Ulkomaalaistaustaiset työntekijät työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, marraskuu 2022

Ulkomaalaisia työntekijöitä on yhä useammalla työpaikalla. Tämä käy ilmi SAK:n luottamushenkilökyselystä, johon vastanneista 70 prosenttia sanoo, että työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Määrä on lisääntynyt reippaasti vuodesta 2019, jolloin näin vastasi 56 prosenttia luottamushenkilöistä. Joka kymmenes (9 %) vastaaja kertoo, että työpaikalla on syrjitty ulkomaalaistaustaista työntekijää.

Luottamushenkilöt arvioivat, että suomalaiset ja ulkomaalaistaustaiset työntekijät tulevat pääasiassa hyvin toimeen keskenään (83 %). Myös kriittiset arviot ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden sopeutumisesta ovat vähentyneet. Vuonna 2019 luottamushenkilöistä 31 prosenttia arvioi, että ulkomaalaiset työntekijät eivät sopeudu suomalaiseen työelämään. Tuoreessa kyselyssä vastaava luku oli 10 prosenttia.

Puutteita luottamushenkilöt havaitsivat ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden perehdytyksessä ja kielikoulutuksessa.