Kesätyöntekijöiden palkkaaminen SAK:laisille työpaikoille

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, toukokuu 2021.

Nuorille on tänä kesänä tarjolla selvästi viime kesää enemmän kesätyöpaikkoja. SAK:n luottamushenkilöille tekemän kyselyn mukaan kesätyöpaikkojen määrä lisääntyy kaikilla toimialoilla.

Luottamushenkilöistä 67 prosenttia kertoo, että hänen työpaikalleen palkataan tänä vuonna kesätyöntekijöitä. Viime vuonna vastaava luku oli 56 prosenttia. 

Kesätyöpaikkojen määrä romahti viime kesänä koronapandemian vuoksi ja kesätöitä jouduttiin jopa perumaan. Vuonna 2019 luottamushenkilöistä 71 prosenttia kertoi, että heidän työpaikalleen palkataan kesätyöntekijöitä.

Lähde: SAK:n luottamushenkilöpaneeli, toukokuu 2021.

Kesätyöpaikkojen lisäys on suurinta yksityisellä palvelualalla, jossa 66 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, että työpaikalle palkataan kesätyöntekijöitä. Viime vuonna näin vastasi 52 prosenttia alan luottamushenkilöistä. 

Luottamushenkilöistä 25 prosenttia kertoo, että kesätyöntekijöitä palkataan nyt viime kesää enemmän. Yli puolet (55 %) kertoo, että palkattavien määrä on sama kuin vuosi sitten.