Kysely: Paikallinen sopiminen työajoista SAK:laisilla aloilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli kesäkuu 2022

SAK:laisten alojen luottamushenkilöistä kaksi kolmesta kertoo, että työpaikalla on työntekijöitä, jotka haluaisivat siirtyä osa-aikatyöhön.

Toiveesta huolimatta työntekijät eivät välttämättä pääse osa-aikatyöhön. SAK:n kyselyssä 67 prosenttia luottamushenkilöistä kertoo, että työntekijöiden toiveesta huolimatta osa-aikatyöhön siirtyminen ei ole ollut mahdollista tai se on ollut vain tapauskohtaista. 

Yleisintä halu siirtyä osa-aikaiseksi työntekijäksi on julkisella sektorilla, jonka luottamushenkilöistä 78 prosenttia arvioi työpaikalla olevan työntekijöitä, jotka haluaisivat siirtyä osa-aika työhön. Vastaava luku teollisuudessa on 59 prosenttia, yksityisellä palvelualalla 66 prosenttia ja kuljetusalalla 67 prosenttia.