Työssäoppiminen SAK:laisilla työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, joulukuu 2018

SAK kysyi joulukuussa SAK:laisilta luottamushenkilöiltä heidän kokemuksiaan työssäoppimisesta työpaikoilla. Kyselyyn vastasi miltei 900 luottamushenkilöä.

Luottamushenkilöpaneelin mukaan ammatillisten opiskelijoiden työssäoppiminen ei ole lisääntynyt työpaikoilla vuoden 2018 alussa voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen uudistuksen jälkeen.