Liittokierros 2019–2020

SAK:laiset ammattiliitot neuvottelevat uusista työehtosopimuksista syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Seuraamme tällä sivulla neuvottelujen etenemistä.
STTK:laisen Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja SAK:laisen JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kunta-alan työehtosopimusneuvotteluiden alkaessa tammikuussa 2020. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Päivitetty 23.1.2020.

Yhteenveto neuvottelutilanteesta

SAK:laisista liitoista työehtosopimusneuvotteluja käyvät parhaillaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Teollisuusliitto, Sähköliitto, Paperiliitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme, Suomen Muusikkojen Liitto, Ilmailualan Unioni IAU ja Rautatiealan Unioni RAU. Myös Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on lähiaikoina aloittamassa neuvottelut autoliikenteen työehtosopimuksista.

JHL aloitti 14.1. neuvottelut kunta-alan ja 15.1. valtion työehdoista. Liitto neuvottelee parhaillaan myös muun muassa kirkon, rautatiealan, yksityisen opetusalan, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten ja lossien sopimuksista. Henkilökohtaisten avustajien työehdoista syntyi 21.1. neuvottelutulos, joka menee vielä JHL:n ja työnantajia edustavan Heta-liiton hallintojen käsittelyyn.

JHL sekä STTK:laiset Pro ja Konepäällystöliitto ovat jättäneet energiateollisuuden toimihenkilöitä koskevan lakkovaroituksen. Lakko on määrä järjestää 1.–8.2. Liittojen mukaan alan sopimusneuvottelut eivät ole edenneet millään tavalla. JHL on mukana energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksessa liityntäpöytäkirjalla.

PAM neuvottelee parhaillaan muun muassa kaupan, kiinteistöpalvelualan, Alkon myyjien, Suomen kansallisoopperan ja Veikkauksen työehtosopimuksista.

PAM ja työnantajia edustava MaRa ry pääsivät neuvottelutulokseen hiihtokeskusalan ja ohjelmapalvelualan työehtosopimuksista 19.12.

Teollisuusliiton mukaan työnantajat ovat liiton auki olevilla sopimusaloilla olleet kyvyttömiä ja haluttomia pääsemään sopimukseen muun muassa kiky-tuntien lopettamisesta ja ostovoiman turvaavista palkankorotuksista. Liitto uhkaa siksi aloittaa maanantaina 27.1. kaksi viikkoa kestävät lakot ja tukilakot vauhdittaakseen jumissa olevia työehtosopimusneuvotteluja. Kemiansektorin alojen osalta työministeri on kuitenkin päättänyt siirtää lakon alkamista kahdella viikolla.

Lakko koskee yli 200 työpaikkaa kumiteollisuuden, öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden, kemian perusteollisuuden, lasikeraamisen teollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä mekaanisen metsäteollisuuden sopimusaloilla. Tukilakko koskee lakon piirissä olevien yritysten huolto- ja kunnossapitotyötä. Maanantaina 13.1. alkanut ylityökielto koskee kaikkia lakon pirissä olevien sopimusalojen työpaikkoja.

Teollisuusliitto hyväksyi teknologiateollisuuden työehtosopimuksen lauantaina 4.1. Sopimus korottaa palkkoja kahdessa vuodessa 3,3 prosenttia ja poistaa kiky-tunnit. Perjantaina 10.1. liitto sopi vastaavantasoiset sopimukset ilman kiky-tunteja myös autokauppaan ja korjaamotoimintaan sekä pelti- ja teollisuuseristysalalle ja torstaina 16.1. kaivosalalle. Myös taimitarha-alalle on saatu aikaan uusi työehtosopimus, joka ei sisällä kiky-tunteja. Tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon 23.1. syntynyt neuvottelutulos menee vielä Teollisuusliiton hallinnon käsiteltäväksi.

Paperiliitto uhkaa kaksi viikkoa kestävällä paperiteollisuuden lakolla 67:ssä Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksessä. Lakko alkaa 27.1. ja päättyy 10.2.

Liiton mukaan työntekijöiden ja työnantajien edustajat ovat tavanneet jo 34 kertaa ilman tulosta. Tekstikysymyksissä ei ole edetty eikä keskustelua palkankorotuksista ole edes aloitettu. Ratkaisematta on myös kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin vuotuinen työajan lisäys.

Sähköliitto on esittänyt, että sen jäsenillä olisi oikeus valita työnantajaliiton jäsenyrityksissä oma luottamusmies tai vastaava, mutta työnantaja ei ole esitykseen suostunut. Liitto on ilmoittanut jatkavansa 5.12. alkanutta lakkoaan neljällä viikolla 30.1. saakka ja sen jälkeen vielä uudet neljä viikkoa 27.2. saakka. Lakot koskevat sähköalan työntekijöitä 12:ssa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksessä. Lisäksi lakon tukitoimia laajennettiin 2.1. alkaen neljään tehtaille energiaa tuottavaan voimalaitokseen varavoimalaitoksineen.

Sähköliiton 7.11. alkanut ylityökielto ja 2.1. alkanut vuoronvaihtokielto ovat edelleen voimassa.

Teme on neuvotellut elokuva- ja tv-tuotannon työehtosopimuksesta yhdessä Journalistiliiton kanssa. Liitot keskeyttivät neuvottelut 3.1., koska työnantajapuoli ei antanut tyydyttävää vastausta liittojen esitykseen vuorokautisen työajan rajaamisesta ja lainmukaisesta vuorokausilevosta. Lisäksi Teme on aloittanut neuvottelut tanssinopettajien ja oopperan päivätekniikan työehtosopimuksista.

Muusikkojen liitto on aloittanut neuvottelut Kansallisoopperan ja äänilevytuottajayhtiöiden työehtosopimuksista sekä Radion sinfoniaorkesterin ja muista Ylen sopimuksista.

IAU neuvottelee lentoliikenteen palveluja koskevasta työehtosopimuksesta, jonka sopimuskausi päättyi 15.1. Neuvotteluissa ei IAU:n mukaan ole edistytty sillä tapaa, että olisi uskottavaa saavuttaa kohtuullinen ja toimialan tilanteen huomioiva neuvottelutulos, joten liitto on ilmoittanut aloittavansa ylityökiellon 1.2., jos sopua ei sitä ennen synny.

RAU on aloittanut neuvottelut rautatieliikenteen veturimiestehtäviä ja toimistotehtäviä koskevista työehtosopimuksista. Sopimukset päättyvät tammikuun lopussa.

AKT on irtisanonut autoliikenteen työehtosopimusten optiovuodet, joten sopimukset päättyvät 31.1. Moni muukin liiton sopimuksista päättyy tammi- tai helmikuun lopussa ja neuvottelujen on määrä alkaa lähiaikoina.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n neuvottelut viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksesta sekä 700 pakettilajittelijan tilanteesta ovat päättyneet ja alalla on päästy neuvottelutulokseen.

Olemme koonneet alle ne työehtosopimukset, joista on jo saatu aikaan neuvottelutulos. Lisäksi olemme listanneet kuukausikalenteriin muut SAK:laiset työehtosopimukset niiden päättymisaikojen mukaan. Kalenterista voit tarkistaa käynnissä olevat neuvottelut ja työtaistelut sekä klikata lisätietoihin.

Tarkemmat tiedot työehtosopimuksista ja niiden kattavuuksista löydät SAK:n työelämäsivuilta.

Valmiit neuvottelutulokset

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Teollisuusliitto

Lokakuu 2019

Sähköliitto

Teollisuusliitto

Marraskuu 2019

Paperiliitto

Suomen Muusikkojen Liitto

Sähköalojen ammattiliitto

 • Mekaaninen metsäteollisuus
 • Paperi- ja puumassateollisuus

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

 • Ylen freelancerit

Teollisuusliitto

Sähköalojen ammattiliitto

 • Kemian- ja kumiteollisuus (sopimus päättyy 30.11.2020, irtisanottavissa päättymään 30.11.2019)

Joulukuu 2019

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

 • Neuvonta-alan runkosopimus (sopimus päättyy 31.12.2020, irtisanottavissa päättymään 31.12.2019):
  Neuvottelut alkaneet

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Åland Post

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Teollisuusliitto

Tammikuu 2020

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kaupanalan esimiesliitto KEY

 • Kaupan esimiehet (yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Paperiliitto

 • Coveris Rigid Finland (sopimus päättyy 31.1.2021, irtisanottavissa päättymään 31.1.2020)
 • Huhtamäki Foodservice Nordic
 • Pahvin- ja paperinjalostajat
 • Paperinkeräys

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

 • Informaatiologistiikka-ala

Rautatiealan Unioni RAU

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (toimistotyöntekijät, orkesteri, kuoro, tanssijat, laulusolistit ja muut taiteelliset ryhmät):
  Neuvottelut alkaneet
 • Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit (studiomuusikot):
  Neuvottelut alkaneet

Sähköalojen ammattiliitto

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Teollisuusliitto

Helmikuu 2020

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Maaliskuu 2020

Ilmailualan Unioni IAU

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Apteekit
 • Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta
 • Huvi-, teema- ja elämyspuistot
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimiehet
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät
 • Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat (yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa)

Suomen Muusikkojen Liitto

 • Kaupunginorkesterien vakituiset ja tilapäiset muusikot
 • UMO:n avustajat
 • UMO:n vakituiset ja tilapäiset muusikot
 • Vantaan viihdeorkesteri
 • Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot

Sähköalojen ammattiliitto

 • Energia-, ICT- ja verkostoala (yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)
 • Huolto- ja kunnossapitoala
 • Puolustusministeriön sähköasentajat
 • Sähköistys- ja sähköasennusala

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

 • Suomen Kansallisteatterin tekninen henkilökunta (yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)
 • Teatteriala

Huhtikuu 2020

Palvelualojen ammattiliitto PAM

 • Vartiointiala

Rakennusliitto

 • Asfalttiala
 • Lattianpäällysteala
 • Maa- ja vesirakennus
 • Maalausala
 • Rakennusala
 • Rakennustuoteteollisuus
 • Talotekniikan LVI-toimiala
 • Vedeneristysala

Sähköalojen ammattiliitto

 • Rakennustuoteteollisuus

Kesäkuu 2020

Ilmailualan Unioni IAU

 • Ilmailutietotekniset