Kysely: Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja työpaikan taloustilanne

SAK:n luottamushenkilöpaneeli joulukuu 2022

Luottamushenkilöille tekemämme kyselyn mukaan johdon luottamus työntekijöihin on SAK:laisilla työpaikoilla usein huonolla tolalla. Tulos on huolestuttava, sillä luottamukselliset suhteet lisäävät sekä työntekijöiden hyvinvointia että yritysten tuottavuutta.

Enemmistö kyselyyn vastanneista kokee, että yhteinen kehittäminen parantaa työyhteisön sosiaalisia suhteita ja tuottavuutta. Niillä työpaikoilla, joilla tehdään säännöllisesti yhteistä kehittämistä, noin 70 prosenttia luottamushenkilöistä kertoo työilmapiirin parantuneen ja työntekijöiden kehittämisaloitteiden lisääntyneen.  Myös tuottavuuden parantumisesta ja tuotteiden sekä palveluiden laadun parantumisesta kertoo selkeä enemmistö (56—61 %) luottamushenkilöistä työyhteisöissä, joilla yhteistoiminta sujuu.