SAK:n jäsentutkimus 2019

SAK on vuodesta 1984 lähtien kartoittanut viiden vuoden välein ammattiliittojensa jäsenten odotuksia liittojen toiminnalle ja edunvalvonnalle.

Vuonna 2019 jäsentutkimus suunnattiin 20–40-vuotiaille jäsenille. Kantar TNS haastatteli puhelimitse 1 216 liittojen jäsentä maalis- ja huhtikuussa 2019. Haastattelut kiintiöitiin liittojen jäsenmäärän mukaan.