Liittokierros 2019–2020

SAK:laiset ammattiliitot neuvottelevat uusista työehtosopimuksista talvella ja keväällä 2020. Seuraamme tällä sivulla neuvottelujen etenemistä.

Päivitetty 16.6.2020.

Yhteenveto neuvottelutilanteesta

Listaukset tähän mennessä syntyneistä neuvottelutuloksista ja alakohtaisista neuvottelutilanteista löytyvät yhteenvedon jälkeen.

Palvelualojen ammattiliitto PAM pääsi 15.6. neuvottelutulokseen vartiointialan työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos menee vielä hallintojen käsittelyyn.

PAM on päässyt sopimukseen kaikista muista työehtosopimuksistaan. Matkailu-, ravintola ja vapaa-ajan palveluita koskevien työehtosopimusten sekä Avecran junapalvelutyöntekijöiden ja huvi-, teema- ja elämyspuistojen työehtosopimusten osalta sopimuskausia on jatkettu 30.9.2020 saakka sekä Suomen Kansallisteatterin sopimusta 30.11.2020 saakka.

PAM sopi 25.2. Teollisuusliiton kanssa, että PAM ei enää neuvottele tulostusalan työehtosopimusta, vaan alan työntekijöiden työehdot määritellään jatkossa kattavamman media- ja painoalan työehtosopimuksen perusteella.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL hyväksyi 10.6. neuvottelutulokseen kirkon alan työehdoista. Alan työehdoista neuvoteltiin tammikuun loppupuolelta lähtien ja niissä käytettiin myös valtakunnansovittelijan apua.

JHL:n edustajisto hyväksyi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja uuden kunta-alan pääsopimuksen neuvottelutulokset torstaina 28.5. Myös kunta-alan neuvotteluja käytiin useita kuukausia, välillä valtakunnansovittelijan johdolla.

JHL ja Palta solmivat 31.3. uuden satama-alan työehtosopimuksen, jonka soveltamisalan piiriin kuuluvat sekä satamat että satamapalveluyhtiöt. Valtion sopimusneuvotteluissa syntyi ratkaisu 31.3. JHL on päässyt neuvottelutulokseen myös Avaintan, Liikenneturvan, energia-, ICT- ja verkostoalan, yksityisen opetusalan, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten, Paltan erityisalojen, urheilujärjestöjen, Kansallisgallerian, Merimiespalvelutoimiston, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelualan, neuvonta-alan, yliopistojen, Campustan, Destian, Työväenperinnelaitosten, rautatiealan, Suomen Lauttaliikenteen lossien, Finnveran, henkilökohtaisten avustajien sekä energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksista. Lisäksi Seuren ja Työterveyslaitoksen työehdoista on saatu aikaan neuvottelutulokset, jotka menevät vielä osapuolten hallintojen hyväksyttäviksi.

JHL käy vielä neuvotteluja muun muassa yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan sopimuksista.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ja Journalistiliitto hyväksyivät 4.6. elokuva- ja tv-tuotannon työehtosopimuksen. Teme on päässyt neuvottelutuloksiin myös tanssinopettajien sekä Suomen kansallisoopperan ja -baletin päivätekniikan työehtosopimuksista.

Liitto on sopinut, että teatterialan sekä Suomen Kansallisteatterin tekniikan ja vastaavien työehtosopimuksia pidennetään 30.11.2020 saakka. Myös PAM on osapuolena Kansallisteatterin sopimuksessa.

Ilmailualan Unioni IAU on 17.3. päässyt neuvottelutulokseen lentoliikenteen palveluja koskevasta työehtosopimuksesta. Liitto neuvottelee parhaillaan Finavian tytäryhtiötä Airprota koskevasta sekä ilmailutietoteknisten työehtosopimuksista.

Rautatiealan Unioni RAU on päässyt sopimukseen sekä rautatieliikenteen veturimiestehtävien että toimistotehtävien työehdoista.

Sähköliitto hyväksyi toukokuun alkupuolella neuvottelutulokset energia-, ICT- ja verkostoalan sekä sähköistys- ja sähköasennusalan työehdoista. Energia-, ICT- ja verkostoalan sopimuksessa on mukana myös JHL.

Liitolla on neuvottelutulokset myös puolustusministeriön, lasikeraamisen teollisuuden, kemian- ja kumiteollisuuden, huolto- ja kunnossapitoalan, mekaanisen metsäteollisuuden sekä paperi- ja puumassateollisuuden työehtosopimuksista. Lisäksi Sähköliitto ja PAM ovat päässeet neuvottelutulokseen Veikkauksen työehtosopimuksesta.

Sähköliitto kävi syksystä 2019 lähtien neuvotteluja sen jäsenten oikeudesta valita työnantajaliiton jäsenyrityksissä oma luottamusmies tai vastaava. Asiasta on solmittu paikalliset sopimukset, joiden myötä lakot sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellot Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä ovat päättyneet.

Suomen Muusikkojen Liitto on päässyt sopimukseen Suomen Kansallisoopperan, Radion sinfoniaorkesterin ja yksityisten teattereiden työehtosopimuksista sekä Ylen keikka- ja nuotinkirjoitussopimuksista. Liitto käy neuvotteluja Savonlinnan oopperajuhlaorkesterin, UMO Helsinki Jazz Orchestran, Vantaan viihdeorkesterin ja studiomuusikkojen sopimuksista. Kunta-alan neuvottelutilanteesta johtuen kaupunginorkesterien työehdoista ei ole päästy kunnolla neuvottelemaan.

Teollisuusliitto on saanut oman neuvottelukierroksensa valmiiksi ja sen kaikilla 35 sopimusalalla on nyt voimassa oleva työehtosopimus.. Viimeisenä liitto hyväksyi 28.4. kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimuksen. Teollisuusliiton ensimmäinen neuvottelutulos syntyi teknologiateollisuuteen 4.1. Ratkaisu korottaa palkkoja kahdessa vuodessa 3,3 prosenttia ja poistaa kiky-tunnit.

Rakennusliitto pääsi 8.4. sopuun kaikkien kahdeksan yleissitovan työehtosopimuksensa sisällöistä. Sopimukset vaikuttavat noin sadantuhannen työntekijän työsuhteen ehtoihin.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n pääsi marraskuussa 2019 sopimukseen viestinvälitys- ja logistiikka-alan sekä 700 pakettilajittelijan työehdoista. Liitto on päässyt ratkaisuun myös muiden alojensa uusista työehtosopimuksista eli informaatiologistiikka-alan ja Åland Postin sopimuksista.

Merimies-Unioni on pääsyt JHL:n kanssa neuvottelutulokseen Suomen Lauttaliikenteen lossien työehtosopimuksesta. Liitto on lisäksi sopinut ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-alusten palkantarkistuksista 1.3.2020 alkaen. Molemmat työehtosopimukset päättyvät helmikuun lopussa 2021.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on neuvotellut uudet työehtosopimukset lähes kaikille niille aloille, joiden sopimukset päättyivät tammikuun lopussa. Viimeisimpänä ovat 16.3. Viking Linen maahenkilökunnalle syntynyt työehtosopimus ja 12.3. liikenneopetusalalle syntynyt neuvottelutulos, joka menee vielä osapuolten hallintojen käsittelyyn. Yhteensä liitto on alkuvuoden 2020 aikana solminut yli kymmenen uutta työehtosopimusta. Lisäksi AKT on sopinut matkailualan työehtosopimuksen 15 kuukauden mittaisesta optiokaudesta ja siihen sisältyvästä 1,3 prosentin palkankorotuksesta.

Paperiliitto hyväksyi 11.3. neuvottelutuloksen pahvin- ja paperinjalostusalan työehdoista. Liitto hyväksyi aikaisemmin helmikuussa valtakunnansovittelijan esityksen paperiteollisuuden uudeksi työehtosopimukseksi.

Kaupanalan esimiesliitto KEY on päässyt yhdessä PAMin kanssa neuvottelutulokseen kaupan alan työehtosopimuksesta.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on sopinut  elintarvikealan työehtosopimusten palkankorotuksista vuodelle 2020. Nelivuotiset sopimukset päättyvät tammikuun lopussa 2021.

Olemme koonneet alle ne työehtosopimukset, joista on jo saatu aikaan neuvottelutulos. Lisäksi olemme listanneet muut SAK:laiset työehtosopimukset ja tiedot niiden neuvottelutilanteesta sopimusten päättymisaikojen mukaan.

Tarkemmat tiedot työehtosopimuksista ja niiden kattavuuksista löydät SAK:n työelämäsivuilta.

Valmiit neuvottelutulokset

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Merimies-Unioni

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Rakennusliitto

Rautatiealan Unioni RAU

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Suomen Muusikkojen Liitto

Sähköliitto

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Teollisuusliitto

Sopimuskausi päättynyt

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

  • Coveris Rigid Finland (sopimus päättyy 31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020)
  • Huhtamäki Foodservice Nordic
  • Paperinkeräys

Rautatiealan Unioni RAU

  • Fenniarail Oy (sopimus päättyy 31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020)

Suomen Muusikkojen Liitto

Sähköliitto

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Sopimus päättyy kesäkuun lopussa 2020

Ilmailualan Unioni IAU

Sopimus päättyy syyskuun lopussa 2020 

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Sopimus päättyy lokakuun lopussa 2020 

Paperiliitto

  • Amcor Flexilbles Finland

Teollisuusliitto

  • Turvetuotantoala

Sopimus päättyy marraskuun lopussa 2020

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Suomen Muusikkojen Liitto

  • Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme