Liittokierros 2019–2020

SAK:laiset ammattiliitot neuvottelevat uusista työehtosopimuksista talvella ja keväällä 2020. Seuraamme tällä sivulla neuvottelujen etenemistä.

Päivitetty 1.4.2020.

Yhteenveto neuvottelutilanteesta

Listaukset tähän mennessä syntyneistä neuvottelutuloksista ja alakohtaisista neuvottelutilanteista löytyvät yhteenvedon jälkeen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja muiden osapuolten käymät neuvottelut kunta-alan virka- ja työehtosopimuksesta päätyivät 31.3. pattitilanteeseen. Osapuolet ovat pyytäneet apua valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalta. Kunta-alan työehtoneuvottelut käynnistyivät uudelleen 24.3. Neuvottelut katkesivat 19.3., vaikka JHL olisi halunnut jatkaa neuvotteluja.

Valtion sopimusneuvotteluissa syntyi ratkaisu 31.3. Neuvottelutulos on menossa vielä JHL:n, Pron ja Jukon sekä työnantajapuolen hyväksyttäväksi. JHL on päässyt neuvottelutulokseen myös neuvonta-alan, yliopistojen, Campustan, Destian, Työväenperinnelaitosten, rautatiealan, Suomen Lauttaliikenteen lossien, Finnveran, henkilökohtaisten avustajien sekä energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksista. Lisäksi Kansallisgallerian, yksityisen opetusalan, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelualan, Merimiespalvelutoimiston, Paltan erityisalojen, ja urheilujärjestöjen työehdoista on saatu aikaan neuvottelutulokset, jotka menevät vielä osapuolten hallintojen hyväksyttäviksi.

JHL käy parhaillaan neuvotteluja muun muassa valtion, kirkon, yksityisen sosiaalipalvelualan, terveyspalvelualan ja Avaintan sopimuksista. Lisäksi JHL neuvottelee energia-, ICT- ja verkostoalan työehdoista yhdessä Sähköliiton kanssa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on hyväksynyt maaliskuun lopussa päättyvien matkailu-, ravintola ja vapaa-ajan palveluita koskevien työehtosopimusten sekä  Avecran junapalvelutyöntekijöiden ja huvi-, teema- ja elämyspuistojen työehtosopimusten kausien jatkamisen 30.9.2020 saakka. Lisäksi PAM on hyväksynyt määräaikaisia poikkeuksia matkailu- ja ravintola-alan, kaupan sekä erityisalojen työehtosopimuksiin. Päätöksillä pyritään turvaamaan työntekijöiden työpaikat ja mahdollistamaan toimeentulo koronaviruksen aiheuttamissa poikkeustilanteissa.

PAM on päässyt jo sopimukseen kaupan, kiinteistöpalvelualan, muuttopalvelualan, elokuvateattereiden, hiihtokeskusalan, ohjelmapalvelualan ja Veikko Virtasen urkurakentamon uusista työehtosopimuksista. Suomen kansallisoopperan työehdoista syntynyt neuvottelutulos menee vielä hallintojen käsittelyyn. Kuvanvalmistamoita sekä kodinkone- ja kodintekniikkahuoltoa sekä automaatioalaa koskevat neuvottelutulokset menevät vielä työnantajan hallinnon käsittelyyn ja Veikkauksen neuvottelutulos myös Sähköliiton hallinnon käsittelyyn.

PAM neuvottelee parhaillaan muun muassa Alkon myyjien ja apteekkien työehtosopimuksista. Neuvottelut golf-alan työehtosopimuksesta keskeyttiin helmikuun alussa.

PAM sopi 25.2. Teollisuusliiton kanssa, että PAM ei enää neuvottele tulostusalan työehtosopimusta, vaan alan työntekijöiden työehdot määritellään jatkossa kattavamman media- ja painoalan työehtosopimuksen perusteella.

Rautatiealan Unioni RAU on 18.3. keskeyttänyt veturinkuljettajia koskeneen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kieltoa jatkettiin 12.3., kun liitto oli hylännyt neuvottelutuloksen rautatieliikenteen työehdoista. Toimistotehtäviin on saatu aikaan neuvottelutulos, jonka RAU:n edustajisto on hyväksynyt.

Ilmailualan Unioni IAU on 17.3. päässyt neuvottelutulokseen lentoliikenteen palveluja koskevasta työehtosopimuksesta. Liitto neuvottelee parhaillaan Finavian tytäryhtiötä Airprota koskevasta työehtosopimuksesta.

Merimies-Unioni sai 16.3. yhdessä JHL:n kanssa neuvotteluratkaisuun Suomen Lauttaliikenteen lossien työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos menee vielä osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi.

Merimies-Unioni on sopinut ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-alusten palkantarkistuksista 1.3.2020 alkaen. Molemmat työehtosopimukset päättyvät helmikuun lopussa 2021.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on neuvotellut uudet työehtosopimukset lähes kaikille niille aloille, joiden sopimukset päättyivät tammikuun lopussa. Viimeisimpänä ovat 16.3. Viking Linen maahenkilökunnalle syntynyt työehtosopimus ja 12.3. liikenneopetusalalle syntynyt neuvottelutulos, joka menee vielä osapuolten hallintojen käsittelyyn. Yhteensä liitto on alkuvuoden 2020 aikana solminut yli kymmenen uutta työehtosopimusta. Lisäksi AKT on sopinut matkailualan työehtosopimuksen 15 kuukauden mittaisesta optiokaudesta ja siihen sisältyvästä 1,3 prosentin palkankorotuksesta.

Teollisuusliitto on päässyt neuvottelutulokseen jo lähes kaikista viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alkupuolella päättyneistä työehtosopimuksistaan. Teollisuusliiton ensimmäinen neuvottelutulos syntyi teknologiateollisuuteen 4.1. Ratkaisu korottaa palkkoja kahdessa vuodessa 3,3 prosenttia ja poistaa kiky-tunnit. Liitto on sopinut ja hyväksynyt vastaavantasoiset sopimukset ilman kiky-tunteja jo yli 30 muullekin alalle. Osa neuvottelutuloksista, mm. metsäalan ratkaisu, menevät vielä Teollisuusliiton hallinnon käsittelyyn.

Paperiliitto hyväksyi 11.3. neuvottelutuloksen pahvin- ja paperinjalostusalan työehdoista. Liitto hyväksyi aikaisemmin helmikuussa valtakunnansovittelijan esityksen paperiteollisuuden uudeksi työehtosopimukseksi.

Sähköliitto ja PAM ovat päässeet neuvottelutulokseen Veikkauksen työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos menee vielä Sähköliiton ja työnantajan hallintojen käsittelyyn.

Liitto hyväksyi 27.2. mekaaniseen metsäteollisuuteen syntyneen neuvottelutuloksen. Neuvottelutulos vastaa Teollisuusliiton ja Metsäteollisuuden hyväksymää keskinäistä sovintoesitystä. Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä Metsäteollisuuden hyväksyntää. Sähköliitto hyväksyi 11.2. sovintoesityksen paperi- ja puumassateollisuuden työehtosopimukseksi. Sovintoesitys on samansisältöinen kuin Paperiliiton ja Metsäteollisuuden välinen pääalan sopimus.

Sähköliitto neuvottelee parhaillaan sähköistys- ja sähköasennusalan työehdoista. Liitto neuvottelee myös energia-, ICT- ja verkostoalan työehtosopimuksesta yhdessä JHL:n kanssa.

Sähköliitto kävi syksystä 2019 lähtien neuvotteluja sen jäsenten oikeudesta valita työnantajaliiton jäsenyrityksissä oma luottamusmies tai vastaava. Asiasta on solmittu paikalliset sopimukset, joiden myötä lakot sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellot Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä ovat päättyneet.

Kaupanalan esimiesliitto KEY on päässyt yhdessä PAMin kanssa neuvottelutulokseen kaupan alan työehtosopimuksesta.

Rakennusliitto aloitti 3.2. neuvottelut kaikista liiton kahdeksasta yleissitovasta työehtosopimuksesta. Sopimukset umpeutuvat huhtikuun lopussa.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme on neuvotellut elokuva- ja tv-tuotannon työehtosopimuksesta yhdessä Journalistiliiton kanssa. Liitot keskeyttivät neuvottelut 3.1., koska työnantajapuoli ei antanut tyydyttävää vastausta liittojen esitykseen vuorokautisen työajan rajaamisesta ja lainmukaisesta vuorokausilevosta. Lisäksi Teme on aloittanut neuvottelut teatterialan, tanssinopettajien ja oopperan päivätekniikan työehtosopimuksista sekä yhdessä PAMin kanssa Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskevasta sopimuksesta.

Suomen Muusikkojen Liitto on aloittanut neuvottelut Kansallisoopperan, äänilevytuottajayhtiöiden ja Savonlinnan oopperajuhlaorkesterin työehtosopimuksista sekä Radion sinfoniaorkesterin ja muista Ylen sopimuksista.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n neuvottelut viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksesta sekä 700 pakettilajittelijan tilanteesta ovat päättyneet ja alalla on päästy neuvottelutulokseen.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on sopinut  elintarvikealan työehtosopimusten palkankorotuksista vuodelle 2020. Nelivuotiset sopimukset päättyvät tammikuun lopussa 2021.

Olemme koonneet alle ne työehtosopimukset, joista on jo saatu aikaan neuvottelutulos. Lisäksi olemme listanneet muut SAK:laiset työehtosopimukset ja tiedot niiden neuvottelutilanteesta sopimusten päättymisaikojen mukaan.

Tarkemmat tiedot työehtosopimuksista ja niiden kattavuuksista löydät SAK:n työelämäsivuilta.

Valmiit neuvottelutulokset

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kaupanalan esimiesliitto KEY

Merimies-Unioni

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Rautatiealan Unioni RAU

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Sähköliitto

Teollisuusliitto

Sopimuskausi päättynyt

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Merimies-Unioni

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

  • Coveris Rigid Finland (sopimus päättyy 31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020)
  • Huhtamäki Foodservice Nordic
  • Paperinkeräys

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

  • Informaatiologistiikka-ala
  • Åland Post

Rautatiealan Unioni RAU

Suomen Muusikkojen Liitto

Sähköalojen ammattiliitto

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Teollisuusliitto

Sopimus päättyy huhtikuun lopussa 2020

Palvelualojen ammattiliitto PAM

  • Vartiointiala

Rakennusliitto

Sähköalojen ammattiliitto

  • Rakennustuoteteollisuus

Sopimus päättyy kesäkuun lopussa 2020

Ilmailualan Unioni IAU

  • Ilmailutietotekniset