Kysely: Laki- ja sopimusrikkomukset työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli lokakuu 2022

SAK:n kyselyn mukaan laki- tai sopimusrikkomukset ovat lisääntyneet lähes kaikilla toimialoilla eivätkä ne ole vähentyneet yhdelläkään alalla. Yleisimmin työnantajat rikkovat voimassa olevaa työehtosopimusta. 

SAK:n kyselyyn vastanneiden luottamushenkilöiden mukaan 32 prosenttia työnantajista on syyllistynyt kuluneen 12 kuukauden aikana laki- ja työehtosopimusrikkomuksiin. Vuonna 2016 näin ilmoitti 28 prosenttia vastanneista.

Laki- tai sopimusrikkomukset ovat yleisimpiä kuljetusalalla, jonka luottamushenkilöistä 44 prosenttia arvioi, että työnantaja on rikkonut lakia tai työehtosopimusta kuluneen 12 kuukauden aikana. Luvut ovat kautta linjan korkeita: Yksityisellä palvelualalla 37 prosenttia, julkisella palvelualalla 30 prosenttia ja teollisuudessa 25 prosenttia.