajayhtiöiden työehtosopimuksista sekä Radion sinfoniaorkesterin ja muista Ylen sopimuksista.

Ilmailualan Unioni IAU neuvottelee lentoliikenteen palveluja koskevasta työehtosopimuksesta, jonka sopimuskausi päättyi 15.1. Neuvotteluissa ei IAU:n mukaan ole edistytty sillä tapaa, että olisi uskottavaa saavuttaa kohtuullinen ja toimialan tilanteen huomioiva neuvottelutulos, joten liitto aloittanut ylityökiellon 1.2.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n neuvottelut viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksesta sekä 700 pakettilajittelijan tilanteesta ovat päättyneet ja alalla on päästy neuvottelutulokseen.

Merimies-Unioni on sopinut ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-alusten palkantarkistuksista 1.3.2020 alkaen. Molemmat työehtosopimukset päättyvät helmikuun lopussa 2021.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on sopinut  elintarvikealan työehtosopimusten palkankorotuksista vuodelle 2020. Nelivuotiset sopimukset päättyvät tammikuun lopussa 2021.

Olemme koonneet alle ne työehtosopimukset, joista on jo saatu aikaan neuvottelutulos. Lisäksi olemme listanneet muut SAK:laiset työehtosopimukset ja tiedot niiden neuvottelutilanteesta sopimusten päättymisaikojen mukaan.

Tarkemmat tiedot työehtosopimuksista ja niiden kattavuuksista löydät SAK:n työelämäsivuilta.

Valmiit neuvottelutulokset

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Merimies-Unioni

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Sähköliitto

Teollisuusliitto

Sopimuskausi päättynyt

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Informaatiologistiikka-ala
 • Åland Post

Rautatiealan Unioni RAU

Suomen Muusikkojen Liitto

 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin jäsenet:
  Neuvottelut alkaneet
 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin tilapäiset avustajat ja sijaiset:
  Neuvottelut alkaneet
 • Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri
 • Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (toimistotyöntekijät, orkesteri, kuoro, tanssijat, laulusolistit ja muut taiteelliset ryhmät):
  Neuvottelut alkaneet
 • Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit (studiomuusikot):
  Neuvottelut alkaneet

Sähköalojen ammattiliitto

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Teollisuusliitto

Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2020

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2020

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Apteekit
 • Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta
 • Huvi-, teema- ja elämyspuistot
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät
 • Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat (yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Kaupunginorkesterien vakituiset ja tilapäiset muusikot
 • UMO:n avustajat
 • UMO:n vakituiset ja tilapäiset muusikot
 • Vantaan viihdeorkesteri
 • Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot

Sähköalojen ammattiliitto

 • Energia-, ICT- ja verkostoala (yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa):
  Neuvottelut alkaneet
 • Huolto- ja kunnossapitoala
 • Puolustusministeriön sähköasentajat
 • Sähköistys- ja sähköasennusala

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

 • Suomen Kansallisteatterin tekninen henkilökunta (yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)
 • Teatteriala

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2020

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Vartiointiala

Rakennusliitto

Sähköalojen ammattiliitto

 • Rakennustuoteteollisuus

Sopimus päättyy kesäkuun lopussa 2020

Ilmailualan Unioni IAU

 • Ilmailutietotekniset