Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työnantajan luottamuksen merkitys

Haastattelututkimus SAK:laisten liittojen työssäoleville jäsenille.

Haastattelututkimuksessa on kysytty, miten työntekijät voivat vaikuttaa omaan työhönsä ja millaiset mahdollisuudet heillä on osallistua toimintojen kehittämiseen työpaikalla. Lisäksi selvitettiin työnantajan luottamuksen merkitystä työmotivaatioon ja terveyteen. Lisäksi yli 50-vuotiailta työntekijöiltä kysyttiin uskovatko he jaksavansa työssään eläkeikään asti ja mikä vaikutus työnantajan luottamuksella oli jaksamiseen.