Kysely: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuu 2022

Kysyimme SAK:laisten alojen luottamushenkilöiltä, miten ilmastonmuutos on ollut esillä työpaikalla ja miten se on huomioitu ja siihen sopeuduttu.

Vastauksista kävi ilmi, että työpaikkojen ilmastokeskustelun tasoissa ja painotuksissa on toimialakohtaisia eroja. Yksityisellä palvelualalla 50 prosenttia vastaajista kokee, ettei ilmastonmuutoksesta puhuta työpaikoilla lainkaan, kun taas kuljetusalalla vastaava lukema on 38 prosenttia. Kaikilla toimialoilla ilmastokeskustelussa korostuu ilmastonmuutoksen hillintä. 

Enemmistö eli yli 90 prosenttia vastaajista kertoo, ettei työpaikalla ole järjestetty koulutusta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Keskimäärin 45  prosenttia vastaajista kokee, että ammattiliittojen pitäisi järjestää enemmän koulutusta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin sopeutumisesta.