Kyselytutkimus aktiivimallista – Avoimen palautteen analysointi

SAK lähetti marraskuussa 2018 kyselyn aktiivimallin toimivuudesta SAK:laisten alojen työttömyyskassojen jäsenille. Kyselyyn vastasi 3 184 jäsentä. 

Kyselytutkimuksen vastausjakaumat julkistettiin 16.12.2018 yhdessä Teollisuusliiton vastaavan kyselyn tulosten kanssa. Tässä julkaisuissa analysoidaan SAK:n kyselytutkimuksen avopalautekohtaan jätettyjä vastauksia, joita antoi 88 prosenttia vastaajista.

Avopalautteiden analysoinnin toteutti SAK:n tilaamana Mikko Kesä Oy. Luokittelun ja analyysin toteutti tutkija Pekka Ylikojola ja tutkimustyötä ohjasi Mikko Kesä.