Kysely: Energian hinnan nousu ja yötyö teollisuudessa

SAK:n luottamushenkilöpaneeli syyskuu 2022

Yötyön lisäämisestä ei ole laajemmin keskusteltu teollisuuden työpaikoilla, kertovat SAK:laiset luottamushenkilöt. Kysyimme asiaa heiltä sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli alkusyksystä tietoja siitä, että osa yrityksistä suunnittelee siirtävänsä töitä tehtäväksi halvemman energian aikaan yöhön. 

Luottamushenkilöistä vain kuusi prosenttia kertoi SAK:n kyselyssä, että työpaikalla on keskusteltu yötyön lisäämisestä energian hinnan nousun takia. Kyselyyn vastasi 380 luottamushenkilöä. He edustivat Teollisuusliittoa, Paperiliittoa, Elintarviketyöläisten liittoa ja Rakennusliittoa.