Liittokierros 2019–2020

SAK:laiset ammattiliitot neuvottelevat uusista työehtosopimuksista talvella ja keväällä 2020. Seuraamme tällä sivulla neuvottelujen etenemistä.
STTK:laisen Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja SAK:laisen JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kunta-alan työehtosopimusneuvotteluiden alkaessa tammikuussa 2020. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Päivitetty 19.2.2020.

Yhteenveto neuvottelutilanteesta

Listaukset tähän mennessä syntyneistä neuvottelutuloksista ja alakohtaisista neuvottelutilanteista löytyvät yhteenvedon jälkeen.

Teollisuusliitto jatkoi mekaanisen metsäteollisuuden, puusepänteollisuuden ja biotuoteteollisuuden neuvottelujen sovittelua valtakunnansovittelijan toimistossa tiistaina 18.2. ilman ratkaisua. Uusia tapaamisia ei ole sovittu.

Teollisuusliitto aloitti maanantaina 27.1. lakon valituissa mekaanisen metsäteollisuuden toimipaikoissa. Samaan aikaan alkanut tukilakko koskee lakkotoimipaikoissa työskenteleviä muiden yritysten työntekijöitä teknologiateollisuuden sekä teknisen huollon ja kunnossapidon sopimusaloilla. Teollisuusliitto ilmoitti 9.2. jatkavansa sekä mekaanisen metsäteollisuuden lakkoa että tukilakkoja 8.3. saakka. Lisäksi lakko laajenee puusepänteollisuuteen ja biotuoteteollisuuteen 24.2. Sähköliitto tukee Teollisuusliiton lakkoa mekaanisessa metsäteollisuudessa omalla tukilakollaan.

Alan ylityökielto alkoi 13.1. Teollisuusliitto on ilmoittanut jatkavansa ylityökieltoa 10.3. saakka. Bioteollisuudessa ja puusepänteollisuudessa ylityökielto alkoi 10.2. ja päättyy 8.3.

Teollisuusliitto hyväksyi teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 4.1. Sopimus korottaa palkkoja kahdessa vuodessa 3,3 prosenttia ja poistaa kiky-tunnit. Liitto on sopinut vastaavantasoiset sopimukset ilman kiky-tunteja jo 19 muullekin alalle. Lisäksi liitto sai neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialalle 18.2. Tulos menee vielä Teollisuusliiton hallinnon käsittelyyn.

Palvelualojen ammattiliitto PAM hyväksyi maanantaina 17.2. neuvottelutuloksen kiinteistöpalvelualan uudesta työehtosopimuksesta. Samalla alan lakonuhka peruuntui. Liitto on päässyt sopimukseen  myös kaupan, hiihtokeskusalan ja ohjelmapalvelualan uusista työehtosopimuksista.

PAM neuvottelee parhaillaan muun muassa Alkon myyjien, elokuvateattereiden, muuttopalvelualan ja Suomen kansallisoopperan työehtosopimuksista. Neuvottelut Veikkauksen ja golf-alan työehtosopimuksista on keskeytetty.

Paperiliitto hyväksyi maanantaina 10.2. valtakunnansovittelijan esityksen paperiteollisuuden työehdoista. Myös työnantajia edustava Metsäteollisuus hyväksyi esityksen. Uusi kaksivuotinen työehtosopimus poistaa alalta kiky-tunnit. Paperiteollisuudessa 10.2. alkanut työsulku ja osassa tehtaita jatkunut lakko ovat hyväksymisen yhteydessä päättyneet välittömästi.

Liitto neuvottelee parhaillaan pahvin- ja paperinjalostajien työehtosopimuksesta.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on irtisanonut autoliikenteen työehtosopimusten optiovuodet, joten sopimukset päättyivät 31.1. Moni muukin liiton sopimuksista päättyy tammi- tai helmikuun lopussa ja neuvottelut uusista työehtosopimuksista ovat alkaneet.

AKT hyväksyi 9.2. viiden työehtosopimuksen kolmivuotiset ratkaisut: kuorma-autoalan, linja-autoalan, terminaalien, huoltokorjaamojen ja linja-autoasemien sopimukset. Aikaisemmin liitto oli hyväksynyt säiliö- ja öljytuotealalle kolmivuotisen neuvottelutuloksen. Lisäksi AKT on sopinut matkailualan työehtosopimuksen 15 kuukauden mittaisesta optiokaudesta ja siihen sisältyvästä 1,3 prosentin palkankorotuksesta.

Kaupanalan esimiesliitto KEY on antanut jäsenilleen ohjeistuksen kaupan sekä varasto- ja logistiikkapalvelujen työtaisteluihin osallistumisesta.

Sähköliitto hyväksyi 11.2. sovintoesityksen paperi- ja puumassateollisuuden työehtosopimukseksi. Sovintoesitys on samansisältöinen kuin aiemmin syntynyt Paperiliiton ja Metsäteollisuuden välinen pääalan sopimus ja poistaa palkattomat kiky-tunnit. Alan lakot ja työsulku on peruutettu.

Liitolla on parhaillaan käynnissä Teollisuusliiton lakkoa tukeva tukilakko. Sähköliittolaiset työntekijät mekaanisen metsäteollisuuden sopimusaloilla olivat lakossa 27.1.–9.2. Sähköliitto on ilmoittanut jatkavansa tukilakkoa 23.2 saakka.

Sähköliitto on lisäksi käynyt syksystä lähtien neuvotteluja sen jäsenten oikeudesta valita työnantajaliiton jäsenyrityksissä oma luottamusmies tai vastaava. Asiasta on solmittu paikallisia sopimuksia ja 5.12. alkaneet lakot 12:ssa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä ovat niiden myötä päättyneet. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on edelleen voimassa Ovako Imatra Oy Ab:ssä..

Sähköliitto ja PAM ovat neuvotelleet Veikkauksen työehdoista työnantajaliitto Paltan kanssa. Sähköliitto ja PAM katkaisivat neuvottelut 5.2.

Rakennusliitto aloitti 3.2. neuvottelut kaikista liiton kahdeksasta yleissitovasta työehtosopimuksesta. Sopimukset umpeutuvat huhtikuun lopussa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on aloittanut neuvottelut kunta-alan ja valtion maaliskuun lopussa päättyvistä työehtosopimuksista. Liitto neuvottelee parhaillaan myös muun muassa kirkon, rautatiealan, yksityisen opetusalan, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten, terveyspalvelualan, yksityisen sosiaalipalvelualan, Avaintan ja lossien sopimuksista.

Henkilökohtaisten avustajien työehdoista JHL sai 21.1. neuvottelutuloksen, jonka sekä työntekijä- että työnantajapuoli ovat hallinnoissaan hyväksyneet. Energiateollisuuden toimihenkilöille syntyi 12.2. neuvottelutulos, joka poistaa kiky-tunnit. Samalla alan  ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyivät ja lakonuhka peruuntui. JHL on mukana energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksessa liityntäpöytäkirjalla

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme on neuvotellut elokuva- ja tv-tuotannon työehtosopimuksesta yhdessä Journalistiliiton kanssa. Liitot keskeyttivät neuvottelut 3.1., koska työnantajapuoli ei antanut tyydyttävää vastausta liittojen esitykseen vuorokautisen työajan rajaamisesta ja lainmukaisesta vuorokausilevosta. Lisäksi Teme on aloittanut neuvottelut tanssinopettajien ja oopperan päivätekniikan työehtosopimuksista.

Suomen Muusikkojen Liitto on aloittanut neuvottelut Kansallisoopperan ja äänilevytuottajayhtiöiden työehtosopimuksista sekä Radion sinfoniaorkesterin ja muista Ylen sopimuksista.

Ilmailualan Unioni IAU neuvottelee lentoliikenteen palveluja koskevasta työehtosopimuksesta, jonka sopimuskausi päättyi 15.1. Neuvotteluissa ei IAU:n mukaan ole edistytty sillä tapaa, että olisi uskottavaa saavuttaa kohtuullinen ja toimialan tilanteen huomioiva neuvottelutulos, joten liitto aloittanut ylityökiellon 1.2.

Rautatiealan Unioni RAU on aloittanut neuvottelut rautatieliikenteen veturimiestehtäviä ja toimistotehtäviä koskevista työehtosopimuksista. Sopimukset päättyivät tammikuun lopussa.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n neuvottelut viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksesta sekä 700 pakettilajittelijan tilanteesta ovat päättyneet ja alalla on päästy neuvottelutulokseen.

Merimies-Unioni on sopinut ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-alusten palkantarkistuksista 1.3.2020 alkaen. Molemmat työehtosopimukset päättyvät helmikuun lopussa 2021.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on sopinut  elintarvikealan työehtosopimusten palkankorotuksista vuodelle 2020. Nelivuotiset sopimukset päättyvät tammikuun lopussa 2021.

Olemme koonneet alle ne työehtosopimukset, joista on jo saatu aikaan neuvottelutulos. Lisäksi olemme listanneet muut SAK:laiset työehtosopimukset ja tiedot niiden neuvottelutilanteesta sopimusten päättymisaikojen mukaan.

Tarkemmat tiedot työehtosopimuksista ja niiden kattavuuksista löydät SAK:n työelämäsivuilta.

Valmiit neuvottelutulokset

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Merimies-Unioni

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Sähköliitto

Teollisuusliitto

Sopimuskausi päättynyt

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

 • Coveris Rigid Finland (sopimus päättyy 31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020)
 • Huhtamäki Foodservice Nordic
 • Pahvin- ja paperinjalostajat:
  Neuvottelut alkaneet
 • Paperinkeräys

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Informaatiologistiikka-ala
 • Åland Post

Rautatiealan Unioni RAU

Suomen Muusikkojen Liitto

 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin jäsenet:
  Neuvottelut alkaneet
 • RSO - Radion sinfoniaorkesterin tilapäiset avustajat ja sijaiset:
  Neuvottelut alkaneet
 • Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri
 • Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (toimistotyöntekijät, orkesteri, kuoro, tanssijat, laulusolistit ja muut taiteelliset ryhmät):
  Neuvottelut alkaneet
 • Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit (studiomuusikot):
  Neuvottelut alkaneet

Sähköalojen ammattiliitto

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Teollisuusliitto

Sopimus päättyy helmikuun lopussa 2020

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Sopimus päättyy maaliskuun lopussa 2020

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Apteekit
 • Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta
 • Huvi-, teema- ja elämyspuistot
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät
 • Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat (yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Kaupunginorkesterien vakituiset ja tilapäiset muusikot
 • UMO:n avustajat
 • UMO:n vakituiset ja tilapäiset muusikot
 • Vantaan viihdeorkesteri
 • Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot

Sähköalojen ammattiliitto

 • Energia-, ICT- ja verkostoala (yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)
 • Huolto- ja kunnossapitoala
 • Puolustusministeriön sähköasentajat
 • Sähköistys- ja sähköasennusala

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

 • Suomen Kansallisteatterin tekninen henkilökunta (yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)
 • Teatteriala

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2020

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Vartiointiala

Rakennusliitto

Sähköalojen ammattiliitto

 • Rakennustuoteteollisuus

Sopimus päättyy kesäkuun lopussa 2020

Ilmailualan Unioni IAU

 • Ilmailutietotekniset