Luottamus, työpaikan supervoima

SAK:laisten alojen työpaikkojen menestysreseptissä korostuvat konkreettiset keinot, joilla työntekijät ja työnantajat rakentavat kasvuun tarvittavaa keskinäistä luottamusta.

Erityisesti luottamuksen ja työpaikan menestyksen välinen side nousi esille. Jos luottamusta löytyy, työntekijät kokevat olevansa osa kokonaisuutta ja he antavat työpanoksensa lisäksi yrityksen käyttöön kykynsä havainnoida ja luoda uutta.

Tutkimus perustuu SAK:n Työelämätutkimus2023-aineistoon, joka kerättiin 12.3.-18.5.2023. Aineisto edustaa SAK:n alojen työssäkäyviä jäseniä iän, sukupuolen ja ammattiliiton mukaan.