Korona-ajan työ -kyselytutkimus

SAK:n teettämässä tutkimuksessa on selvitetty ensimmäistä kertaa koronan vaikutuksia eri henkilöstöryhmiin Suomessa.
Hoitotason ensihoitaja Toni Lehtonen työ äärellä. Kuvakaappaus SAK:n Koronan etulinjassa -videosta.

Lataa kyselytutkimus pdf-muodossa

Koronapandemian terveysuhat ja taloudelliset vaikutukset iskevät pahiten työntekijäammateissa työskenteleviin. Koronasta huolimatta lähes 80 prosenttia työntekijöistä on työssään edelleen välittömässä fyysisessä yhteydessä muihin ihmisiin. Toimihenkilöillä vastaava osuus on noin puolet.

Työntekijöillä ei kyselytutkimuksen mukaan ole mahdollisuutta siirtyä etätöihin ja suojautua siten koronatartunnalta. Vain joka kymmenes työntekijä on siirtynyt tekemään töitä pääsääntöisesti etänä. Ylemmistä toimihenkilöistä etätöihin on siirtynyt yli puolet ja alemmistakin toimihenkilöistä 40 prosenttia.

Lähes puolet työntekijöistä (48 %) on pelännyt sairastuvansa koronaan omassa työssään, ja joka viides (19 %) heistä kokee, että työnantaja ei ole huolehtinut riittävästi työpaikan turvallisuudesta. Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia työpaikan turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Joka viides työntekijä on joutunut koronan vuoksi lomautetuksi, kun toimihenkilöistä lomautus on koskenut 15 prosenttia. Työntekijöistä myös joka viides kertoo toimeentulonsa heikentyneen koronan vuoksi.

Koronapandemia on heikentänyt työelämässä olevien henkistä hyvinvointia. Reilu kolmannes (35 %) työntekijöistä ja alemmista toimihenkilöistä voi huonommin kuin ennen koronan aiheuttamia muutoksia.

Lähes puolet työntekijöistä (44 %) kokee lisäksi, että työ on koronan aiheuttamien muutosten vuoksi aiempaa kuormittavampaa.

SAK teettämän kyselytutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy marras- ja joulukuun vaihteessa. Tutkimukseen vastasi 2053 henkilöä, jotka edustavat Suomen työikäistä väestöä. Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa koronan vaikutuksia eri henkilöstöryhmiin Suomessa.

Katso video koronapandemian vaikutuksista linja-autonkuljettajan ja ensihoitajan työhön

Linja-autonkuljettaja Mikko Ahomäki ja hoitotason ensihoitaja Toni Lehtonen kertovat Koronan etulinjassa -videolla, miten koronapandemia on vaikuttanut heidän työhönsä. Video on esitetty ensimmäisen kerran SAK:n Tulevaisuus tänään TALK SHOW'ssa 30.1.2021.