Vajaalla työllä, valtavalla vaivalla – Keikkatyöntekijän toimeentulo

SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeeseen liittyvä tapaustutkimus
Kuva: iStock

SAK tilasi Mikko Kesä Oy:ltä keikkatyöntekijöiden toimeentulon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen haasteita käsittelevän tapaustutkimuksen. Tutkimus on osa SAK:n työttömyysturvan uudistamishanketta ja tulevaisuuden ilmiöitä luotaavaa Mahdollisuuksien aika -hanketta.

Keikkatyöntekijöiden toimeentuloa koskevaan tapaustutkimukseen haastateltiin 11 satunnaisesti valikoitunutta henkilöä. Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina laadullisina teemahaastatteluina. Tutkijana toimi Mikko Kesä ja avustavana tutkijana Pekka Ylikojola.